Kontakt

 

Stadshuset

Sara Kukka-Salam

Kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige.

E-post: [email protected]

Peter Rangwe

Kommunalråd och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

E-post: [email protected]

Eva Eriksson

Kommunalråd och ordförande i skolnämnden.

E-post: [email protected]

Martin Eliasson

Kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden.

E-post: [email protected]

Julia Grabe

Kanslichef

E-post: [email protected]

Telefonnummer: 072-583 36 52

Lisa Diaz Cardenas

Politisk sekreterare

E-post: [email protected]

Telefonnummer: 072-583 19 02

 

Solna Arbetarekommun

Veronica Lindholm, ombudsman

E-post: [email protected]

Telefonnummer: 073-263 32 22

Partiexpeditionen

Skytteholmsvägen 12

E-post: [email protected]

Styrelsen

Ordförande: Jimmy Blomqvist Larsson
E-post: [email protected]

Vice ordförande: Frida Azadi

E-port: [email protected]

Kassör: Jan Perers
E-post: [email protected]

Sekreterare: Gunilla Åberg
E-post: [email protected]

Ledamöter:
Adam Josefsson
Katsiaryna Strachal
Joakim Edhborg
Jonathan Herlitz
Eva Pousette Grönqvist

Våra lokala stadsdelsföreningar i Solna

Bergshamraföreningen

Ebbe Adolfsson, ordförande

Hagalundsföreningen

Frida Azadi, ordförande

Huvudstaföreningen

Fredrik Johansson, ordförande

Råsundaföreningen

Annika Häggberg, ordförande

Ulriksdalsföreningen

Adam Josefsson, ordförande

facebook Twitter Email