Skolcirkusen i Skytteholm måste få ett slut!

Det moderata styret, tillsammans med stödpartierna, beslutade i december 2020 att lägga ner Skytteholmsskolans mellan- och högstadium. Motiveringen var att det fanns ett för litet elevunderlag, något som är osannolikt då flera friskolor öppnat i Solna stad bara under det senaste året. Vi socialdemokrater röstade mot nedläggningen.

Upprörda föräldrar till de barn som skulle tvingas att byta skola och skiljas från sina klasskamrater startade Skolinitiativet och överklagade beslutet. Tidigt i juli kom förvaltningsrättens dom och den talar sitt tydliga språk – styret har inte tagit hänsyn till barnens bästa eller genomfört en barnkonsekvensanalys inför nedläggningsbeslutet. Det är ett brott mot FN:s konvention om barns rättigheter och förvaltningsdomstolen hävde därför domen. Det är skandal att barnen inte sätts i första rummet av politiker, i synnerhet när det gäller ett så viktigt beslut som deras skolgång!

Socialdemokraterna krävde strax efter att domen kommit ett extrainsatt möte i skolnämnden, men vi fick inte igenom vårt krav förrän den 19:e augusti. Vi yrkade på att domen inte skulle överklagas, men röstades ner av de styrande partierna. Istället för att ta ansvar för sina handlingar, göra om och göra rätt, väljer styret alltså att fortsätta skolcirkusen genom att överklaga domen.

Men det är långt ifrån över. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta kämpa för barnens rätt att höras och se till att de får den bästa möjliga skolgången – vi kommer fortsätta arbeta för att Skytteholmsskolan ska återöppnas!

facebook Twitter Email