Eva Eriksson

Eva Eriksson är Socialdemokraterna i Solnas kandidat att leda skolnämnden efter valet i september. Det är hon som kommer att ta ansvar för att genomföra Socialdemokraternas reformpaket Skollyftet. Här berättar hon om sin syn på Solna skolor idag och vad hon vill förändra om Socialdemokraterna vinner valet i Solna.

Varför är du den bästa politikern att leda Solnas skolnämnd?

Jag har ägnat hela mitt liv med att arbeta inom skolans värld. Som lärare, rektor och som undervisningsråd på Skolverket. Jag har själv grundat en friskola och är väl insatt i den senaste forskningen om skolan. Kort sagt, jag vet vad som krävs för att skapa en skola där alla elever ges möjligheter att prestera sitt yttersta. Inget går upp mot den glädje man känner som lärare när en elev lyser upp efter att ha förstått något nytt och fått ny kunskap. Och att man som lärare hinner se det.

Varför är problemet med Solnas nuvarande skolpolitik?

Istället för att ta ansvar för kvaliteten i Solnas skolor lägger nuvarande blågröna politiker ner skola efter skola. De har sparat på skolans resurser på ett ohållbart sätt de senaste decennierna. Det har drabbat även fristående skolor i Solna eftersom de har samma skolpeng som de kommunala skolorna. Med min erfarenhet av att leda skolor så vet jag att pengar inte löser allt, men rimliga resurser är en förutsättning för att man som rektor ska kunna skapa en bra organisation. Solnas skolpeng är för låg och den behöver höjas. Nedläggningarna måste upphöra.

Hur skulle skolpolitiken i Solna se ut under din ledning?

Solna ska ha skolor där undervisningen anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Elever i behov av särskilt stöd måste få mer stöd. Ingen elev ska heller hållas tillbaka utan de särskilt begåvade barnen ska stimuleras på rätt sätt så att också de kan utvecklas. Grundläggande är att se till att alla barn lämnar grundskolan med fullständiga betyg. Vi kan inte ha det som idag där en av fyraelever i Solnas skolor lämnar grundskolan utan godkända betyg. För detta krävs en höjd skolpeng och att det inte är fler än max 25 elever i klassrummet.

 

Snabba fakta om Eva: 

Ålder: 69 år
Bor: Råsunda
Arbetslivserfarenhet: Lärare, rektor, skolinspektör i Stockholms stad, undervisningsråd på Skolverket.
Politisk roll: Socialdemokraternas kandidat att leda Solnas skolnämnd

facebook Twitter Email