Äldreomsorg

Det ska vara tryggt att åldras i Solna

 • Visste du att var tredje person som arbetar i Solnas äldreomsorg är timanställd?
 • Visste du att nästan hälften av personalen i Solnas äldreomsorg arbetar deltid?

Dagens äldre har lagt grunden till vårt välfärdssamhälle och byggt det Sverige vi lever i. De har rätt till en trygg ålderdom. För de flesta äldre väntar många aktiva år efter arbetslivets slut – år med mer fritid och tid för familjen. Men för andra ökar ensamheten och vårdbehoven. För dessa måste samhället ta ett större ansvar.

För oss är det självklart att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag. Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension och ha råd att bo kvar i Solna. Personaltätheten i Solnas äldreomsorg ska vara så hög att personalen ska ha tid att se varje människa och ge stöd och hjälp efter den äldres egna behov.

Tyvärr ser verkligheten efter 24 år av moderat styre i Solna inte ut så. Många äldre oroar sig över sin egen livssituation och ensamheten bland äldre växer. Bemanningen i äldreomsorgen är otillräcklig och var tredjeanställd är timanställd. Det är ständigt nya ansikten och de hinner inte med att hjälpa varje individ. Pressade minutscheman, där varje insats är tidsstyrd, urholkar kvaliteten. Det är inte värdigt.

Pandemin synliggjorde de brister som vi länge påtalat. Efter 24 år av nedskärningar i välfärden behöver Solna en ny politisk färdriktning.

 

Så här vill vi förbättra Solnas äldreomsorg: 

 

 • FLER ANSTÄLLDA I ÄLDRESOMSORGEN

Mer personal i äldreomsorgen innebär högre kvalitet. Personalen behöver då inte stressa med sina arbetsuppgifter, utan får möjligheten att ta sig mer tid för varje äldre.

 • SLOPA PRESSADE MINUTSCHEMAN

Många anställda inom äldreomsorgen arbetar efter minutscheman. Det innebär att personalens arbete mäts och övervakas så att tiden för en insats, såsom en dusch eller promenad, loggas i digitala verktyg. Ett toabesök förväntas exempelvis ta tre minuter. Detaljstyrningen skapar stress och försvårar för personalen att individanpassa omsorgen. Vi vill slopa minutscheman.

 • INFÖRA TAK PÅ MAX 10 PROCENT TIMANSTÄLLDA OCH GÖRA HELTID TILL NORM INOM OMSORGEN

Idag arbetar många i Solnas kommunala äldreomsorg deltid och över en tredjedel är timanställda. Det skapar otrygghet bland de äldre eftersom de möter många olika personer under dagen och osäkerhet för personalen som inte vet om de har jobbet kvar nästamånad. Heltidstjänster och fast anställd personal stärker kvaliteten i omsorgen. Det ger en ökad kontinuitet och trygghet – både för de äldre och för personalen.

 • BYGG NYTT ÄLDREBOENDE I HAGALUND OCH BAGARTORP

Vi vill att det ska vara möjligt att åldras i hela Solna. I varje stadsdel behöver det därför finnas bådetrygghetsbostäder och äldreboenden. Det är viktigt för att äldre ska kunna behålla sina sociala relationer hela livet. I dagsläget saknas ett äldreboende i Hagalund och i Bagartorp.

 

Fler reformer som gör Solna till en bättre kommun att åldras i: 

 

 • KOMMUNALISERA HEMSJUKVÅRDEN FÖR ATT FÅ MER KONTINUITET I HEMTJÄNSTEN

Att någon kommer hem till en för att erbjuda stöd upplevs för många som väldigt privat. Att då ständigt mötas av nya ansikten ger en känsla av otrygghet. Så ska ingen äldre behöva ha det. Vi vill därför kommunalisera hemsjukvården som landstinget idag ansvarar för.

 • GRATIS FLYTTHJÄLP FÖR PENSIONÄRER SOM FLYTTAR TILL EN MINDRE LÄGENHET

Idag bor många pensionärer ensamma i stora lägenheter. Samtidigt som barnfamiljer i Solna bor trångt. Många pensionärer skulle kunna tänka sig att flytta till en mindre lägenhet för att få lägre hyra och mindre att städa. Men de upplever flytten för jobbig. Därför föreslår vi att pensionärer som bott i Signalisten i över 15 år ska ges gratis flytthjälp om de flyttar till en mindre lägenhet.

 • EN SENIORTRÄFF I VARJE STADSDEL I SOLNA!

Gemenskap och umgänge är viktigt för människor i alla åldrar. Vi vill därför att det ska finnas minst en seniorträff i varje stadsdel i Solna. På seniorträffarna finns möjlighet att fika, umgås, gå kurser och lära sig nya saker. Vi protesterar därför mot Moderaternas förslag att ta bort bemanningen på Gunnarbo seniorträff i Ulriksdal.

 • HÄLSOSAM MAT TILLAGAD PÅ ÄLDREBOENDET

Allt för många äldre är missnöjda med maten som serveras på äldreboendena. Vi vill se till att maten som serveras är tillagad på plats och av god kvalité. Det förtjänar våra äldre!

 • GRATIS ENTRÉ FÖR SOLNAS PENSIONÄRER I DEN NYA SIMHALLEN

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

 

facebook Twitter Email