Vår politik

Solna växer. Det är vi glada över. Växande städer innebär inflöden av nya kompetenser och perspektiv. Men en snabb expansion kräver också att politiken tar sitt ansvar för att fortsätta säkerställa en god välfärd för alla solnabor. Här halkar Solna efter. Skrytbyggen prioriteras framför välfärdssatsningar för solnaborna. Flera av Solnas stadsdelar saknar välfärdssatsningar och ojämlikheten mellan Solnas stadsdelar är märkbar. Bristen på hyresrätter hindrar unga att flytta hemifrån. Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll där Solna halkar efter i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. Solna behöver en nystart.Alla barn ska klara skolan

Utbildning är nyckeln till framgång. Vi vet att skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. Vi är därför bekymrade över att utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering 23 av 26). Inte ens barn till högutbildade föräldrar klarar skolan i Solna. Var femte av dessa misslyckas.

Det är dags att vända den negativa trenden. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Målet är att alla barn ska klara grundskolan.
Ordning och reda i klassrummet är en förutsättning för inlärning. Likaså att lärarna hinner se och hjälpa varje elev. För att säkerställa studiero i klassrummet och att lärarna hinner uppmärksamma varje elevs unika behov satsar vi på att anställa fler lärare. Vi vill också införa 2-lärarsystem på fler skolor i Solna.

Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet lyckas bättre i skolan. En förutsättning för detta är små barngrupper där pedagogerna har tid att uppmärksamma varje barns unika behov. Vi vill investera tidigt i barns utveckling och satsar därför på att rekrytera nya pedagoger. Målet är ett genomsnitt på 3 pedagoger på 15 barn i alla barngrupper.

Hyresrätter så att unga kan flytta hemifrån

Alla människor ska ha rätt till ett bra boende. Vi ser den akuta bostadsbristen, inte minst bland unga, som ett politiskt misslyckande. Vi är kritiska till den ensidiga byggnationen av dyra bostadsrätter i samband med utvecklingen av nya stadsdelar i Solna.  Det utestänger många och bidrar till att skapa ett segregerat Solna med osynliga barriärer av tydliga inkomstskillnader mellan Solnas stadsdelar. Nybyggnationen av hyresrätter har eftersatts i Solna och kötiden för att få en hyreslägenhet i Solna är oacceptabla 11 år.

I kontrast till utvecklingen i Solna, är vårt mål att Solna ska vara en socialt hållbar stad där människor med olika inkomst, ålder och bakgrund möts i vardagen. Det är en förutsättning för att skapa ett Solna som håller ihop, ett Solna för alla. Vårt förslag är ett snabbspår för att påskynda byggnationen av hyresrätter i Solna.

En klimatsmart stad med blommande kultur och fritid

För att kunna bygga en levande grön stad med ett aktivt kultur- och fritidsliv för solnaborna, måste kommunens investeringar i vårt gemensamma öka i takt med att stadens befolkning växer. Det är idag trångt i våra idrottsanläggningar, på fotbollsplanerna och på cykelbanorna. Vi föreslår därför flera viktiga, av solnaborna efterlängtade, samhällsinvesteringar som rustar Solna för framtiden. Vi satsar bland annat på nybyggnation av idrottshallar, ny cykelinfrastruktur och utomhusgym.

Vi behåller Sveriges lägsta kommunalskatt

Vi finansierar våra satsningar genom omprioriteringar och att föreslå en höjning av kommunalskatten med 16 öre, från 17,12 kronor till 17,28 kronor. Det innebär att vi fortsatt har Sveriges lägsta kommunalskatt. Höjningen innebär att en person med en månadslön på 30 000 kr/mån bidrar med 48 kronor mer i månaden. Det är inte mycket för var och en av oss, men som många får glädje av. Vissa saker är smartare att finansiera gemensamt.

Utmaningarna i en växande stad är många. Men möjligheterna är ännu fler. De kan realiseras om politiken tar ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för Solnaborna att blomma.

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

facebook Twitter Email