VÅRT HAGALUND

Vi har fått nog - det är dags att satsa på Hagalund!

Tyck till här!

Socialdemokraternas löften för Hagalund

Läs mer om våra löften för Hagalund här!


 

Vi vill satsa på Hagalund!

Sedan Moderaterna tog makten i Solna 1998 har Hagalund gått från att vara en stadsdel som politikerna satsade på till att bli den stadsdel i kommunen som drabbats av flest nedläggningar. Den sociala oron och otryggheten har fått växa. Listan över kommunal service som Moderaterna lagt ner Hagalund är lång. De har lagt ner tre skolor, stängt flera fritidsgårdar, idrottsplatserna har försvunnit och de har struntat i att renovera centrum efter branden.

Det som skett är ingen slump. Att satsa på några stadsdelar medan man låter välfärden i andra stadsdelar nedmonteras är klassisk högerpolitik. Det gynnar bara en liten grupp i samhället och är en grogrund för ojämlikhet och otrygghet.

Nu behövs förändring! Vi socialdemokrater vill satsa på Hagalund. Vi vill bygga en ny skola, idrottshall och fotbollsplan. Gatuskötseln måste förbättras och det är dags att rusta upp Hagalunds centrum. Vi vill värna Hagalunds kulturhistoria och återuppbygga husen i Gamla Hagalund. De återuppbyggda husen ska vara hyresrätter för ungdomar. För att pensionärer ska kunna bo kvar i sin stadsdel vill vi öppna ett äldreboende inne i ett av de befintliga blåhusen.

Vårt mål är att skapa ett jämlikt Solna där alla barn ges samma förutsättningar i livet oavsett i vilken stadsdel de växt upp i. Med Socialdemokraternas politik skulle Hagalund åter bli en stadsdel som sätter Solna på kartan.

För ett levande Hagalund – rösta på Socialdemokraterna!

Sara Kukka-Salam, Socialdemokraternas kandidat till rollen som Solnas nästa borgmästare, eller kommunstyrelseordförande som det formellt heter.
facebook Twitter Email