Peter Rangwe

Peter är en idrottsintresserad eldsjäl med en yrkesbakgrund från reseindustrin. Han bor idag i Skytteholm med sambo och två tonårsbarn. Han har varit engagerad i föreningslivet i olika ledande roller och är hängiven AIK:are. Han engagerade sig som fritidspolitiker i Solna 2014. Sedan 2021 är Peter, tillsammans med Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna. Hans hjärta klappar extra för Solnas äldre.

Hur började ditt politiska engagemang?

Under många år har jag diskuterat politik med vänner och på olika forum. Jag har där stött på orättvisor, bland annat att barn till fattigare föräldrar har sämre möjligheter att lyckas både med studier och att vara med på fritidsaktiviteter. Jag ser pensionärer med låga pensioner som har svårt att klara av att betala hyran och få mat för dagen, trots att de jobbat hela sitt liv.

Jag har även under mina många år i arbetslivet sett grupper utnyttjats och är övertygad om att ordning och reda mellan arbetsmarknadens parter är viktigt. Men det var framförallt när jag såg hur de främlingsfientliga krafterna fick alltmer inflytande i politiken som jag tog steget att själv engagera mig i partipolitiken.  Jag vill kunna se mina barn, som har mörkare hud än mig själv, i ögonen och säga till dem att jag varit med och arbetat för ett Sverige där alla får plats. Jag vill ha ett Sverige, och ett Solna, för alla.

Du säger ofta att ditt hjärta klappar extra för Solnas äldre. Vad menar du? 

– Det är dagens äldre som har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och de som byggt upp Sverige har rätt till en trygg ålderdom. För de flesta äldre väntar många aktiva år efter arbetslivets slut – år med mer fritid, umgänge och tid för familjen. Men för andra ökar ensamheten, isoleringen och vårdbehoven. För dessa måste politiken ta ett större ansvar.

Vilka brister ser du i äldreomsorgen idag?

Solna är en rik kommun, men har i många delar en fattig välfärd. I Socialstyrelsens undersökning om hur äldreomsorgen fungerar i kommunerna hamnade Solna häromåret på bottenplaceringen 204 av 239 när det gäller helheten för särskilt boende för äldre. Även hemtjänsten får en låg placering när det gäller helhetsbedömningen – plats 227 av 287. Det är inte acceptabelt.  Socialdemokraterna har länge påpekat behovet av ökad kontinuitet och bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen. Bristerna inom äldreomsorgen synliggjordes mer än någonsin under förra vårens snabba smittspridning av Covid-19, inte minst på Berga äldreboende i Bergshamra. Situationen var en tragedi för boende, anhöriga och hela kommunen.

Har du egna erfarenheter av äldreomsorgen?

Jag har själv en mamma som har hemtjänst sedan ett antal år tillbaka så jag känner till bristerna även som anhörig. Det är ofta olika personer som tar hand om henne och personalen har ofta ett pressat tidsschema hos varje vårdtagare.

Vad vill du göra för förändringar i äldreomsorgen i Solna?

Bemanningen i Solnas äldreomsorg måste öka. Heltidsanställningar behöver bli norm och deltidsanställda ska erbjudas att få arbeta heltid. Det är inte rimligt att nästan varannan medarbetare är timanställd. Heltidsanställningar medför bättre möjligheter att organisera arbetet på ett klokt sätt. Att se samma ansikte vid morgonkaffet såväl idag som imorgon skapar trygghet och stabilitet i tillvaron. Våra äldre har rätt till en värdig ålderdom. Det kommer jag att kämpa för.

Vad är din vision för Solna?

Jag vill se ett inkluderande Solna där äldreomsorgen såväl som barnomsorgen och skolan ska vara något vi kan vara stolta över. Ett Solna där alla elever blir sedda och får det stöd de behöver utifrån behov. Jag vill se ett rikt föreningsliv både kulturellt och idrottsligt, där kommun, näringsliv och ideella krafter jobbar tätt tillsammans.

 

 

Viktiga frågor:

  • Arbete/sysselsättning
  • Barnomsorg/skola
  • Meningsfull fritid
  • Värdig ålderdom

 

Kontakta Peter Rangwe:
Tel: 072-583 10 76
E-post: [email protected]

facebook Twitter Email