Budget 2020 – Barnen i fokus

  Årets budget från oss socialdemokrater är en budget som prioriterar förskola och skola. Det är lätt att tro att det inte finns någon politisk konflikt på detta område, då det blågröna styret också säger sig sätta barn och unga främst. Men tyvärr har de inte förstått omfattningen av behoven inom dessa verksamheter. Vår budget…

Läs mer

Motioner inför medlemsmötet den 20 november 2019

Klicka på länken nedanför för att hitta samtliga motioner som inkommit inför medlemsmötet den 20 november 2019. Motioner från 1-28

Läs mer

Budget 2020: Vårt trafikpaket för Solna

När Socialdemokraterna i Solna är ute på gator och torg för att prata med Solnabor så är det ofta trafiksituationen i Solna som väcker de livligaste diskussionerna. De vanligaste klagomålen rör det dåliga vägunderhållet, ökad trafik samt svårigheten att ta emot besökare som boende i Solna på grund av de höga kostnaderna för besöksparkering. –…

Läs mer

SvD Debatt – Rika kommuner sysslar med social dumping

Bara i år har Solna skickat 14 bostadssökande personer till Kramfors, en liten kommun i Norrland. Bland de kommuner som skickat flest personer till Kramfors de senaste åren återfinns moderatstyrda Solna, Sigtuna och Sollentuna. Enligt en kartläggning gjord av Kramfors kommun har så många som 57 personer skickats till Kramfors från kommuner i Stockholms län de senaste åren.

Socialdemokraterna i Solna skriver i SvD Debatt tillsammans med oppositionsråd från Sigtuna och Sollentuna om problematiken med social dumping. Rika kommuner måste sluta undfly sitt ansvar för integration och etablering. Läs debattartikeln HÄR!

Läs mer

Stoppa bygget i EKO-parken

Till vår stora förvåning har Solnas blågröna styre nyligen öppnat upp för byggnation i nationalstadsparken i Solna (EKO-parken). Planerat är ett jättelikt kontor som i storlek kan mätas med halva Solna centrum. Det finns lika många träd i parken som det finns anledningar till att det är en riktigt dålig idé att bygga kontor i…

Läs mer

Massflykt av personal från Solnas fritidsklubbar

Samtliga fritidsgårdar i Solna står utan personal då en majoritet av personalen säger upp sig i protest. Ett totalt haveri menar Socialdemokraterna i Solna.

Solnas fritidsverksamhet hotas då en majoritet av personalen på staden fritidsklubbar väljer att säga upp sig i protest mot den senaste tidens omstruktureringar. Det hela började med att stadens blågröna styre beslutat att flytta in den inskrivna fritidsklubbsverksamheten till skolbyggnaderna och i samma veva göra stora förändringar i fritidsklubbarnas verksamhet. Socialdemokraterna ställer sig djupt kritiska…

Läs mer

S störst parti i Solna i EU-valet!

Socialdemokraterna fick 19,9 % i EU-valet i Solna. Det gör oss till största parti. Dessutom ökade vi från förra valet med hela 3,4 %, vilket är den största ökningen för S i någon kommun i Stockholms län och gör Solna till en av de kommuner i hela Sverige där S ökade mest. Det är helt…

Läs mer

Stoppa bygget i EKO-parken!

Det blå-gröna styret i Solna stad har slutit en principöverenskommelse som möjliggör byggnation av 25 000 m2 kontor inne i världens första nationalstadspark (EKO-parken). Detta motiveras med att det skapar en tystare park och att man får bl.a. ett utebad på köpet, men själva åtagandet när parken inrättades var just att stoppa framtida byggnation. Vi Socialdemokrater säger stopp till byggnation i nationalstadsparken, men har flera förslag för att stärka parkområdet.

Blå-gröna styret i Solna motiverar ett stort kontor är att det skulle skapa en tystare parkmiljö, det är ett motiv vi finner väldigt besynnerligt. Ett stort kontor kommer dels skulle göra ett stort intrång i den finns parkmiljö och dels skulle ett stort kontor skapa ökad trafik in i parken. Två resultat som går tvärt…

Läs mer

Svar på Öppet brev: (S): Tillsätt en framtidsgrupp för fritiden i Solna

I ett öppet brev från personalen i Solnas fritidsverksamhet riktas skarp kritik mot blågröna styret och de negativa effekter som förväntas till följd att de föreslagna förändringarna i verksamheten. Vi Socialdemokrater är djupt kritiska till hur styrande politiker hanterat situationen. Avsaknaden av politisk vision från det blågröna styret är allvarligt och uppseendeväckande. Vi är nu oroade över att ungdomarna kan fråntas en meningsfull fritidsverksamhet som följd av massuppsägningar. Situationen kräver högsta politiska prioritering. Därför kräver vi att de blågröna tillsätter en framtidsgrupp för att ta ett helhetsgrepp om verksamheten.

Den 3:e maj 2019 publicerades ett öppet brev av personalen i Solnas fritidsverksamhet, underskrivet av 21 anställda inklusive chefer för olika fritidsgårdar. Jag vill tacka er för att ni hör av er till oss politiker. Det är viktigt att vi politiker får höra era synpunkter och perspektiv på de förändringar som nu föreslås. Utan er…

Läs mer

EU-valet den 26 maj

Socialdemokraterna vill ha ett EU som sätter vanligt folk främst och är en stark global aktör i en orolig tid. Vi prioriterar trygga jobb med schyssta villkor, en offensiv politik för att bekämpa klimathotet och försvarar Europas demokratiska värderingar.

Ett Europa som försvarar demokratin och står upp för alla människors lika värde och rättigheter, fria medier, oberoende domstolar och som bekämpar den gränsöverskridande brottsligheten. Europa ska möta hat med gemenskap. Ett Europa som skapar fler, trygga jobb och sätter löntagares intressen före storföretagens, försvarar svenska kollektivavtal, stoppar skattefusk – där fler kvinnor jobbar och som ligger…

Läs mer
facebook Twitter Email