Äldreomsorg

Det ska vara tryggt att åldras i Solna

 • Visste du att ensamheten bland pensionärer är stor?
 • Visste du att Solnas pensionärer är mer missnöjda med hemtjänsten än genomsnittspensionären i Sverige?

 

Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin. De som byggt upp Sverige har rätt till en trygg ålderdom. För de flesta äldre väntar många aktiva år efter arbetslivets slut – år med mer fritid, umgänge och tid för familjen. Men för andra ökar ensamheten, isoleringen och vårdbehoven. För dessa måste politiken ta ett större ansvar.

För oss socialdemokrater är det självklart att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om var man vill bo eller vilken hjälp man vill få av hemtjänsten. Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension och ha råd att bo kvar i Solna. Skattemedel till äldreomsorgen ska gå till de äldres välfärd. Syftet med äldreomsorgen ska inte vara vinst. Personaltätheten på Solnas äldreboenden ska vara hög och maten som serveras näringsrik och närproducerad. Personalen i hemtjänsten ska ha tid att se varje människa och ge stöd och hjälp efter den äldres egna behov. Personalen i Solnas hemtjänst behöver bättre arbetsvillkor och ges rätten att arbeta heltid.

Tyvärr ser verkligheten efter 20 år av moderat styre i Solna inte ut så. Många äldre oroar sig över sin egen livssituation och ensamheten bland äldre växer. Bemanningen i äldreomsorgen är otillräcklig och kontinuiteten i hemtjänsten brister. Det är ständigt nya ansikten och de hinner inte med att hjälpa varje individ. Det är oacceptabelt.

Många pensionärer oroar sig över var de ska bo när de blir äldre. Vi socialdemokrater är kritiska till att Moderaterna eftersatt nybyggnationen av bostäder anpassade för äldre. Det är platsbrist på äldreboendena och kön till en seniorbostad är idag lång. Det är ohållbart. När det inte längre känns tryggt att bo kvar hemma ska det finnas plats på ett äldreboende. Solna behöver fler äldreboenden och seniorbostäder nu.

Efter mer än 20 år av nedskärningar i välfärden behöver Solna en ny politisk färdriktning. Nedan kan du läsa vad vi vill göra för att Solna ska bli en tryggare kommun att åldras i.

Det här har den socialdemokratiska regeringen gjort under denna mandatperiod:

 • SÄNKT SKATT FÖR PENSIONÄRER

Pension är uppskjuten lön. Det är orättvist att pension beskattats högre än inkomst från arbete. Därför avskaffade den socialdemokratiska regeringen den orättvisa pensionärsskatten. Det är bra. Nu går vi socialdemokrater till val på att höja pensionerna.

 • HÖJT BOSTADSTILLÄGGET

Hyrorna i Solna är höga. Det är därför bra att regeringen höjt bostadstillägget för pensionärer. Bostadstillägget är ett träffsäkert sätt att nå de mest utsatta pensionärerna.

 

Så här vill vi socialdemokrater lokalt göra Solna till en tryggare stad att åldras i:

 • ÖKA BEMANNINGEN I ÄLDREOMSORGEN

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett växande problem. Vi vill därför anställa ungdomar för att bidra till den sociala verksamheten under helger och kvällar på Solnas äldreboenden. Samtidigt som det minskar ensamheten bland äldre får fler unga upp ögonen för en karriär inom äldreomsorgen.

 • BYGG BOSTÄDER FÖR ÄLDRE

Väntetiden för att få en seniorlägenhet eller få flytta in på ett äldreboende i Solna är för lång. Vi vill därför bygga fler seniorlägenheter och äldreboenden i Solna. Äldre mår bra av sällskap och i bostäderna bygger vi därför in bemannade gemesamhetslokaler. Vi vill även att det ska finnas vårdcentral, apotek och rehab i närheten. Vi vill även öppna ett rehab- center vid Råsunda vårdcentral.

 • MER KONTINUITET I HEMTJÄNSTEN

Att någon kommer hem till en för att erbjuda stöd upplevs för många som väldigt privat. Att då ständigt mötas av nya ansikten ger en känsla av otrygghet. Så ska ingen äldre behöva ha det. Vi vill därför kommunalisera hemsjukvården som landstinget idag ansvarar för.

 • GRATIS FLYTTHJÄLP FÖR PENSIONÄRER SOM FLYTTAR TILL MINDRE LÄGENHET

Idag bor många pensionärer ensamma i stora lägenheter. Samtidigt som barnfamiljer i Solna bor trångt. Många pensionärer skulle kunna tänka sig att flytta till en mindre lägenhet för att få lägre hyra och mindre att städa. Men de upplever flytten för jobbig. Därför föreslår vi att pensionärer som bott i Signalisten i över 15 år ska ges gratis flytthjälp om de flyttar till en mindre lägenhet.

 • EN SENIORTRÄFF I VARJE STADSDEL I SOLNA!

Gemenskap och umgänge är viktigt för människor i alla åldrar. Vi vill därför att det ska finnas minst en seniorträff i varje stadsdel i Solna. På seniorträffarna finns möjlighet att fika, umgås, gå kurser och lära sig nya saker. Vi protesterar därför mot Moderaternas förslag att ta bort bemanningen på Gunnarbo seniorträff i Ulriksdal.

 • NÄRAKUT FÖR ÄLDRE!

Idag skickas de mest sjuka äldre patienterna i alltför stor utsträckning till akuten där de får ligga i timmar med risk för att bli ännu sjukare istället för att komma till en geriatrisk avdelning direkt. Det ska vara lätt för äldre att besöka sjukvården. Vi vill därför att det ska det ska öppna en närakut för äldre i Solna.

 • HÄLSOSAM MAT TILLAGAD PÅ ÄLDREBOENDET

Allt för många äldre är missnöjda med maten som serveras på äldreboendena. Vi vill se till att maten som serveras är tillagad på plats och av god kvalité. Det förtjänar våra äldre!

 • GRATIS ENTRÉ FÖR SOLNAS PENSIONÄRER I DEN NYA SIMHALLEN

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

 

facebook Twitter Email