1,6 % höjning av skolpengen kan inte kallas för en satsning

1 av 4 elever i Solna lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. När vi berättar om hur hög andel av eleverna i Solnas skolor som inte klarar grundskolan får vi ofta frågan ”Vad beror det på?”. Är det frågan om resursbrist eller används befintliga resurser ineffektivt? I Solnas fall råder inga tvivel: Skolorna är underfinansierade.

I Sverige ansvarar kommunpolitikerna för skolan och beslutar årligen hur stor den lokala skolbudgeten ska vara. Skolpengen är den summa som en elevs undervisning får kosta varje år. I Solna har skolpengen höjts i genomsnitt med 1,6 procent årligen för åk 1-9 under de senaste 11 åren (2010-2021) – detta trots att lärarlönerna under samma tid har stigit betydligt mer. För att få ihop ekonomin på skolorna har rektorerna tvingats till nedskärningar, inte minst har klasserna blivit större med åren. Det har drabbat barnens skolgång. Det är ohållbart!

Skolpengen i Solna måste höjas! När flera av Solnas styrande partier inför valet skriver att de också vill höja skolpengen så stämmer det säkert. Men en höjning av skolpengen är bara en satsning om man är beredd att höja skolpengen mer än vad kostnaderna (lönerna) ökar. Det har nuvarande styre i Solna inte gjort de senaste 11 åren. Hur har du märkt resursbristen/nedskärningarna i dina barns skola de senaste åren?

Socialdemokraterna i Solna går till val på att genomföra ett ”Skollyft för Solna” bestående av 10 konkreta reformer. Vi bl.a. höja skolpengen för att anställa fler lärare i Solnas skolor, införa ett tak på max 25 elever i klassen istället för dagens 30 elever per klass och sätta stopp för de ständiga skolnedläggningarna. Hela reformlistan kan du läsa på www.skollyftetsolna.se

RÖSTA FÖR ETT SKOLLYFT I SOLNAS SKOLOR DEN 11:e SEPTEMBER!

 

 

facebook Twitter Email