(S) Valprogram 2022

Ett Solna där din bakgrund inte avgör din framtid

Solna står inför ett viktigt vägval. Valet i höst handlar inte om ett ja eller nej till att Solna ska vara en företagsvänlig kommun med låg skatt. I den frågan är nämligen alla partier i Solna, från vänster till höger, rörande överens. Det ska Solna vara. Höstens val handlar om huruvida Solna ska vara en kommun för alla eller inte.

Ska Solna fortsätta vara en kommun där det är föräldrars möjligheter att hjälpa sina barn med skolarbetet som avgör vilka barn som klarar grundskolan eller ska Solna bli en kommun som satsar tillräckliga resurser på undervisning så att varenda elev klarar skolan?

Ska Solna fortsätta vara en kommun där det är storleken på föräldrarnas plånbok som avgör vilka ungdomar som kan flytta hemifrån eller ska Solna bli en kommun som bygger hyresrätter så att alla har råd att flytta hemifrån?

Ska Solna fortsätta vara en kommun som förlitar sig på att marknaden löser klimatomställningen eller ska Solna bli en kommun där politikerna vågar fatta de beslut som krävs för att påskynda den gröna omställningen?

I decennier har vi socialdemokrater kämpat för ett samhälle där alla får chansen att lyckas i livet, där din bakgrund inte avgör din framtid. Vi har gjort det för att det är rätt, för att alla människor är lika mycket värda, men också för att det är smart. Det jämlika samhället är ett tryggt samhälle.

Så vill vi att Solna ska vara. Solna ska vara en stad för alla.

I höstens kommunalval den 11 september avgör du vilket Solna du vill ha.

I vårt valprogram 2022 kan du läsa vad vi socialdemokrater vill göra för att Solna ska bli en stad för alla. Du kan även klicka på ”vår politik” för att läsa om de olika politikområdena eller om du föredrar satsningarna fördelade per stadsdel. Använder du mobil så klicka på de tre vita strecken uppe i det högra hörnet.

Våra viktigaste vallöften

  • Fler lärare och mindre klasser i skolan – max 25 elever per klass.
  • Solna ska bli klimatneutralt – bygg fler laddstolpar och bostäder i trä.
  • Bygg fler hyresrätter – så att unga kan flytta hemifrån.
  • Mindre barngrupper i förskolan – max 15 barn på 3 vuxna.
  • Öka bemanningen i äldreomsorgen – slopa pressade minutscheman.
facebook Twitter Email