Peter Rangwe

Peter är en idrottsintresserad eldsjäl med en yrkesbakgrund från reseindustrin. Han bor idag i Skytteholm med sambo och två tonårsbarn. Han har varit engagerad i föreningslivet i olika ledande roller och är hängiven AIKare. Han engagerade sig som fritidspolitiker i Solna 2014 och har sedan 2021 varit heltidspolitiker. Idag är Peter vice ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Peters hjärta klappar extra för Solnas starka föreningsliv och allas jämlika tillgång till en meningsfull fritid.

Hur började ditt politiska engagemang?

Under många år har jag diskuterat politik med vänner och på olika forum. Jag har där stött på orättvisor, bland annat att barn till fattigare föräldrar har sämre möjligheter att lyckas både med studier och att vara med på fritidsaktiviteter. Jag såg att pensionärer med låga pensioner som har svårt att klara av att betala hyran och få mat för dagen, trots att de jobbat hela sitt liv.

Jag har även under mina många år i arbetslivet sett grupper utnyttjats och är övertygad om att ordning och reda mellan arbetsmarknadens parter är viktigt. Men det var framförallt när jag såg hur de främlingsfientliga krafterna fick alltmer inflytande i politiken som jag tog steget att själv engagera mig i partipolitiken.  Jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga till dem att jag varit med och arbetat för ett Sverige där alla får plats. Jag vill ha ett Sverige, och ett Solna, för alla.

Vad är din vision för Solna och dess kultur- och fritidspolitik?

Jag vill se ett inkluderande Solna där äldreomsorgen såväl som barnomsorgen och skolan ska vara något vi kan vara stolta över. Ett Solna där alla elever blir sedda och får det stöd de behöver utifrån behov. Jag vill se ett rikt föreningsliv både kulturellt och idrottsligt, där kommun, näringsliv och ideella krafter jobbar tätt tillsammans.

Min vision för kultur- och fritidspolitiken är att den ska vara lättillgänglig för hela Solnas befolkning – storleken på din plånbok ska inte vara ett hinder för att ha en meningsfull fritid. Vi har därför höjt det lokala aktivitetsstödet för att värna och stärka det lokala föreningslivet samt sänkt avgifterna till kulturskolan så att fler barn och unga ska kunna delta i deras verksamhet.

Finns det något särskilt du vill ha gjort i kultur- och fritidsnämnden innan nästa val?

För mig är det livslånga lärandet väldigt viktigt. Därför är det viktigt att läskunskapen i låg ålder är hög och biblioteksverksamheten tillgänglig. Arbetet för att öka öppettiderna för biblioteken och ha biblioteksverksamhet i fler stadsdelar än i dagsläget är viktigt för mig. Som AIKare tycker jag det är särskilt kul att arbetar med att skapa en ny hemvist för AIK i Solna.

Finns det någon annan fråga som också ligger dig nära hjärtat?

Solna är en rik kommun, men har i många delar en fattig välfärd. Äldreomsorgen möter idag inte Solnas äldres eller anhörigas behov. Jag har själv en mamma som har hemtjänst sedan ett antal år tillbaka, så jag känner till bristerna även som anhörig. Det är ofta olika personer som tar hand om henne och personalen har ofta ett pressat tidsschema hos varje vårdtagare. Bristerna inom hela äldreomsorgen blev inte minst synliga under pandemin. Därför behöver bemanningen i äldreomsorgen öka och heltid blir norm för de anställda.

Snabba fakta om Peter: 

Bor: Skytteholm.

Familj: Sambo och två barn.

Tidigare föreningslivserfarenhet: Aktiv i föreningslivet sedan 15 årsåldern.

Favoritplats i Solna: Olle Olsson-museet.

Viktiga frågor:

  • Meningsfull fritid
  • Jämlik skola och förskola
  • Värdig ålderdom

Kontakta Peter Rangwe:
E-post: [email protected]

Vill du lära känna Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande? Klicka här!

Vill du läsa mer om våra politiker? Klicka här!

facebook Twitter Email