SLUTA NEDMONTERA BAGARTORP!

Bagartorpsborna förtjänar bättre än Moderaternas nedmontering. Det är dags att rusta upp Bagartorp!

Läs mer

Satsa på Bagartorp


Under sina mer än 20 år vid makten i Solna har Moderaterna nedmonterat välfärden i Bagartorp. Skolan har stängt, centrum förfallit, idrottsplatsen är borta och nu tänker de även stänga fritidsgården Torpet. Nu tycker vi det får vara nog.Alliansens politiker tycker det är bra för barnen i Bagartorp att verksamheten i deras områden stängs ner – istället ska de söka sig till den närliggande stadsdelen Järvastaden. Järvastaden är Bagartorps raka motsats, här satsar alliansen stort. I Järvastaden byggdes en skola, i Bagartorp har skolan lagts ner. Järvastaden får en idrottshall, i Bagartorp försvann idrottsplatsen. Järvastaden fick en ny fritidsgård, i Bagartorp ska Torpets fritidsgård stängas.

Torget i Järvastaden är nytt och fräscht med nya restauranger och service. Centrum i Bagartorp är förfallet och lokalerna står tomma. Listan kan göras väldigt lång.

Det är inget fint i att hylla denna olikhet mellan stadsdelarna. Det är en politiskt medveten skapad ojämlikhet och segregation som nu förstärks ytterligare om Torpets ungdomsgård i Bagartorp försvinner.

Det är inte första gången som Moderaterna nedmonterar välfärden i Solnas stadsdelar. Samma hände i Hagalund. Skolan lades ner och idrottsplatsen försvann. Hagalundsbarnen kan gå till skolorna i de rikare stadsdelarna Råsunda och Skytteholm var borgliga politikers resonemang då som nu. Aldrig tänker de tvärtom.

Vi har fått nog. Vi Socialdemokrater vill rusta upp Bagartorp. Vi vill bygga en ny skola, en ny fotbollsplan, rusta upp centrum och ge Torpets fritidsgård nya lokaler. Om vi ska få ett Solna som håller ihop måste politiken satsa på alla områden – även på Bagartorp.


Vill du komma i kontakt med oss? Det gör du bäst här!

facebook Twitter Email