Trafik

Det ska vara lätt att färdas och parkera i Solna

Solna växer, vilket innebär nya arbetsplatser och bättre lokal service. En växande stad har många fördelar, men också påtagliga miljörisker till följd av ökad trafik. Alltför många som jobbar i Solna tar bilen hit. Därför kommer vi nu satsa på att skapa ett hållbart trafiksystem i Solna där det är enkelt att resa miljövänligt.

Gång- och cykelvägarna i Solna ska förbättras. Idag är de dåligt underhållna och försvårar för solnabor att cykla inom staden och och till våra grannkommuner. Det är också ett hinder och förskräcker också personer som jobbar i Solna att ta cykeln till sin arbetsplats.

Vi kommer höja klimatambitionerna för Solna, och med det kommer vi utforma smarta lösningar med trafik- och parkeringssystemet. Vi kommer bygga ut laddningsstationer till elbilar och arbeta för att solnaborna delar på sina bilar. Parkeringsplatser ska utnyttjas på ett smartare sätt, det ska bli enklare att hitta parkering som solnabo. Många åker runt och letar efter parkeringsplatser kvällstid samtidigt som förhyrda företagsplatser står tomma.

Solna ska vara en klimatsmart kommun som tar miljöhoten från biltrafiken på allvar. Vi vill göra det enklare att resa miljövänligt, både kollektivt och på cykel. Vi vill att det ska vara lätt för solnabor att parkera bilen hemma.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • GJORT DET ENKLARE ATT HITTA EN PARKERINGSPLATS

Vi ska möjliggöra boendeparkering kvälls- och nattetid på besöksparkeringar, samt se över hur vi kan använda alla kommunens parkeringsplatser mer effektivt. Skötseln på servicedagar, som städning, ska anpassas till tider som är bättre för solnaborna, inte tidiga morgnar, sena kvällar eller under semestern. Det ska vara enkelt och anpassat efter bilägarna, inte som idag när servicedagen kan börja klockan 07 på morgonen.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • BYGGA UT CYKELVÄGARNA
  Solna behöver fler och bredare cykelbanor i ett sammanhängande cykelnät. Vi ska ta bort trafikhinder, förbättra framkomligheten och skapa fler säkra cykelparkeringar.
 • GÖRA KOLLEKTIVTRAFIKEN MER ATTRAKTIV
  SL drivs av Region Stockholm men busstrafiken kör på våra vägar. För att fler ska välja bussen framför bilen ska vi inrätta nya busskörfält. Vi ska se till att den nya tunnelbanelinjen och pendeltågsstationen i Huvudsta byggs och samverka med regionen för mer kollektivtrafik i Solna.
 • BYGGA UT LADDINFRASTRUKTUREN
  Andelen elbilar i Solna växer och det ska vara lätt att ladda dem. Vi vill att kommunen installerar fler laddstolpar runt om i hela kommunen.
 • INFÖRA FLER BILPOOLER I SOLNA
  Vi ska ge plats för fler fossilfria bilpooler, där solnaborna kan dela på bilar istället för att behöva äga egna.
 • FÖRBÄTTRA SOLNAS GÅNGVÄGAR
  Gående ska få mer utrymme på fler och bredare gångbanor och trottoarer. Promenadvägarna ska vara tillgängliga, säkra och det ska finnas gott om bänkar. Vi ska särskilt ta hänsyn till att skapa säkra skolvägar för stadens barn.
 • ÖPPNA SOLNAS FÖRSTA SOMMARGÅGATA
  Vi ska stänga av minst en gata i Solna för biltrafik sommartid och istället ge plats för uteserveringar, nya sittmöbler, kultur och aktiviteter.

Vi socialdemokrater vill även:

 • ATT TUNNELBANAN SKA FORTSÄTTA BYGGAS UT
  Genom att bygga ut tunnelbanan gör vi det enklare för fler att resa kollektivt. Den nya linjens tunnelbana kommer gå från Odenplan, via Karolinska sjukhuset till Hagalund och Arenastaden. Vi vill även att tunnelbanan ska fortsätta vidare norrut.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande och Peter Rangwe är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

 

 

 

facebook Twitter Email