ETT SOLNA FÖR ALLA

Vår politik Våra kandidater Engagera dig Kontakt Träffa oss i valrörelsen

Socialdemokraterna i Solna söker politisk sekreterare

En central funktion i Solnapolitiken – du är kommunledningens högra hand I Solna gjorde vi efter 24 år av borgerligt styre ett kanonval där (S) ökade från 23 till 33 procent och blev Solnas största parti. Nu pågår förhandlingar med andra partier och vår ambition är att styra Solna denna mandatperiod. Vi söker en politisk…

Läs mer

TACK FÖR FÖRTROENDET – (S) ÄR SOLNAS STÖRSTA PARTI!

Socialdemokraterna i Solna går kraftigt framåt och ökar med tio procentenheter till 33 procent. Det är den största ökningen för (S) i hela länet. Vi vill tacka alla er solnabor som valt att lägga er röst på oss. Tack för förtroendet! Ett varmt tack också till alla våra medlemmar som knackat dörr, delat flygblad, stått…

Läs mer

(S) Valprogram 2022

Ett Solna där din bakgrund inte avgör din framtid

Solna står inför ett viktigt vägval. Valet i höst handlar inte om ett ja eller nej till att Solna ska vara en företagsvänlig kommun med låg skatt. I den frågan är nämligen alla partier i Solna, från vänster till höger, rörande överens. Det ska Solna vara. Höstens val handlar om huruvida Solna ska vara en…

Läs mer

5 ANLEDNINGAR ATT RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA I KOMMUNVALET

För ett Solna där din bakgrund inte avgör din framtid Vi älskar Solna! Läget, naturen och näringslivet är oslagbara. Men efter 24 år av moderat styre är problemen i Solnas välfärd stora. En av fyra elever i Solnas grundskolor klarar inte skolan. Två av tre barn i förskolan går i en för stor barngrupp. Bristen…

Läs mer

Ekonomen och rektorn som kandiderar för att fixa Solnas skolpolitik

Vad har en småbarnsmamma från Handelshögskolan i Stockholm gemensamt med en pensionerad rektor? De är båda missnöjda med Solnas skolpolitik och kandiderar i höstens kommunval för att förändra den. Fler lärare, mindre klasser och ett stopp på skolnedläggningarna är några av de tio punkter som ingår i Socialdemokraternas skollyft för Solnas skolor. Sara Kukka-Salam kandiderar…

Läs mer

1,6 % höjning av skolpengen kan inte kallas för en satsning

1 av 4 elever i Solna lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. När vi berättar om hur hög andel av eleverna i Solnas skolor som inte klarar grundskolan får vi ofta frågan ”Vad beror det på?”. Är det frågan om resursbrist eller används befintliga resurser ineffektivt? I Solnas fall råder inga tvivel: Skolorna är underfinansierade. I…

Läs mer

(S) vallöfte: Solna kommun ska börja klimatbudgetera

Om Socialdemokraterna vinner kommunvalet i höst så kommer Solna att börja klimatbudgetera och inrätta en klimatfond – syftet är att minska utsläppen av växthusgaser i Solna. Socialdemokraternas mål är att Solna ska vara klimatneutralt till år 2035 – tio år före riket. Den kommunala politiken är viktig som en arena för att lokalt vara med…

Läs mer

S: GE AIK FOTBOLL EN NY HEMVIST PÅ SKYTTEHOLM

Socialdemokraterna lovar en ny hemvist för AIK Fotboll på Skytteholms IP. Skytteholms IP ska få ett rejält lyft med ny fullstor fotbollsplan och rejält tilltagna byggnader för klubbarnas kanslier och omklädningsrum. Men där ska även rymmas kontor och restauranger. Solna kan på det här sättet bli en idrottsstad värd namnet, säger Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för…

Läs mer

Solna behöver ett Skollyft – Här är (S) 10 reformer för att förbättra Solnas skolor

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Barn som inte klarar grundskolan får sämre möjligheter att som vuxna få ett…

Läs mer

(S) skuggbudget för 2022 prioriterar skolan, äldreomsorgen och klimatet främst

I vår budget för 2022 satsar vi på Solnas barn, äldre och klimatet. Vi vill lyfta Solnas skolor, rusta äldreomsorgen och vi tillför stora resurser till klimatsmarta och miljövänliga lösningar. Solnas välfärd har under lång tid underfinansierats och den utvecklingen behöver stoppas. I vår budget är välfärden i fokus och vi skjuter till stora resurser…

Läs mer
facebook Twitter Email