Trafik

Det ska vara lätt att färdas och parkera i Solna

 • Visste du att luften på Frösundaleden är farlig?
 • Visste du att det inte är tillåtet att låta bilen stå parkerad i mer än sju dagar?

 

Solna växer. Det är vi glada över. Växande städer innebär inflöden av nya kompetenser och perspektiv. En växande stad har många fördelar men också påtagliga miljörisker till följd av ökad trafik. Den växande bilismen i Solna gör luften hälsofarlig. Luftföroreningarna på bl.a. Frösundaleden överstiger idag de tillåtna gränsvärdena för partiklar och kvävedioxider. På flera ställen i Solna är bullret från trafiken mycket högt. Även buller från bilarna är en hälsofara för människor. Det måste därför vara av högsta prioritet för politikerna att satsa på att skapa ett hållbart trafiksystem i Solna där det är enkelt att resa miljövänligt. Här halkar Solna efter.

Den som cyklat i Solna vet att cykelvägarna är undermåligt underhållna. På flera ställen slutar cykelbanan mitt i gatan. Buskage längst cykelvägar beskärs inte i tid och gropar åtgärdas allt för sent. Det är en trafikfara. De undermåliga cykelvägarna i Solna försvårar för solnabor som arbetar i stan att pendla till jobbet.

I Solna saknas laddningsstationer för elbilar. Inte heller utnyttjas traditionella parkeringsplatser på ett smart sätt. Många solnabor åker runt och letar efter parkeringsplatser kvällstid i våra olika bostadsområden samtidigt som förhyrda företagsplatser står tomma. Inte heller kan solnaborna enkelt lämna bilen kvar i stan när de åker på semester. Det behövs förändring nu!

Solna ska vara en klimatsmart stad som tar miljöhoten från biltrafiken på allvar. Vi vill göra det enklare att resa miljövänligt, både kollektivt och på cykel. Vi vill att det ska vara lätt för solnabor att parkera bilen hemma.

Så vill vi socialdemokrater förbättra trafiksituationen i Solna:

 • BÄTTRE CYKELVÄGAR

Den som cyklat i Solna vet att cykelvägarna är undermåligt underhållna och på flera ställen slutar cykelbanan mitt i gatan. Det är en trafikfara. Vi vill att fler solnabor ska välja cykeln framför att ta bilen. Vi vill därför bygga ut Solnas cykelvägar och fördubbla kommunens satsningar i dess underhåll.

 • FLER CYKELPARKERINGAR

Det ska vara lätt att ta cykeln till Solna. Vi vill därför anlägga nya cykelparkeringar i Solna. Minst en ordentlig cykelparkering vid varje tunnelbanestation.

 • BYGG UT TUNNELBANAN

Genom att bygga ut tunnelbanan gör vi det enklare för fler att resa kollektivt.Vi vill dra den gula linjens tunnelbana från Odenplan, via Karolinska sjukhuset till Hagalund och Arenastaden. Vi vill även att tunnelbanan ska fortsätta vidare norrut.

 • SLOPA SKIPSTOP I ULRIKSDAL OCH INFÖR 10-MINUTERS TRAFIK !

Moderaternas skip-stop har inneburit nedskärningarna i trafik för invånare Ulriksdal och Järvastaden. I ett snabbt växande område behöver vi mer, inte mindre, kollektivtrafik. Vi vill att Ulriksdal ska ha minst samma turtäthet som före skip-stop-fiaskot under rusningstrafik. Övrig tid vill vi att pendeltåget ska gå var 10:e minut istället för dagens var 15:e minut.  Vi vill även utöka busstrafiken i norra Solna.

 • FLER BUSSKÖRFÄLT

Det ska löna sig att åka kollektivt.Bussarna blir idag stillastående i bilköer på flera platser i Solna. Vi vill därför skapa busskörfält på fler vägar i Solna.

 • GÖR ALLA PARKERINGAR TILL BOENDEPARKERINGAR

För att skapa ett hållbart trafiksystem behöver Solna ta krafttag för att på allvar öka effektiviteten i vårt parkeringssystem.Många åker och söker efterparkeringsplatser kvällstid i våra olika bostadsområden. Samtidigt står förhyrda företagsplatser tomma. Det är ineffektivt användande av yta. Därför vill vi att alla parkeringar i Solna är boendeparkering kvällstid. Vi föreslår att kommunen inför ett parkeringstillstånd för företag där de tillåts att parkera dagtid på tomma boendeplatser.

 • LÄMNA BILEN HEMMA ÖVERSOMMAREN – SLOPA STÄDDAGARNA I JULI OCH AUGUSTI

I Solna är det endast tillåtet att parkera bilen i sju dagar på samma plats. För den som saknar en granne att be om hjälp av,blir det omöjligt att lämna bilen hemma över semestern. Så kan vi inte ha det.

 • LADDSTATIONER FÖR ELBILAR

Vi vill göra det enklare att välja en elbil.Vi vill därför bygga laddningsstationer för elbilar.

 • MÄTSTATIONER FÖR LUFT

På flera ställen i Solna ligger värdena på kvävedioxider och partiklar i luften nära eller över gränsvärdena. För att komma till rätta med problemen vill vi installera fler mätstationer av luftkvalitet i Solna.

 • FLER BILPOLER

Många av de som bor i Solna behöver inte bilen dagligen utan endast ibland. Vi vill därför stimulera flera bilpooler att etablera sig i Solna.

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

 

facebook Twitter Email