VÅRT HAGALUND

Nu lyfter vi Hagalund!

Tyck till här!

NU LYFTER VI HAGALUND!

Hagalund är en unik stadsdel. Unik i sitt läge, sin arkitektur, sin historia och de boendes outtröttliga engagemang för sin stadsdel och sitt levande föreningsliv. Men Hagalund är också unik i negativ bemärkelse. Ingen annan stadsdel i Solna har sett samma mängd nedläggningar av kommunal verksamhet. Centrum, som brann ner 2013, har tillåtits stå förfallet. Det är svårt att se att samma sak hade kunnat hända i någon annan stadsdel i Solna. Denna utveckling har gjort att otryggheten har fått växa.

Socialdemokraterna gick till val på att satsa på Hagalund. Nu levererar vi. Tillsammans med hela V, C och Mp genomför vi nu ett stort hagalundslyft som inleddes på valborg 2023. Lyftet har inletts med en omfattande medborgardialog där vi bjuder in boende i stadsdelen att skapa framtidens Hagalund med oss.

Hagalundslyftet inleddes våren 2023 med en medborgardialog. Vi höll i öppna möten och det fanns möjlighet att delta i en digital enkäten eller lämna sina åsikter på seniorträffen Ankaret eller fritidsgården Fabrik 38. Vi krokade arm med aktiva ledare i civilsamhället för att nå ut så mycket som möjligt.

 

Hela 622 personer deltog i medborgardialogen. Många efterfrågar butiker, större föreningslokaler och krogar. Även mer kommunal service; som äldreboende, bibliotek och BVC. Förslagen som lyfts väger tungt i den fortsatta planeringen för Hagalunds framtid.

 

Det råder ingen tvekan om att hagalundarna är trötta på nedläggningar och tomma löften och inte minst ett nedbrunnet centrum. 2013 brann delar av Hagalunds centrum ner, och det förra moderatledda styret lät det stå nedbrunnet sedan dess. För oss socialdemokrater är ett nytt Hagalunds centrum ett av våra viktigaste vallöften. Vi vill att Hagalunds centrum återigen ska bli en trygg och levande mötesplats!

Hagalund är en vacker stadsdel, med ståtliga höghus och ett unikt kulturkvarter. Men satsningarna på stadsmiljön har varit alldeles för få. Resurserna för att rusta upp stadsmiljön i Hagalund har ökat och arbetet för ett tryggare Hagalund har redan börjat! Vi har satt upp permanenta trygghetskameror, ny belysning i centrum och renoverat plaskdammen. Men även infört fältassistenter, fritidslotsar och etablerat en ny skola i stadsdelen. Arbetet för ett levande och tryggare Hagalund fortlöper!

Hagalund har varit den stadsdel i Solna som, med marginal, blivit drabbad av flest nedläggningar av kommunal verksamhet och närvaro. När staden dragit sig tillbaka, har otryggheten tillåtits bre ut sig. Under Moderaternas 24 år vid styre hann de med att lägga ner mycket verksamhet. Hagalund gick från att vara en stadsdel man satsade på, till en stadsdel där all kommunal närvaro nästintill har försvunnit. Nu blir det ändring på det! Nu återetablerar vi kommunal verksamhet i Hagalund igen. Inte en dag för tidigt!

 

facebook Twitter Email