Eva Eriksson

Eva Eriksson är ett av Socialdemokraterna i Solnas kommunalråd och ordförande i skolnämnden. Det är hon som har ansvar för att bygga upp skolan i Solna igen och säkerställa att alla barn i Solna får en bra och trygg skolgång. Här berättar hon om sin syn på Solna skolor idag och vad hon vill förändra nu när Socialdemokraterna tagit makten efter 24 år.

Varför är du den bästa politikern att leda Solnas skolnämnd?

Jag har ägnat hela mitt liv med att arbeta inom skolans värld. Som lärare, rektor och som undervisningsråd på Skolverket. Jag har själv grundat en friskola och är väl insatt i den senaste forskningen om skolan. Kort sagt, jag vet vad som krävs för att skapa en skola där alla elever ges möjligheter att prestera sitt yttersta. Inget går upp mot den glädje man känner som lärare när en elev lyser upp efter att ha förstått något nytt och fått ny kunskap. 

Hur kommer skolpolitiken i Solna nu se ut under din ledning?

Solna ska ha skolor där undervisningen anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Elever i behov av särskilt stöd måste få mer stöd. Grundläggande är att se till att alla barn lämnar grundskolan med fullständiga betyg. Vi kan inte ha det som tidigare när en av fyra elever i Solnas skolor lämnade grundskolan utan godkända betyg. Därför har vi höjt skolpengen med 7% för att möjliggöra att rektorerna anställer mer personal. Det tidigare riktmärket att ha 30 elever per klass är nu minskat till 25 elever istället. Resursskolorna har fått högre ersättning per elev för att ha förutsättningar att bedriva bra skolverksamhet. De elever med funktionsnedsättningar som har rätt till skolskjuts under vanliga skoldagar har nu återigen fått rätt till skolskjuts på skolloven.

Vad är problemet med Solnas tidigare skolpolitik?

Med min erfarenhet av att leda skolor så vet jag att pengar inte löser allt, men rimliga resurser är en förutsättning för att man som rektor ska kunna skapa en bra organisation. Solnas skolpeng har varit är för låg och vi har nu höjt den med 7%. 

Istället för att ta ansvar för kvaliteten i Solnas skolor har det tidigare moderatledda styret lagt ner skola efter skola. Nedläggningarna har nu upphört och Skytteholmsskolans mellanstadium är nu återöppnat. De har sparat på skolans resurser på ett ohållbart sätt de senaste decennierna. Det har drabbat även fristående skolor i Solna eftersom de har samma skolpeng som de kommunala skolorna.

Snabba fakta om Eva: 

Bor: Råsunda
Arbetslivserfarenhet: Lärare, rektor, skolinspektör i Stockholms stad och undervisningsråd på Skolverket.
Favoritplats i Solna: Överjärva gård

Hjärtefrågor

  • Att alla Solnas elever ska klara grundskolan.
  • En skola som möter barnens behov.
  • Mindre grupper i förskolan.
  • Mer personal i förskolan och skolan.

Vill du lära känna Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande? Klicka här!

Vill du läsa mer om våra politiker? Klicka här!

facebook Twitter Email