S: GE AIK FOTBOLL EN NY HEMVIST PÅ SKYTTEHOLM

Socialdemokraterna lovar en ny hemvist för AIK Fotboll på Skytteholms IP. Skytteholms IP ska få ett rejält lyft med ny fullstor fotbollsplan och rejält tilltagna byggnader för klubbarnas kanslier och omklädningsrum. Men där ska även rymmas kontor och restauranger. Solna kan på det här sättet bli en idrottsstad värd namnet, säger Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för (S) i Solna.

 I takt med att Solnas befolkning växer ökar bristen på idrottsanläggningar, inte minst fotbollsplaner. Anläggningsbristen hindrar idag föreningslivet från att utvecklas och inkludera fler.  Ungdomsidrotten är en viktig del i Solna och måste prioriteras. Det är hög tid att bygga ut Skytteholms IP så att fler får plats.

AIK Fotboll hör hemma i Solna. Det är därför viktigt att det byggs träningsmöjligheter också för elitidrotten på Skytteholm. På Skytteholm ska ungdomarna kunna se sina idoler träna.

– AIK Fotboll behöver få en ny hemvist möjligheter att samla sin verksamhet i sin hemstad Solna. Om jag får solnabornas förtroende att styra Solna efter valet kommer vi att sätta spaden i jorden så snart det går, säger Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna.

En av de fem fotbollsplanerna på det nya Skytteholms IP kommer att ha naturgräs och läktare på fyra sidor, varav en långsidesläktare som kommer att vara integrerad i kontorsbyggnaden.

– Det möjliggör utrymme för restaurang och café ovanför långsidesläktaren där du kan följa matcherna och träningarna till ett mål mat eller fika, menar Peter Rangwe (S), oppositionsråd.

 En ny Solnahall som byggs ihop med Skytteholms IP

Utöver att bygga nya Skytteholms IP för fotbollen så vill Socialdemokraterna också bygga en ny, större, Solnahall för inomhusidrotterna. Idag tvingas många av inomhusidrotterna i Solna hyra dyra kontorslokaler för sina idrotter. Platsbristen tvingar dem att neka unga plats. Den nya Solnahallen kommer att vara utformad så att även vuxna kommer att kunna träna friidrott på en tillräckligt stor och rätt avvägd inomhuslöparbana.

Solna Gymnasium har en välrenommerad nationell idrottsutbildning, NIU, med nio olika idrotter varav så gott som alla nu kan få träningsutrymme på Nya Skytteholms IP och nya Solnahallen.

Genom en sammanhängande kontorsbyggnad byggs Solnahallen ihop med Skytteholms idrottsplats, från Ankdammsgatan till Huvudstagatan. Huset kommer bestå av fem till åtta våningar.

Illustrationen ovan på hur nya Skytteholm ska se ut gjord av Jakob Eklund.

 

 

FRÅGOR OCH SVAR

Får andra föreningar också använda Skytteholms IP?

  • Ja. Även om det blir AIK:s officiella hemvist så kommer anläggningen att vara öppen för alla Solnas fotbollsföreningar. Det finns gott om utrymme så alla Solnas lag kommer att kunna få både speltider, omklädningsrum och kontorslokaler i den nya byggnaden som byggs längst med Frösundaleden. Nya Skytteholm kommer att totalt ha 4 fullstora fotbollsplaner istället för dagens 3. Det blir således ingen försämring för någon klubb utan bara en förbättring för alla då det blir mer fotbollsyta.

Vem betalar före detta?

  • Projektet finansieras genom exploateringsintäkter från försäljningen av den kommunala marken som upplåtes till kontorslokal längst Frösundaleden. Idag används den ytan ineffektivt. Det är ett vanligt sätt att finansiera projekt i Solna. Ett liknande exempel på finansieringsmodell är den nya simhallen där kommunen sålde rättigheten att bygga ett kontor ovanpå simhallen för ca 170 miljoner kronor till ett privat företag. Dessa pengar användes sedan för att bygga simhallen.

Läktaren ligger delvis ”inbyggt” i kontorshuset. Varför då?

  • Vi vill att våningarna ovanför läkaren ska vara en restaurang dit man kan ta med sin familj och titta på solnafotboll. Det blir istället för loger som idag endast företag har råd att hyra på Friends Arena.

Vad händer med MAX-restaurangen?

  • De erbjuds nya lokaler i bottenplan av det nya kontorshuset.
facebook Twitter Email