Bostad

 

  • Visste du att endast 7% av alla bostäder som byggdes i Solna mellan åren 2010 och 2015 var hyresrätter?

  • Visste du att kötiden för att få en hyreslägenhet i Solna är den längsta i hela Stockholms län – hela 11 år?

 

Solna växer. Det är vi Socialdemokrater glada för. Men vi är kritiska till att Moderaterna, under sina 19 år vid makten i Solna, ensidigt byggt dyra bostadsrätter. Det blev inga hyresrätter i varken nybyggda Arenastaden eller Järvastaden. Moderaterna vill inte heller att det ska byggas hyresrätter i framväxande Hagastaden vid gula linjens T-bana.

Bristen på hyresrätter i Solna tvingar unga som inte har råd eller vill köpa en lägenhet att flytta från kommunen. Annars måste de bo kvar hemma hos föräldrarna tills de fyllt 29 år. Att personer med låga inkomster inte kan bo i Solna förstärker den ekonomiska segregationen som redan råder i Stockholmsregionen. Det är ohållbart.

Vi Socialdemokrater vill bygga ett Solna där unga kan flytta hemifrån och har råd att bo. Ett Solna för alla.  Då behöver vi bygga hyresrätter – med rimliga hyror. Om vi får leda Solna efter 2018 så lovar vi att bygga 500 hyresrätter varje år. Hälften av alla bostäder i Solna ska vara hyresrätter.

Vi vill:

  • Bygga 300 nya hyresrätter ovanpå nya T-baneuppgången i Arenastaden
  • Göra Slaktarbacken till ett nytt kulturkvarter med hyresrätter och en konst- och konsterhall
  • Bygga hyresrätter på garaget Motorborgen i Västra skogen
  • Bygga nya hyresrätter på Gränsgatan mellan Solna och Sundbyberg

 

Läs mer om våra förslag här:

 

facebook Twitter Email