Martin Eliasson

Martin Eliasson är ett av Socialdemokraterna i Solnas kommunalråd och är ordförande i byggnadsnämnden. Han bor idag i Vireberg med sin fru, två barn och hund. Han har suttit i byggnadsnämnden sedan 1994 och varit vice ordförande i nämnden sedan 2002. Det är Martin som har ansvaret för bostadsbyggandet i Solna – och att Solna ska bli en stad där både bostadsrätter och hyresrätter byggs.

Hur började ditt politiska engagemang?

Det började i ungdomen. Jag har alltid varit emot orättvisor och därför gick jag med i SSU som 16 år gammal. Redan när jag var 20 år gammal kom jag in i Solnas kommunfullmäktige och i byggnadsnämnden. Jag har alltid drivits av att ge unga, och unga solnabor, mer jämlika förutsättningar i livet. Alla ska kunna leva ett bra liv och ha samma förutsättningar oavsett vart de växer upp eller vilka föräldrar de har. I bostadspolitiken tas det i uttryck att det är väldigt svårt att flytta hemifrån och hitta ett förstahandskontrakt i Solna, för vi har inte nog med hyresrätter. Jag som har bott i Solna i hela mitt liv vill inte att dagens unga flyttar härifrån för att det finns en brist på hyresrätter. I vår vackra stad ska man kunna bo hela livet.

Vad konkret vill du åstadkomma till valet 2026?

Mitt viktigaste uppdrag är att vi bygger mycket – både hyresrätter och bostadsrätter. Tidigare har Solna varit en kommun som mer eller mindre inte överhuvudtaget byggt hyresrätter, nu kommer det förändras! Hälften av alla lägenheter som planeras kommer vara hyresrätter och bostäderna som byggs ska vara klimatsmarta. I bostadsbyggandet kommer vi värna den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.

Vad är din vision för Solna?

Min vision för Solna är att vi ska vara en stad som är gjord för alla; unga, vuxna och äldre. Alltifrån att vi har en bra skola som säkerställer god studiekvalité där alla klarar av grundskolan till att vara en stad som värnar om de äldre och ser till att deras åldrande är fint och värdigt. Visionen är att vara en stad där man kan leva hela sitt liv i. För det behövs en social och hållbar bostadspolitik som möjliggör att våra unga har möjlighet att bo kvar i Solna när de flyttar hemifrån. Det ska också gå att bilda familj här. För det behöver vi bygga fler lägenheter i varierande storlekar.

Snabba fakta

Utbildning: Arkitekt.

Familj: Fru, två barn och hund.

Bor: Råsunda.

Tidigare politisk erfarenhet: 30 år i byggnadsnämnden, varav 20 år som andre vice ordförande.

Favoritplats i Solna: Berget bredvid Ekensbergsskolan.

Hjärtefrågor:

  • En social och hållbar bostadspolitik.
  • En levande stad.
  • En jämlik skola

Vill du lära känna Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande? Klicka här!

Vill du läsa mer om våra politiker? Klicka här!

facebook Twitter Email