Vår politik

Efter succévalet för Socialdemokraterna i Solna, där vi ökade med nästan 10 procent och tog över styret för första gången på 24 år, så har vi nu fullt fokus på att skapa en hållbar och jämlik kommun där alla barn, oavsett bakgrund, ska klara skolan. Här kan du läsa mer om vår politik!

 

Jag älskar Solna. Men drygt 24 år av moderat styre har gjort Solna till en stad där ojämlikheten fått växa, inte minst mellan stadsdelarna. Där skolan har lidit av underfinansiering och nedläggningar under en allt för lång tid och där bostadsköer tillåtits växa då det knappt byggts något annat än dyra bostadsrätter. 

Nu ändrar vi på det. Vi skapar ett hållbart Solna. Både socialt och miljömässigt. Vi storsatsar på skolan så att vi kan minska klasstorlekarna och anställda fler lärare. Vi sätter också stopp för skolnedläggningarna. Vi ser värdet i att det finns bra kommunala skolor i alla stadsdelar. Vi minskar barngrupperna i förskolan och självklart ger vi även Solnas resursskolor de resurser de behöver. I Solna ska alla barn få rätt förutsättningar att klara skolan.

Vi har dessutom satt igång ett intensivt arbete med att bygga fler hyresrätter i Solna. Vi bibehåller en hög byggtakt om ca 800 nya bostäder om året, med dessa ska vara hälften hyresrätter. På så sätt skapar vi möjlighet för fler att flytta till Solna och inte minst – att Solnas unga får en rättvis chans att flytta hemifrån utan att behöva lämna sin hemkommun.

Läs gärna mer om våra politiska projekt i Solna framöver! Och glöm inte att bli medlem om du vill vara med oss och bygga ett bättre Solna – ett Solna för alla!

facebook Twitter Email