Jobb och företagande

Jobb och tillväxt för framtidstro

 • Visste du att många unga som sökt komvux under denna mandatperiod nekats plats?
 • Visste du att var femte rekryteringsförsök misslyckas för att företaget inte kan hitta rätt kompetens hos de arbetssökande?

 

Den svenska modellen grundar sig på att alla bidrar. När alla som kan arbeta också arbetar skapas den tillväxt som gör det möjligt att stärka vår gemensamma välfärd. Att ha ett arbete möjliggör för människor att leva i frihet och känna framtidstro. Jobbet gör att människor blir en del av en gemenskap där de kan utvecklas och en trygg inkomst ger människor makt över sin framtid. Full sysselsättning är även det effektivaste sättet att skapa jämlikhet mellan människor.

Vi är glada över att Solna är en populär kommun för företag i olika storlekar och branscher att etablera sig i. Det vill vi värna. Men det finns möjligheter för Solna att bli ännu bättre på att få fler i sysselsättning. Den gröna omställningen skapar nya klimat- och miljövänliga vägar för företag att ta och med det skapas nya jobb. Det är en möjlighet som Solna kommun måste ta vara på.

Det krävs insatser på flera områden för att uppnå en hög sysselsättning. Unga, personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och personer som vill byta bana behöver få förutsättningar att uppfylla sina drömmar. Möjligheten att utbilda och omskola sig är därför viktig. Det ska vara enkelt att komplettera sina betyg eller ta kurser även i vuxen ålder. Kanske vill man plugga upp sina betyg från gymnasiet, kanske behöver man specifika kurser för att komma in på en högskoleutbildning eller så vill man omskola sig för att starta ett eget företag – oavsett orsak ska man få möjligheten att utbilda sig.

Vi vill att Solna ska vara en attraktiv kommun, såväl för företag som förarbetstagare!

Här är våra satsningar för att se till att alla i Solna som kan jobba jobbar:

 • FLER PLATSER I VUXENUTBILDNINGEN

Kommunen behöver göra det enkelt att etablera sig på arbetsmarknaden genom att skapa ökade möjligheter förvuxenutbildning och omskolning. Vi vill utöka antalet platser på vuxenutbildningen och införa en platsgaranti.

 • SOMMARJOBBSGARANTI FÖR UNGA

Sommarjobb är ett bra sätt för unga att få en första erfarenhet av arbetslivet. Det öppnar upp ungas ögon för nya karriärmöjligheter, exempelvis inom offentlig sektor. Vi vill att alla unga i Solna ska garanteras sommarjobb.

 • FLER SATSNINGAR PÅ PERSONER LÅNGT IFRÅN ARBETSMARKNADEN

Pandemin har fått stora konsekvenser för arbetsmarknaden. För de personer som redan innan pandemin stod långt ifrån arbetsmarknaden är utmaningarna att komma tillbaka i arbete stora. Vi vill genomföra extra satsningar på den gruppen.

 • GÖR SOLNA STADSHUS TILL FÖRETAGSHOTELL

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Vi vill underlätta för dem att växa. I Solnas stadshus står många kontor tomma – helt i onödan. Samtidigt har små företag svårt att hitta kontorsutrymme till rimliga priser. Vi vill hyra ut de tomma lokalerna och skapa en företagshubb i Solnas stadshus.

 • ANSTÄLL FLER I VÄLFÄRDEN

Det finns idag behov av mer personal inom skolan och omsorgen. Lärare hinner inte stötta varje elev och undersköterskorna hinner inte se varje pensionär.

 • KOLLEKTIVAVTAL VID UPPHANDLINGAR

Företag ska växa för att de har bra produkter och tjänster – inte genom att sänka löner, försämra arbetsförhållanden eller strunta i säkerheten på arbetsplatsen. Varje år upphandlar Solna stad tjänster för hundratals miljoner kronor. För att gynna seriösa företag vill vi att kommunen ställer krav på att anställda har löner och villkor i enlighet med gällande kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Vi värnar den svenska modellen.

 • FÖRBÄTTRA FÖRETAGSKLIMATET I SOLNA

Vi vill skapa mötesplatser och nätverk mellan kommunen och det lokala näringslivet. Det ska vara lätt för företag att komma i kontakt med varandra och med kommunen.

 • LÄRLINGSUTBILDNINGAR I SAMARBETE MED FÖRETAGEN

Många företag står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt har vi många som snabbt vill få ett jobb. För att underlätta generationsskiftet i företagen vill vi att kommunen tillsammans med företagen skapar lärlingsutbildningar där människor får lära sig jobbet på jobbet.

 • SNABBARE VALIDERING AV UTLÄNDSK UTBILDNING

De senaste åren har många asylsökande kommit till Sverige och en del till Solna. Merparten av dem har en utbildning eller yrkeserfarenhet i bagaget. Med rätt insatser kan de nyanlända bidra till att vi klarar framtida arbetskraftsbehov.

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

Sara Kukka-Salam, Socialdemokraternas kandidat till rollen som Solnas nästa borgmästare, eller kommunstyrelseordförande som det formellt heter.

 

 

 

 

facebook Twitter Email