Idrott och kultur

Alla barn ska ha en meningsfull fritid

 • Visste du att barn i nekas plats i idrottsföreningen på grund av bristen på idrottsanläggningar i Solna?
 • Visste du att alla barn som vill börja på den kommunala kulturskolan inte får plats?

 

Solna ska vara en levande stad där alla solnabor erbjuds möjligheter till ett aktivt fritidsliv och ett rikt kulturliv. Det är extra viktigt att barn och unga ges möjlighet till en meningsfull fritid då vi vet att de som är med i det organiserade föreningslivet mår bättre och presterar bättre i skolan. En meningsfull fritid och bra skolresultat är bland de effektivaste sätten att förhindra att unga hamnar i kriminalitet. Politikernas uppgift måste därför vara att se till att varje barn får möjlighet till en meningsfull fritid. Tyvärr ser verkligheten i Solna inte ut så idag.

Barn som vill idrotta får inte plats. Antalet barn i Solna har ökat lavinartat de senaste åren. Trots det har investeringar i nya idrottshallar uteblivit. De befintliga idrottsanläggningarna är slitna och flera har fått rivas på grund av dålig skötsel. Hallbristen tvingar idrottsföreningar att neka barn medlemskap då de inte har träningstider att erbjuda. Småbarnslagen är tvungna att spela fotboll ute i kylan på vintern.

Solna är en av få kommuner i Stockholms län som varken har ett kulturhus, en utställningslokal eller en kulturscen. Över hundra barn står i kö till Kulturskolan. Avgifterna till Kulturskolan är bland de högsta i hela Stockholms län. Situationen är ohållbar.

Vi socialdemokrater vill göra en kraftfull satsning på idrotten och kulturen i Solna. I ett växande Solna måste satsningarna på idrotten och kulturen bli fler. Satsningar på föreningslivet bidrar till ökad gemenskap och stärker ungas deltagande i samhället – något som är allt viktigare i en tid då fler och fler unga ägnar sin tid på internet där näthatet växer. I ett socialdemokratiskt Solna ska alla barn ges jämlika förutsättningar att delta i den organiserade idrotten och inget barn ska lämnas utanför.

Så här vill vi förbättra för Solnas idrott-, förenings- och kulturliv:

 • BYGGA EN KONST OCH KONSERTHALL PÅ SLAKTARBACKEN
  På Slaktarbacken vill vi bygga en konst- och konserthall med möjligheter för musik-, dans- och teateruppträdanden för 300 sittande besökare. Här ska Solnas unga talanger kunna uppträda, föreningslivet mötas och stadsteaterns uppsättningar stanna till. Solna ska inte längre vara en storstadskommun utan vare sig ett kulturhus, en ordentlig utställningslokal eller en kulturscen.
 • BYGGA FEM NYA FOTBOLLSPLANER
  Vi Socialdemokrater har gjort ett handslag med fotbollsföreningarna i Solna. Under nästa mandatperiod kommer vi att bygga fem stycken nya fotbollsplaner.
 • BYGGA OM VASALUNDS SIMHALL TILL IDROTTSCENTER
  Det är idag trångt i Solnas idrottshallar. Barn nekas plats på grund av bristen på träningstider. Vi vill därför bygga om Vasalunds simhall till en multiidrottshall som kan användas av Solna gymnasiums elever på dagtid och föreningslivet på kvällstid.
 • BYGGA FLER SPONTANIDROTTSPLATSER
  Barnperspektivet glöms allt för ofta bort när nya bostäder byggs i Solna. När Solna växer är det viktigt att det byggs nya ytor för spontanidrott och lek för barnen.
 • RUSTA LEKPLATSER!
  Många av lekplatserna i Solna är slitna. Vi vill rusta upp Solnas lekplatser.
 • ÖPPNA NYA FRITIDSGÅRDAR I HAGALUND OCH BAGARTORP!
  Fritidsgårdar fyller en viktig funktion för att skapa trygghet för ungdomar i sitt närområde. På fritidsgården får unga lära sig nya saker och umgås med vänner i en trygg vuxenmiljö. Vi vill ge Torpets fritidsgård i Bagartorp nya lokaler och öppna en ny fritidsgård i Hagalund.
 • UTÖKA ELEVPLATSERNA I KULTURSKOLAN SÅ ATT ALLA BARN FÅR PLATS
  Kulturskolan erbjuder idag Solnas unga ett brett utbud av kurser i dans, sång, musik och teater. Kulturskolan är väldigt populär och den stora efterfrågan har medfört att kö för barnen att få börja i skolan. Vi satsar på att skapa fler elevplatser på Kulturskolan så att alla barn får plats.. Vi vill också låta Solna Kulturskola använda de gamla järnvägsarbetarbostäderna Rödingarna. Att satsa på kulturskolan är ingen kostnad, det är en långsiktig investering i barns framtid.
 • SÄNK AVGIFTERNA TILL KULTURSKOLAN
  Kulturskolan i Solna har bland de högsta terminsavgifterna till kurser i hela Stockholms län. Det utestänger många barn från att delta. Vi vill därför sänka avgifterna till Kulturskolan. Vi vill dessutom återinföra möjligheten för alla förskolor och skolor att kostnadsfritt låta barn delta i kulturskolans verksamhet, en möjlighet som Moderaterna avskaffade år 201X.
 • UTOMHUSGYM LÄNGST HUVUDSTA STRAND
 • RUSTA BEFINTLIGA IDROTTSANLÄGGNINGAR
 • ÖPPNA EN FÖRENINGSLOKAL I VARJE STADSDEL SOM FÖRENINGAR KAN HYRA FÖR MÖTEN OCH AKTIVITETER

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

facebook Twitter Email