Klimat och miljö

Solna ska leda den gröna omställningen

Socialdemokraterna vill göra Solna till en miljövänlig kommun där det är lätt att leva klimatsmart. I vårt Solna ska det aldrig vara långt till laddstolpen, lånecykeln eller återvinningsstationen. De nya bostadshusen ska byggas i trä och tunnelbanestationerna bli flera. Socialdemokraternas mål är att Solna ska vara en klimatneutral kommun till år 2035 – tio år föreriket.

Än är vi inte där. Efter 24 år av moderat styre i Solna går omställningen för långsamt. Bilismen, byggandet och vår konsumtion genererar stora utsläpp. Allt för många väljer att ta bilen till jobbet på grund av kommunens undermåliga cykelvägar. Utbyggnaden av laddstolpar för elbilar släpar efter. Solpaneler på kommunens fastigheter lyser med sin frånvaro. Matsvinnet i Solnas skolor, förskolor och äldreboenden är fortfarande stort.

Samtidigt är hoten mot miljön och den biologiska mångfalden påtagliga. Istället för att värna Solnas grönområden tänker Moderaterna bygga kontorskomplex inne i Nationalstadsparken intill Hagaparken. Det är dags för förändring!

Solna behöver kommunpolitiker som tar klimatförändringarna på allvar – inte väntar på att marknaden ska lösa klimatomställningen. Klimathotet är globalt, men för att lyckas hejda uppvärmningen krävs en ambitiös politik på lokal nivå. Socialdemokraterna är redo!

Så här vill vi göra Solna klimatneutralt:

 

  • BYGGA FLER HUS I TRÄ 

Hus med massiv trästomme har hälften så stor klimatpåverkan som hus i betong. Tekniken för att bygga höghus i trä har kommit långt och trähus finns på många platser i Sverige. Vi har som målsättning att hälften av alla nya hus som byggs i kommunen ska byggas i trä.

 

  • BÄTTRE CYKELVÄGAR

Vi vill att fler ska ta cykeln till jobbet. Det kräver bättre cykelvägar i Solna. Det behövs cykelgarage och hyrcyklar i anknytning tillviktiga kollektivtrafiknoder.

 

  • BYGG INTE I SOLNAS GRÖNOMRÅDEN – UTÖKA ISTÄLLET UNDERHÅLLET

Vi vill att byggnationen i kommunen ska hänvisas till områden med låga ekologiska värden, såsom redan hårdgjord mark. Vi vill inte att det byggs kontor i Nationalstadsparken och vi vill säkerställa att ingen bostadsbyggnation sker längs kommunens stränder. Vi vill även utökaunderhållet och skötseln av naturreservaten och parkerna i Solna.’

 

  • INFÖR KOLDIOXIDBUDGETERING

Klimatkrisen är global, men utsläppen sker lokalt. Vi vill införa en koldioxidbudget i Solna. Flera kommuner i Sverige har infört en koldioxidbudget och det är ett bra verktyg för att se och på sikt minskautsläppen i kommunen. EU har beslutat att införa en koldioxidbudgetför att analysera unionens utsläpp.

 

  • SOLCELLER PÅ KOMMUNENS FASTIGHETER

Solceller är ett klimatsmart, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att producera el på. Vi vill att kommunen installerar solceller på sinafastigheter.

 

  • SKAPA LADDGATOR I VARJE STADSDEL

Andelen elbilar i Solna växer och det ska vara lätt att ladda dem. Vi vill att kommunen installerar fler offentliga laddstolpar och att det skapas minst en laddgata i varje stadsdel. Vi vill även förenkla för företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att installera laddstolpar.

 

Peter Rangwe och Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.
facebook Twitter Email