S: Oacceptabelt att Solnas elever inte får det stöd de behöver

Vi blir besvikna på den styrande moderatledda koalitionen när vi läser brevet med titeln ”Går budget före skollagen?” från specialläraren på Ulriksdals skolan. Specialläraren på Ulriksdals skolan larmade till oss kommunpolitiker om den otillräckliga stöd som elever i Solna får. Solna stad uppfyller inte skollagen och skolverkets allmänna råd där varje elev har rätt till…

Läs mer

Öppna biblioteket i Solna centrum

Vi socialdemokrater ander at biblioteket i Solna centrum ska öppnas. – Biblioteket i Solna centrum är det största i staden och den är mest populär. Kapacitet finns för att följa begränsningarna som gäller under pandemin, och det finns en vilja att öppna. Både från personal och besökare, säger Faradj Koliev (S), andra vice ordförande i…

Läs mer

S-kritik mot fortsatt få timmar i förskolan

Sedan pandemins start har Solna stad haft svårt att erbjuda föräldralediga plats på förskola i den mån de tidigare kunnat. Men att det sex månader senare inte har åtgärdats är vi strakt kritiska till. I samband med att pandemin bröt ut minskade Solna stad rätten för barn till föräldralediga att vara på förskolan från 30…

Läs mer

(S) krav: Tillsätt en oberoende extern utredning av Covid-19 på Berga äldreboende!

Cirka en tredjedel av alla boende på äldreboendet Berga i Solna har avlidit i Covid-19. Det är djupt tragiskt. Socialdemokraterna i Solna kräver att en extern oberoende utredning tillsätts för att gå till botten med vad som skett.

Att smittspridningen av Covid-19 blev stor på våra äldreboenden är djupt beklagligt. Under hela den pågående pandemin har en central del av strategin från samhället varit att skydda riskgruppen äldre i syfte så att så få som möjligt av dem ska behöva insjukna och avlida i Covid-19. Det är djupt tragiskt att ta del av…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE – En hållbar bostadsmarknad kräver en aktiv bostadspolitik.

Fler och fler har reagerat på de negativa effekter som uppstår av dyrare boende och bristen på bostäder. Solna nämns gång på gång som en kommun som istället för att ta ansvar för sina bostadslösa hänvisar bostadslösa Solnabor till andra kommuner – likt social dumping. Det här är en utveckling vi i Socialdemokraterna vet att man kan, och bör, vända. Men det krävs en aktiv och ansvarstagande bostadspolitik. Det saknas i Solna idag. Solna liksom många andra kommuner i vår region måste ta ett mer långsiktigt ansvar för de som bor i kommunen. Därför presenterar vi nu en övergripande bostadspolitisk agenda för ett hållbart och ansvarstagande Solna

Solna har en av Sverige starkaste arbetsmarknader på grund av vårt geografiska läge. Det är här i Solna som möjligheterna till jobb är som störst. Det är bra att Solna är en kommun som värnar företagande och näringsliv men då är det också rimligt att kommunen för en aktiv politik för att människor ska ha…

Läs mer

Aftonbladet debatt: M och KD hycklar om välfärdsmiljarderna

Samtidigt som M och KD på nationell nivå skriker sig hesa om att regeringens miljardsatsning på kommunerna är för liten så visar samma partier på kommunal nivå lite eller inget intresse för att faktiskt använda pengarna till att förbättra välfärden i sina respektive kommuner. Det är hyckleri.

Läs gärna den debattartikel vi, tillsammans med S i Sollentuna, Upplands Väsby och Järfälla, skrivet på ämnet HÄR.

Läs mer

Budget 2020 – Barnen i fokus

  Årets budget från oss socialdemokrater är en budget som prioriterar förskola och skola. Det är lätt att tro att det inte finns någon politisk konflikt på detta område, då det blågröna styret också säger sig sätta barn och unga främst. Men tyvärr har de inte förstått omfattningen av behoven inom dessa verksamheter. Vår budget…

Läs mer

Motioner inför medlemsmötet den 20 november 2019

Klicka på länken nedanför för att hitta samtliga motioner som inkommit inför medlemsmötet den 20 november 2019. Motioner från 1-28

Läs mer

Budget 2020: Vårt trafikpaket för Solna

När Socialdemokraterna i Solna är ute på gator och torg för att prata med Solnabor så är det ofta trafiksituationen i Solna som väcker de livligaste diskussionerna. De vanligaste klagomålen rör det dåliga vägunderhållet, ökad trafik samt svårigheten att ta emot besökare som boende i Solna på grund av de höga kostnaderna för besöksparkering. –…

Läs mer

SvD Debatt – Rika kommuner sysslar med social dumping

Bara i år har Solna skickat 14 bostadssökande personer till Kramfors, en liten kommun i Norrland. Bland de kommuner som skickat flest personer till Kramfors de senaste åren återfinns moderatstyrda Solna, Sigtuna och Sollentuna. Enligt en kartläggning gjord av Kramfors kommun har så många som 57 personer skickats till Kramfors från kommuner i Stockholms län de senaste åren.

Socialdemokraterna i Solna skriver i SvD Debatt tillsammans med oppositionsråd från Sigtuna och Sollentuna om problematiken med social dumping. Rika kommuner måste sluta undfly sitt ansvar för integration och etablering. Läs debattartikeln HÄR!

Läs mer
facebook Twitter Email