Förskola

En plats för lek och lärande

 

  • Visste du att två av tre barn i Solnas förskolor går på en avdelning som är större än vad Skolverket rekommenderar? 

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klaragrundskolan börjar redan i förskolan. Forskning visar nämligen att barn som gått i en förskola av hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Därför ska alla barn ha rätt till en bra förskola, oavsett föräldrarnas livssituation.

Vi vill ha en förskola som är lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska vara små och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att möta varje barns behov.

Tyvärr ser verkligheten efter 24 år av moderat styre i Solna inte ut så. Personaltätheten är lägre än genomsnittet i både Stockholms län och övriga landet. Två av tre barngrupper i Solnas kommunala förskolor är större än Skolverkets riktmärke om max 15 barn i en grupp. I Solna är det på flera förskolor över 20 barn i grupperna. Det är oacceptabelt!

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Därför vill vi satsa rejält på att minska storleken på barngrupperna och anställa fler förskollärare. Vi vill även erbjuda personalen möjligheten att vidareutbilda sig för att bli behöriga barnskötare.

Vi vill göra Solnas förskolor till de bästa i Stockholms län.

 

Så här vill Socialdemokraterna förbättra Solnas förskolor:

 

  • MINDRE BARNGRUPPER – MAX 15 BARN PÅ 3 PEDAGOGER

Små barngrupper är en förutsättning för att varje barns behovska mötas. Vi vill anställa fler pedagoger till Solnas förskolor. Max 15 barn på tre pedagoger. För de yngsta barnen vill vi att gruppstorleken ska vara ännu mindre, max 12 barn på 3pedagoger. Det överensstämmer med Skolverkets riktmärken.

 

  • FÖRSKOLORNA SKA HA TILLAGNINGSKÖK OCH EGEN KOCK

När förskolorna har egna tillagningskök kan kocken se till att matenär näringsrik, välja miljövänliga råvaror och anpassa mängden mat till antalet barn som är på plats, vilket minskar matsvinnet.

 

  • BARNVÄNLIGA FÖRSKOLEGÅRDAR STIMULERAR LÄRANDE

Den fysiska miljön har stor betydelse för barns utveckling och lärande.I leken provar barnen nya erfarenheter. Gårdarna ska vara stora, gröna, ha spännande lekredskap och naturlig skugga.

 

  • SLOPA BARACKERNA – BYGG RIKTIGA FÖRSKOLEBYGGNADER 

På alltför många håll i Solna har tillfälliga baracklösningar blivit permanenta. Vår ambition är att alla förskolor ska ligga i riktiga byggnader med tillagningskök och ordentliga förskolegårdar.

 

  • FLER NATTIS!

En modern förskola ska vara öppen och tillgänglig när föräldrarna behöver arbeta. På dagens arbetsmarknad innebär det även på kvällar och nätter. Vi vill att Solna erbjuder nattis både i barnets eget hem och på förskolan.

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

Sara Kukka-Salam, Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Solna och mamma till son som går i förskolan.

 

 

facebook Twitter Email