Kultur och fritid

Alla har rätt till en meningsfull fritid.

Solna ska vara en levande stad där alla solnabor erbjuds en aktiv fritid och ett rikt kulturliv. Det är extra viktigt att unga ges möjligheter till en meningsfull fritid. Vi vet att de som är med i det organiserade föreningslivet mår bättre och presterar bättre i skolan. Politikens uppgift måste därför vara att se till att varje barn får möjlighet till en meningsfull fritid. Vi ska också värna de platser i Solna som är av värde för solnabornas kultur- och fritidsliv. Ett sådant exempel är Överjärva gård.

Den här mandatperioden (2022-2026) har vi redan:

 • SÄNKT AVGIFTERNA TILL SOLNAS KULTURSKOLA

För att fler barn ska ha möjlighet att testa på nya spännande fritidsaktiviteter har vi sänkt avgifterna till kulturskolan.

 • ÖKAT BIDRAGEN TILL FÖRENINGSLIVET FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 10 ÅR

Föreningslivet har en given plats i Solna. Därför var det självklart för oss att Solnas föreningar skulle få ökade bidrag för att kunna håll igång och utveckla sina viktiga verksamheter.

 • MÖJLIGGJORT FÖR MER KONST OCH KULTUR I STADENS UTEMILJÖER

Solna ska vara en kulturellt blomstrande stad. Vi har bland annat inrättat en officiell grafittivägg dit grafittikonstnärer kan komma och få utlopp för sin kreaktivitet.

 • TAGIT FRAM EN NY PLAN FÖR ÖVERJÄRVA GÅRD

Överjärva gård ska revideras så att gårdens historia, värdefulla byggnader samt natur- och kulturmiljö värnas. Ladugården ska renoveras både in- och utvändigt, fyllas med innehåll och dess historia ska berättas. Arbetet med att etablera en 4H-gård på Överjärva ska fortskrida med målsättningen att snarast kunna starta upp en verksamhet på gården. En välfungerande hästverksamhet för barn ska ha en given plats. Naturskolan ska fortsätta att utvecklas för att nå fler barn.

 • ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN TILL SOLNAS BIBLIOTEK

Solnas bibliotek ska fortsätta främja läslust och locka fler besökare genom att bibliotekets verksamhet tillgängliggörs mer än idag. Ulriksdalsskolans bibliotek är nu öppet två dagar i veckan för allmänheten och ett mobilt bibliotek ”bokcykeln” har varit ute för att uppsökande nå nya målgrupper och bokläsare.

Vi arbetar nu (mandatperioden 2022-2026) bland annat för att:

 • UTÖKA FRITIDSGÅRDARNAS ÖPPETTIDER
  Vi ska förlänga fritidsgårdarnas öppettider och säkerställa att såväl grundskole- som gymnasieungdomar har tillgång till en fritidsgård i sitt närområde.
 • BYGGA OM VASALUNDS SIMHALL TILL EN MULTIIDROTTSHALL.
  När Vasalunds simhall stängs ska vi bygga om anläggningen till en multiidrottshall som kan användas av Solna gymnasiums elever på dagtid och föreningslivet på kvällstid.
 • UTVECKLA SKYTTEHOLMS IP OCH SOLNAHALLEN
  Många av Solnas idrottsanläggningar är slitna och i stort behov av att moderniseras. Vi ska utreda hur Skytteholms IP och Solnahallen kan utvecklas och byggas ut förföreningslivet samt skapa en ny hemvist för AIK.
 • ÖPPNA EN FRITIDSBANK
  Vi ska öppna en Fritidsbank på en central plats i Solna där man kostnadsfritt kan låna lek-, idrotts- och friluftsutrustning.
 • ANLÄGGA EN SKEJTPARK
  I samarbete med skejtare i Solna kommer vi anlägga en skejtpark som ska lämpa sig väl för åkare av olika åldrar, kön och förmågor.
 • ÖPPNA FLER LEKPLATSER OCH UTEGYM
  Öppna fler lekplatser och utegym. Fler spontana möjligheter till lek, rörelse och motion ska tillskapas i Solnas stadsdelar för barn och vuxna i alla åldrar och med olika funktionalitet.

Vi socialdemokrater vill även:

 • BYGGA 5 NYA FOTBOLLSPLANER
  Solna fotbollsklubbar behöver mer fler spelplaner. Vi vill bygga fler fotbollsplaner runt om i Solna.
 • BYGGA EN KONST- OCH KONSERTHALL PÅ SLAKTARBACKEN
  På Slaktarbacken vill vi bygga en konst- och konserthall med möjligheter till musik-, dans- och teateruppträdanden för 300 sittande besökare. Här ska Solnas unga talanger kunna uppträda, föreningslivet mötas och stadsteaterns uppsättningar spelas upp.
 • TILLGODOSE FÖRENINGSLOKALER I VARJE STADSDEL
  För att uppmuntra det lokala föreningslivet vill vi skapa kommunala föreningslokaler i varje stadsdel som föreningar kan använda för möten och aktiviteter.

Vill du veta mer om vår politik? Klicka här!

Vill du veta mer om Solnakoalitionen? Klicka här!

Vill du läsa vårt valmanifest? Klicka här!

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens ordförande och Peter Rangwe är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

 

facebook Twitter Email