Trafik

Det ska vara lätt att färdas och parkera i Solna

  • Visste du att Solna kommun endast byggt 40 offentliga laddstolpar? 

Solna växer, vilket innebär nya arbetsplatser och bättre lokal service. En växande stad har många fördelar, men också påtagliga miljörisker till följd av ökad trafik. Alltför många som jobbar i Solna tar bilen hit. Bilismen i Solna gör luften hälsofarlig och på flera ställen är bullret fråntrafiken mycket högt. Det är dags att satsa på att skapa ett hållbart trafiksystem i Solna där det är enkelt att resa miljövänligt.

Den som har cyklat i Solna vet att cykelvägarna är dåligt underhållna och på flera ställen slutar cykelbanan mitt i gatan. Det är en trafikfara. De undermåliga cykelvägarna i Solna försvårar för solnabor som arbetar i stan att pendla till jobbet, men avskräcker också andra från att ta cykeln till sin arbetsplats i Solna.

I Solna finns inte tillräckligt många laddningsstationer för elbilar och parkeringsplatser utnyttjas inte på ett smart sätt. Många solnabor åkerrunt och letar efter parkeringsplatser kvällstid samtidigt som förhyrda företagsplatser står tomma.

Solna ska vara en klimatsmart kommun som tar miljöhoten frånbiltrafiken på allvar. Vi vill göra det enklare att resa miljövänligt, bådekollektivt och på cykel. Vi vill att det ska vara lätt för solnabor att parkera bilen hemma.

 

Så vill vi förbättra trafiksituationen i Solna:

 

  • GÖR ALLA PARKERINGAR TILL BOENDEPARKERINGAR KVÄLLSTID

Många solnabor åker och söker efter parkeringsplatser kvällstid i våra olika bostadsområden. Samtidigt står förhyrda företagsplatser eller besöksparkeringar tomma på kvällar och nätter. Det är ineffektivt användande av yta. Därför vill vi att alla dessa platser görs tillboendeparkeringar under kvällstid.

  • INGA STÄDDAGAR FÖR PARKERINGSPLATSER FÖRE KL 8 PÅ MORGONEN

Ofta står p-platser tomma kvällstid för att det är städdag på platsen nästa morgon redan kl. 7:00. För att utnyttja befintliga p-platser effektivt vill vi att inga städdagar börjar före kl. 8:00 på morgonen.

  • BÄTTRE CYKELVÄGAR

Vi vill att fler ska ta cykeln till jobbet. Det kräver bättre cykelvägar i Solna. Det behövs cykelgarage och hyrcyklar i anknytning tillviktiga kollektivtrafiknoder.

  • SKAPA LADDGATOR I VARJE STADSDEL

Andelen elbilar i Solna växer och det ska vara lätt att ladda dem. Vi vill att kommunen installerar fler offentliga laddstolpar och att det skapas minst en laddgata i varje stadsdel. Vi vill även förenkla för företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att installera laddstolpar.

  • LÄMNA BILEN HEMMA ÖVERSOMMAREN – SLOPA STÄDDAGARNA I JULI OCH AUGUSTI

I Solna är det endast tillåtet att parkera bilen i sju dagar på samma plats. För den som saknar en granne att be om hjälp av, blir det omöjligt att lämna bilen hemma över semestern. Så kan vi inte ha det.

  • FLER FOSSILFRIA BILPOOLER I SOLNA 

En genomsnittlig bil står parkerad 23 av dygnets 24 timmar. För att minska den totala mängden bilar måste den befintliga fordonsflottan utnyttjas effektivare genom fler delningstjänster. För att på skynda denna omställning måste kommunen upplåta mark för fossilfriabilpooler.

  • BYGG UT TUNNELBANAN

Genom att bygga ut tunnelbanan gör vi det enklare för fler att resa kollektivt. Vi vill dra den gula linjens tunnelbana från Odenplan, via Karolinska sjukhuset till Hagalund och Arenastaden. Vi vill även att tunnelbanan ska fortsätta vidare norrut.

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Peter Rangwe och Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

 

 

 

facebook Twitter Email