Ett tryggare Bagartorp

Nu gör vi stora och efterlängtade satsningar på Bagartorp.

Läs mer

Vi satsar på Bagartorp!

Alldeles för länge har Bagartorp som stadsdel nedprioriterats av det tidigare moderata styret och saknaden av politiska satsningar har blivit påtaglig. Men nu, med ett nytt styre (S, V, C och MP) vid rodret, är förändring på väg. Vi socialdemokrater vann valet 2022, för första gången på 24 år, och gör nu stora satsningar för ett Bagartorp som blomstrar igen.

Det är hög tid att lägga i högsta växeln för att skapa ett tryggare Bagartorp. Som ett led i den nya politiska satsningen, kommer vi att förverkliga ett helt nytt centrum. Detta kommer inte bara att innebära nya byggnader, utan även en ny plats för gemensam och kommunal verksamhet.

Detta centrum kommer bland annat att erbjuda permanenta lokaler för ungdomsverksamhet, vilket är en nödvändig och efterlängtad förändring för stadsdelen. Men för att på kort sikt tillgodose behoven, har vi nu infört ett pop-up café en verksamhet för äldre ungdomar.

Men våra trygghetssatsningar stannar inte där. Vi har redan vidtagit flera åtgärder för att bekämpa kriminalitet och otryggheten i hela Solna. Detta genom att införa fler trygghetskameror i Solna, sätta in ronderande väktare och förstärka samarbetet med polisen.

Därutöver har fältassistenter och fritidslotsar anställts för att bygga relationer med ungdomar och jobba långsiktigt, inte minst med de unga som befinner sig i riskzonen.

Bagartorp ska vara tryggt. Vi är fast beslutna att arbeta hårt för att förverkliga denna vision och ser fram emot att göra verklig skillnad tillsammans med Bagartorps boende. Vi har inte råd att vänta.

Vill du komma i kontakt med oss? Det gör du bäst här!

 

facebook Twitter Email