Vår politik

ETT VÄGVAL. Höstens val är ett vägskäl för Sverige och för Solna. Det handlar om huruvida vi vill ha ett Sverige med en stark gemensam välfärd och där vi tar klimatomställningen på allvar. Eller ett Sverige där skattesänkningar för dem med de allra högsta inkomsterna alltid får gå före satsningar på vård, skola och omsorg. På samma sätt är höstens kommunval i Solna ett vägval för Solna.

Ett Solna där din bakgrund inte avgör din framtid

Solna står inför ett viktigt vägval. Valet i höst handlar inte om ett ja eller nej till att Solna ska vara en företagsvänlig kommun med låg skatt. I den frågan är nämligen alla partier i Solna, från vänster till höger, rörande överens. Det ska Solna vara. Höstens val handlar om huruvida Solna ska vara en kommun för alla eller inte.

Ett val om skolan. Ska Solna fortsätta vara en kommun där det är föräldrars möjligheter att hjälpa sina barn med skolarbetet som avgör vilka barn som klarar grundskolan eller ska Solna bli en kommun som satsar tillräckliga resurser på undervisning så att varenda elev klarar skolan?

Ska Solna fortsätta vara en kommun där det är storleken på föräldrarnas plånbok som avgör vilka ungdomar som kan flytta hemifrån eller ska Solna bli en kommun som bygger hyresrätter så att alla har råd att flytta hemifrån?

Ska Solna fortsätta vara en kommun som förlitar sig på att marknaden löser klimatomställningen eller ska Solna bli en kommun där politikerna vågar fatta de beslut som krävs för att påskynda den gröna omställningen?

I decennier har vi socialdemokrater kämpat för ett samhälle där alla får chansen att lyckas i livet, där din bakgrund inte avgör din framtid. Vi har gjort det för att det är rätt, för att alla människor är lika mycket värda, men också för att det är smart. Det jämlika samhället är ett tryggt samhälle.

Så vill vi att Solna ska vara. Solna ska vara en stad för alla.

I höstens kommunalval den 11 september avgör du vilket Solna du vill ha.

Du kan läsa mer om vad vi vill göra inom olika politikområden i flikarna till höger eller i vårt valprogram som du kan ladda ner här

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Sara Kukka-Salam, Peter Rangwe och Eva Eriksson är socialdemokraternas toppkandidater i höstens kommunalval.

 

facebook Twitter Email