Äldreomsorg

Det ska vara tryggt att åldras i Solna

Dagens äldre har lagt grunden till vårt välfärdssamhälle och byggt det Sverige vi lever i. De har rätt till en trygg ålderdom. För de flesta äldre väntar många aktiva år efter arbetslivets slut – år med mer fritid och tid för familjen. Men för andra ökar ensamheten och vårdbehoven. För dessa måste samhället ta ett större ansvar.

För oss är det självklart att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag. Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension och ha råd att bo kvar i Solna. Personaltätheten i Solnas äldreomsorg ska vara så hög att personalen ska ha tid att se varje människa och ge stöd och hjälp efter den äldres egna behov.

Nu vill nu öka antalet heltidsanställda och minska andelen timanställda. Omsorgen för de äldre får högre kvalité när de möter samma personal och personalens arbetsmiljö förbättras. Vi vill ha äldreboenden i alla Solnas stadsdelar, för att våra äldre ska kunna värna och behålla de sociala kontakter som de byggt upp i sitt liv. Det är viktigt för oss att livskvalitén för våra äldre är hög. Därför ska vi ha flera sociala mötesplatser i Solna och förbättra maten inom äldreomsorgen. Vi ska nu ta hand om dem som tagit hand om oss.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • INFÖRT ARBETSSKOR INOM ÄLDREOMSORGEN

I många branscher ses arbetsskor som en självklar del av arbetsuniformen. Nu har vi infört arbetsskor inom äldreomsorgen, för att lyfta personalens arbetsmiljö. Att medarbetarnas arbetssituation blir bättre än en viktig åtgärd för att stärka äldreomsorgens kvalité.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • SLOPA PRESSADE MINUTSCHEMAN

Idag styrs verksamheten efter minutscheman, vilket innebär att varje insats som en äldre får minutregleras och loggas i digitala verktyg. Ett toalettbesök förväntas exempelvis ta tre minuter. Detaljstyrningen skapar stress och försvårar för personalen att individanpassa omsorgen. Genom en tillitsbaserad styrning kan personalen ha den äldres behov i centrum och anpassa omsorgen efter vad den äldre själv efterfrågar.

 • ÖKA ANDELEN HELTIDSANSTÄLLDA OCH MINSKA ANDELEN TIMANSTÄLLDA

Idag arbetar alldeles för många deltid i Solnas kommunala äldreomsorg. Det skapar otrygghet bland de äldre som möter många olika personer under dagen, och osäkerhet för personalen som inte vet om de har jobbet kvar nästa månad. Heltidstjänster och fast anställd personal stärker kvaliteten i omsorgen. Vår långsiktiga målsättning är att nå en nivå där max tio procent är timanställda. I dagsläget har vi redan lyckats öka andelen heltidsanställda på äldreboendet Skoga.

 • TA FRAM EN ANHÖRIGPOLICY OCH UTVECKLA ANHÖRIGSTÖDET

En stor del av omsorgen av våra äldsta och sköraste solnabor sköts av anhöriga. De behöver stöttas och avlastas. Alla anhöriga ska känna till vilket stöd som finns att få.

 • BYGGA ETT NYTT ÄLDREBOENDE I BAGARTORG/AGNESBERG

Det ska vara möjligt att åldras i alla delar av Solnas. Vår långsiktiga ambition är att det i varje del av Solna ska finnas trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboenden. Det är viktigt för att äldre ska kunna behålla sina sociala relationer hela livet.

 • SKAPA FLER MÖTESPLATSER OCH SOCIALA AKTIVITETER FÖR ÄLDRE

Gemenskap och umgänge är viktigt för människor i alla åldrar. Det ska finnas en seniorträff i varje stadsdel. På seniorträffarna finns möjlighet att fika, umgås, gå kurser och lära sig nya saker. Utbudet av aktiviteter riktade till seniorer ska öka.

 • SERVERA HÄLSOSAM OCH NÄRLAGAD MAT INOM ÄLDREOMSORGEN

Alltför många äldre är missnöjda med maten som serveras inom äldreomsorgen. Måltiden ska vara en höjdpunkt på omvårdnadsboenden både till vardags och vid festligare tillfällen. Maten ska lagas nära och serveras nylagad på boenden där det finns tillagningskök.

Vi socialdemokrater vill dessutom:

 • ANSTÄLLA MER PERSONAL I ÄLDREOMSORGEN

Mer personal i äldreomsorgen innebär högre kvalitet. Personalen behöver då inte stressa med sina arbetsuppgifter, utan får möjligheten att ta sig mer tid för varje äldre.

 • BYGGA ETT NYTT ÄLDREBOENDE I HAGALUND

Idag finns inte äldreboenden i hela Solna. Det borde vara möjligt att åldras i hela Solna. Vi vill att det ska finnas både trygghetsbostäder och äldreboenden i alla våra stadsdelar. Därför vi vill att det ska byggas ett nytt äldreboende i Hagalund.

 • KOMMUNALISERA HEMSJUKVÅRDEN FÖR ATT FÅ MER KONTINUITET I HEMTJÄNSTEN

Att någon kommer hem till en för att erbjuda stöd upplevs för många som väldigt privat. Att då ständigt mötas av nya ansikten ger en känsla av otrygghet. Så ska ingen äldre behöva ha det. Vi vill därför kommunalisera hemsjukvården som regionen idag ansvarar för.

 • ATT PENSIONÄRER SKA HA GRATIS FLYTTHJÄLP NÄR DE FLYTTAR TILL MINDRE

Idag bor många pensionärer ensamma i stora lägenheter. Samtidigt som barnfamiljer i Solna bor trångt. Många pensionärer skulle kunna tänka sig att flytta till en mindre lägenhet för att få lägre hyra och mindre att städa. Men de upplever flytten för jobbig. Därför föreslår vi att pensionärer som bott i Signalisten i över 15 år ska ges gratis flytthjälp om de flyttar till en mindre lägenhet.

ATT ENTRÉN ÄR GRATIS FÖR SOLNAS PENSIONÄRER I SOLNA SIMHALL

 • Det är viktigt att som äldre ha enkel tillgång till möjligheten att motionera. Det är inte rimligt att pensionärer behöver betala fullt pris för att simma i Solna simhall. Vi tycker det är för viktigt att sätta den typ av begränsningar för äldres motion. Därför borde entrén vara avgiftsfri på Solna simhall för Solnas pensionärer.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Sara Kukka-Salam, Kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna.

 

facebook Twitter Email