Sara Kukka-Salam

Sara Kukka-Salam är gruppledare för Socialdemokraterna i Solna. Hon är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm, småbarnsförälder och infödd solnabo. Hon har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 2010 och oppositionsråd sedan 2015. I höst kan hon bli Solnas kommunstyrelseordförande, eller borgmästare som hon själv kallar det. Hennes första prioritet är skolan. – Solnas skolor behöver ett lyft, säger Sara.

Sara, vad är din vision för Solna?

Solna ska vara en stad som prioriterar barns behov. Alla barn ska ges möjlighet till framgång i livet, oavsett i vilken familj de växt upp. De ska få stöd att prestera sitt bästa i skolan. Jag blir rent ut sagt förbannad när jag hör att var fjärde elev i Solna misslyckas med grundskolan. Det är politikens svek mot barnen. Min son är snart 3 år, men redan nu oroar jag mig för hans skolgång.

Vad är felet med Solnas skolpolitik?

Synen på skolan som en verksamhet där det går att spara pengar genom nedläggningar, hopslagningar och större klasser. Skolan fungerar inte så. Solna har en låg skolpeng och den blir inte högre för att fler elever trängs på mindre yta. Strategin att ha en lägre skolpeng än grannkommunerna har misslyckats. Jag möter alltför ofta föräldrar som vittnar om hur deras barn inte får det stöd som de behöver i skolan. Solna behöver politiker som vågar säga som det är: Solnas skolor behöver mer resurser.

Är det inte bra med effektiviseringar och att hushålla med skattemedel?

Självklart! Som ekonom vet jag att det är viktigt att hushålla med resurser. Jag är känd för att ständigt leta, och dessutom finna, effektiviseringsmöjligheter i verksamheter. Men precis som en skicklig ekonom i vissa lägen kommer till slutsatsen att besparingarna nått vägs ände, så måste politiker inse när det krävs investeringar för att vända en negativ utveckling. Om resultatet efter en flerårig förskola och 9-årig grundskola är att var fjärde elev lämnar skolan utan fullständiga betyg, då måste man vidta åtgärder. Att inte investera i barns framtid nu är dumsnålt. Kostnaderna för varje skolmisslyckande kommer att belasta samhället i framtiden.

Vad är det första du gör om du får styra Solna efter valet 2022?

Höjer skolpengen! Så att Solnas rektorer kan anställa mer personal. Även barngruppernas storlek i förskolan måste minska för utbildningen börjar faktiskt redan när barnen är små.

Men skola kan väl inte vara det enda området som du vill förbättra?

Nej, det finns flera! Jag kommer se till att det byggs hyresrätter i kommunen, påskynda klimatomställningen och öka bemanningen i äldreomsorgen. Jag vill även värna Solnas natur- och kulturmiljöer, såsom Överjärva gård.

Vad gillar du bäst med Solna?

Mycket i Solna är fantastiskt! I politiken är vi eniga om många bra saker som karakteriserar Solna. Vi socialdemokrater värnar det goda företagsklimatet, vill att det ska byggas nya bostäder och vi införde den idag välkända ”Solnamodellen” som hållit arbetslösheten i kommunen låg. På ett mer personligt plan så älskar jag närheten till vatten, Överjärva gård och Solnas starka föreningsliv.

 

Snabba fakta

Utbildning: Ekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Familj: Make, son och dotter
Bor: Sara är född och uppvuxen i Solna och bor idag i Västra skogen
Något oväntat: Har svart bälte i karate och har bestigit en vulkan
Favoritresmål: Till släkten i Finland och i Pakistan
Favoritplats i Solna: Huvudsta strand
Engagemang utanför politiken: Volontär för Röda korset

 

Hjärtefrågor

  • Ekonomisk fördelningspolitik
  • En skolpolitik som ger alla barn möjligheter att lyckas
  • En bostadspolitik som skapar ett hållbart samhälle
  • En rättvis klimatomställning

 

Kontakta Sara Kukka-Salam:
Tel: 072-543 33 62
Epost: [email protected]

facebook Twitter Email