Skola

Alla barn ska få förutsättningar att klara grundskolan

 • Visste du att var fjärde elev i Solnas skolor lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen?
 • Visste du att Solna tillhör de kommuner i Sverige som enligt Lärarförbundet satsar minst resurser på skolundervisningen?

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna formasina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att allabarn klarar skolan.

I Solna lämnar var fjärde elev grundskolan utan godkända betyg i allaämnen. I Lärarförbundets senaste rankning av skolornas kvalitet i Sveriges 290 kommuner placerar sig Solna på plats 230. Lärartätheten i Solnas skolor är bland den lägsta i hela landet och Solna tillhör de fem kommuner i Sverige som satsar minst resurser på undervisningen. Så kan vi inte ha det.

Istället för att erkänna resursbristen och höja skolpengen så har Solnas moderata politiker förstorat klasstorlekarna och lagt ner skola efter skola i kommunen. Det moderata styret har i genomsnitt lagt ner en skola vartannat år de senaste tio åren. Nedläggningarna har orsakat en elev- och rektorsflykt från de kommunala skolorna. Ingen rektor i Solnahar varit på sin tjänst i mer än några år. Det är ohållbart.

Solna behöver en ny skolpolitik. Vi går till val på att genomföra ett skollyft för Solnas skolor. I vårt Solna ska rektorer och lärare ges förutsättningar att möta varje elev och ge dem det stöd de behöver. För det behövs fler lärare, mindre klasstorlekar och ett stopp på skolnedläggningarna. Stabiliteten måste återinrättas. Solnas elever ska få de bästa förutsättningarna för att klara skolan och nå sin fulla potential. Rösta för Skollyftet du också och läs mer på www.skollyftetsolna.se

Detta vill vi göra för att förbättra skolorna i Solna:

 

 • ANSTÄLLA FLER LÄRARE

Arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se varje elev är en förutsättning för att alla elever ska klara skolan. Därför vill vi anställa fler lärare. Vi vill även införa 2-lärarsystem på fler skolor i Solna.

 • MAX 25 ELEVER PER KLASS

Med mindre klasser ges lärarna möjligheten att se varje elev och ge dem den tid och uppmärksamhet som de behöver för att klara sin skolgång. Vi socialdemokrater har som målsättning att ha max 25 elever i klasserna, istället för dagens 30 elever per klass.

 • ETT SLUT PÅ SKOLNEDLÄGGNINGARNA

Skolnedläggningarna i Solna har skapat oro och instabilitet för elever, föräldrar och skolledning. Vi vill återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium och Bergshamraskolans högstadium. Vi vill göra en långsiktig plan för stabilitet i de kommunala skolorna i Solna.

 • HÖJA SKOLPENGEN

I Sverige ansvarar kommunpolitikerna för skolan och beslutar årligen hur stor den lokala skolbudgeten ska vara. Skolpengen är den summa som en elevs undervisning får kosta varje år. I Solna har skolpengen i genomsnitt höjts med 1,6 procent årligen de senaste 11 åren – detta trots att lärarlönerna under samma tid har stigit betydligt mer. För att få ihop ekonomin har rektorerna tvingats skära ner. Det drabbar barnens skolgång. Detta måste få ett stopp.

 • FLERA NYA SKOLOR I SOLNA

Antalet barn i Solna växer. Därför vill vi bygga nya skolor på Stenbackahöjden i Huvudsta, i Hagalund där Sunnanskolan står idag och öppna en ny kommunal skola i Järvastaden. Vi vill även återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium samt Bergshamraskolans högstadium.

 • TIDIGA INSATSER OCH FLER SPECIALPEDAGOGER 

Alla barn ska klara grundskolan, men de har olika behov av stöd för att nå dit. Barn som har svårt att nåkunskapsmålen ska tidigt erbjudas kompletterandeundervisning och regelbunden uppföljning.

 • MINDRE BARNGRUPPER I FÖRSKOLAN – MAX 15 BARN PÅ TRE PEDAGOGER  

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara grundskolan börjar redan i förskolan. Små barngrupper är en förutsättning för att varje barns behov ska mötas. I Solna går två av tre barn i en barngrupp som är större än vad Skolverket rekommenderar. Vi vill ha barngrupper med max 15 barn på tre vuxna. För de yngsta barnen vill att gruppstorleken ska vara ännu mindre – max 12 barn på tre pedagoger. Det överensstämmer med vad Skolverket rekommenderar.

 • BEMANNA ALLA SKOLBIBLIOTEK

Läsförståelsen bland Sveriges elever är låg. Skolbiblioteken spelar en viktig roll i att vända utvecklingen. Skolbiblioteken ska vara en lugn oas där elever stimuleras till läsande. Bibliotekarierna bör fungera som en resurs för både lärare och elever.

 • MODERNISERA SKOLMILJÖERNA

Pedagogiska skolmiljöer stimulerar inlärning. Vi satsar därför på att rusta upp och digitalisera Solnas skolor. Uteblivit underhåll har resulterat i att Moderaterna rivit flera skolor i Solna. Så kan vi inte ha det!

 • BYGGA TILLAGNINGSKÖK I SOLNAS SKOLOR 

Barn som äter lunch koncentrerar sig bättre i skolan. För att fler barn ska äta hälsosam mat i skolan vill vi bygga tillagningskök i Solnas skolor.

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

Sara Kukka-Salam som är (S) kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Solna och Eva Eriksson som är (S) kandidat till att leda Solnas skolnämnd.

 

 

facebook Twitter Email