5 ANLEDNINGAR ATT RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA I KOMMUNVALET

För ett Solna där din bakgrund inte avgör din framtid

Vi älskar Solna! Läget, naturen och näringslivet är oslagbara. Men efter 24 år av moderat styre är problemen i Solnas välfärd stora. En av fyra elever i Solnas grundskolor klarar inte skolan. Två av tre barn i förskolan går i en för stor barngrupp. Bristen på hyresrätter hindrar unga från att flytta hemifrån och klimatomställningen går för långsamt. Solna behöver en nystart. Det är dags att Solna får ett politiskt styre som vågar se och ta tag i de brister som finns – som inte bara skryter om det som fungerar bra. Socialdemokraterna står redo att ta ansvar för Solnas framtid.

1. Fler lärare och mindre klasser – max 25 elever per klass istället för dagens 30.

En av fyra elever i Solnas grundskolor klarar inte skolan. För att alla barn ska klara grundskolan behövs arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se varje elev. Socialdemokraterna går vill val på att genomföra ett reformpaket som vi kallar för ”Skollyftet Solna”. Du kan läsa mer om vår skolpolitik på www.skollyftetsolna.se.

2. Fler laddstolpar och bostadshus i trä – Solna ska bli klimatneutralt.

Klimatomställningen går för långsamt. Trafiken står för de största utsläppen i Solna. För att fler solnabor ska välja elbil måste kommunen bygga fler laddstolpar. Att bygga höghus i trä genererar mindre utsläpp än att bygga betonghus. Därför ska hälften av alla nya bostäder i Solna byggas i trä.

3. Fler pedagoger i förskolan – ingen barngrupp ska ha fler än 15 barn.

Två av tre förskolebarn i Solna går i en barngrupp som är större än vad Skolverket rekommenderar. Skolverket rekommenderar max 15 barn per barngrupp. Så kan vi inte ha det! Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara grundskolan börjar redan i förskolan.

4. Hälften av alla nya bostäder ska vara hyresrätter – så att unga kan flytta hemifrån.

Nästan allt som byggts i Solna de senaste 24 åren har varit dyra bostadsrätter. Bristen på hyresrätter i Solna tvingar unga som inte har råd att köpa en lägenhet att flytta från kommunen. Att personer med låga inkomster inte kan bo i Solna förstärker ojämlikheten som redan finns i Stockholmsregionen.  Vi vill bygga ett Solna där unga kan flytta hemifrån och har råd att bo. Läs mer om vår bostadspolitik på www.byggmerförfler.se.

5. Öka bemanningen i äldreomsorgen – slopa pressade minutscheman.

Många äldre oroar sig över sin egen livssituation och ensamheten bland äldre växer. Bemanningen i äldreomsorgen är otillräcklig och var tredje anställd är timanställd. De gamla möter ständigt nya ansikten och personalen hinner inte med att hjälpa varje individ. Pressade minutscheman, där varje insats är tidsstyrd, urholkar kvaliteten. Det är inte värdigt.

Vill du läsa mer om den politik som vi går till val på i Solna i höstens kommunval? Gå in på de tematiska flikarna under ”Vår politik” på hemsidan eller ladda ner vårt valprogram här

facebook Twitter Email