VÅRT HAGALUND

Nu lyfter vi Hagalund!

Tyck till här!

NU LYFTER VI HAGALUND!

Hagalund är en unik stadsdel. Unik i sitt läge, sin arkitektur, sin historia och de boendes outtröttliga engagemang för sin stadsdel och sitt levande föreningsliv.Men Hagalund är också unik i negativ bemärkelse. Ingen annan stadsdel i Solna har sett samma mängd nedläggningar av kommunal verksamhet. Centrum, som brann ner 2013, har tillåtits stå förfallet. Det är svårt att se att samma sak hade kunnat hända i någon annan stadsdel i Solna. Denna utveckling har gjort att otryggheten har fått växa.

Socialdemokraterna gick till val på att satsa på Hagalund. Nu levererar vi. Tillsammans med hela V, C och Mp genomför vi nu ett stort Hagalundslyft som inleddes på valborg 2023. Lyftet har inletts med en omfattande medborgardialog där vi bjuder in boende i stadsdelen att skapa framtidens Hagalund med oss.

Hagalundslyftet står på tre ben:

  • Uppbyggnad av det centrum som brann ner för 10 år sedan och som Moderaterna därefter låtit stå nedbrunnet.
  • Upprustning av stadsmiljön.
  • Tillbakaflytt av den kommunala verksamheten som stegvis moterats ner i Hagalund under många år.

 

Vill du tycka till om Hagalunds framtid? Då kan du antingen besöka Solna stads hemsida www.solna.se/hagalund och fylla i enkäten där. Eller fylla i enkäten nedan.

facebook Twitter Email