Bostad

Ett Solna där alla kan bo

Solna växer och det är vi socialdemokrater glada för! Men vi är kritiska till att Moderaterna, under sin tid vid makten i Solna, nästan bara byggt dyra bostadsrätter. Närmare 90 procent av alla bostäder som byggts i Solna de senaste 15 åren har varit bostadsrätter. Kötiden för att få en hyresrätt är bland de längsta i hela Stockholms län – 13 år.

Bristen på hyresrätter i Solna tvingar unga som inte har råd eller vill köpa en lägenhet att flytta från kommunen. Att personer med låga inkomster inte kan bo i Solna förstärker den ekonomiska segregationen som redan råder i Stockholmsregionen. Det är ohållbart.

Vi håller nu på att bygga ett Solna för alla. Där unga har möjlighet att flytta hemifrån och där alla har råd att bo. Vi kommer göra det enklare att bygga hyresrätter i kommunen, se till att bostäderna byggs i varierande storlekar och säkerställa att ingen vräks vid stamrenovering. I vårt Solna bygger vi bygga hyresrätter – med rimliga hyror.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • INFÖRT ETT SNABBSPÅR FÖR UTBYGGNADEN AV FLER HYRESRÄTTER I SOLNA

Bristen på nybyggnation av hyresrätter i Solna tvingar unga att flytta från kommunen, eftersom de inte har råd att, eller vill köpa en lägenhet. Vår ambition är att hälften av alla nya bostäder som byggs under mandatperioden ska vara hyresrätter. Därför har vi gjort det enklare att bygga hyresrätter i Solna.

 • PRIORITERAT BYGGNATIONEN AV HYRESRÄTTER

Efter åratal med alldeles för få hyresrätter byggda i Solna, har vi satt byggnationen av hyresrätter högst upp på dagordningen. Det vi har gjort är att tagit spadtaget för över 200 lägenheter i Järva krog, godkänt byggnation av 150+ hyresrätter i Huvudsta och nått ett avtal med Signalisten om planeringen av hyresrätter längst Gränsgatan. Även identifierat 20 platser i Solna där det är möjligt att bygga hyresrätter på kommunal mark och infört möjligheten att upplåta mark med tomträtt för hyresrätter.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • BYGGA 800 LÄGENHETER OM ÅRET
  Solna växer snabbt! Därför arbetar vi för att nå det ambitiösa målet att planera byggnationen för 800 hyresrätter om året. Hälften av det som byggs ska vara hyresrätter och klimatsmart.
 • BYGGA FLERA STÖRRE LÄGENHETER I SOLNA
  Solnas brist på större lägenheter gör det i dagsläget svårt för solnabor att bilda familj. Det försvårar också för familjer som vill flytta till kommunen.
 • ERSÄTTAR FÖRLUST AV GRÖNYTOR VID BYGGNATION GENOM ATT SKAPA GRÖNOMRÅDEN
  Nybyggnation ska i första hand ske på redan asfalterad mark. Om det trots allt byggs på grönska ska byggföretaget alltid vidta åtgärder för att stärka miljön och jobba med att höja värdet på närbelägna gröna ytor. Ett nedhugget träd ska kompenseras med att minst ett nytt planteras.
 • PÅBÖRJA BYGGNATIONEN AV ETT KOLLEKTIVHUS I SOLNA
  Ett kollektivhus är ett vanligt bostadshus med lägenheter av olika storlekar, där det också finns lokaler för gemensamma aktiviteter såsom matlagningsutrymmen, sällskapsrum och hobbyrum.
 • SÄKERSTÄLLA ATT HYRESGÄSTER HAR RÅD ATT BO KVAR EFTER STAMRENOVERINGAR
  Vid stora stamrenoveringar ska fastighetsägare vidta åtgärder för att försäkra sig om att hyresgästerna har råd att bo kvar i stadsdelen. Det kan exempelvis innebära att hyresgästen erbjuds olika standardnivåer och frivilliga tillval vid renoveringar samt hyresrabatter och lång infasningstid av ny hyra.

Vi socialdemokrater vill även:

 • INFÖRA EN BOSTADSGARANTI FÖR UNGA

Som ung i Solna i dag är det svårt att bo kvar i den kommun man växt upp i. Därför vill vi införa en bostadsgaranti för unga. Vi vill att alla unga i Solna ska ha ett förstahandskontrakt på en hyresrätt före de fyllt 26 år. För att Solna ska vara en stad där man kan bo i hela sitt liv.

 • RENOVERA BERGMARKSKA VILLAN I HAGALUND

Den anrika Bergmarkska villan står idag tom. Byggnaden är, efter år av bristande underhåll, i stort behov av upprustning. Samtidigt råder det brist på lokaler att hyra förföreningslivet. Vi vill därför rusta upp Bergmarkska villan och låta föreningar hyra huset för sina verksamheter. Det skulle ge det anrika huset ett lyft och vara ett effektivt sätt att bidra till både förenings- och kulturlivet.

Vill du läsa vårt bostadspolitiska program? Klicka här!

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas gruppledare.

 

 

facebook Twitter Email