Idrott och kultur

Alla har rätt till en meningsfull fritid

 • Visste du att barn nekas plats i idrottsföreningar på grund av bristen på idrottsanläggningar i Solna?
 • Visste du att alla barn som vill börja på den kommunala kulturskolan inte får plats?

Solna ska vara en levande stad där alla solnabor erbjuds en aktivfritid och ett rikt kulturliv. Det är extra viktigt att unga ges möjligheter till en meningsfull fritid. Vi vet att de som är med i det organiserade föreningslivet mår bättre och presterar bättre i skolan. Politikernas uppgiftmåste därför vara att se till att varje barn får möjlighet till en meningsfullfritid.

Tyvärr ser verkligen inte ut så. Alla barn som vill idrotta eller delta i kulturlivet får inte vara med. Antalet barn i Solna har ökat kraftigt de senaste åren men antalet anläggningar har inte byggts ut i samma takt. Anläggningsbristen tvingar idrottsföreningar att neka barn medlemskap då de inte har träningstider att erbjuda. Avgifterna till Kulturskolan i Solna är bland de högsta i Stockholms län vilket gör att alla inte har råd att låta  barnen gå en kurs. Solna är en av få kommuner i Stockholms län som inte har ett kulturhus. Så kan vi inte ha det.

Vi vill göra en kraftfull satsning på idrott, kultur och föreningsliv i Solna. Satsningar på föreningslivet bidrar till ökad gemenskap och stärker ungas deltagande i samhället. I ett socialdemokratiskt Solna ska allabarn ges jämlika förutsättningar att delta iden organiserade idrotten och kulturen –inget barn ska lämnas utanför.

Det här vill vi socialdemokrater gör för att alla ska ha en meningsfull fritid:

 • GÖR SKYTTEHOLM TILL AIK:S NYA HEMVIST – BYGG UT SKYTTEHOLM OCH BYGG EN NY SOLNAHALL 

Vi vill förnya Skytteholms IP genom att bygga fler fotbollsplaner, läktare och en helt ny byggnad för Solnahallen. Det skapar utrymme både förfotbollen och flera andra idrotter. Solna måste värna idrotten i kommunen! Läs mer om våra planer för Skytteholms IP på www.skytteholmsip.se och skriv under om du också vill göra Skytteholm till AIK:s nya hemvist.

 • 5 NYA FOTBOLLSPLANER

Vi socialdemokrater har gjort ett handslag med fotbollsföreningarna i Solna. Under nästa mandatperiod kommer vi att bygga fem stycken nya fotbollsplaner.

 • BYGGA OM VASALUNDS SIMHALL TILL ETT IDROTTSCENTER

När Vasalunds simhall stängs vill vi bygga om anläggningen till en multiidrottshall som kan användas av Solna gymnasiums elever på dagtid och föreningslivet på kvällstid.

 • BYGG EN KONST- OCH KONSERTHALL PÅ SLAKTARBACKEN  

På Slaktarbacken vill vi bygga en konst- och konserthall medmöjligheter till musik-, dans- och teateruppträdanden för 300 sittandebesökare. Här ska Solnas unga talanger kunna uppträda, föreningslivet mötas och stadsteaterns uppsättningar spelas upp.

 • SÄNKTA AVGIFTER TILL KULTURSKOLAN OCH UTÖKA ELEVPLATSERNA SÅ ATT FLER BARN FÅR VARA MED 

Kulturskolan i Solna har för få elevplatser och har bland Stockholmsläns högsta terminsavgifter. Det utestänger många barn från att delta.

 • RUSTA UPP BEFINTLIGA IDROTTSPLATSER OCH LEKPLATSER

Många av idrottsanläggningarna och lekplatserna i Solna är gamla och slitna. De behöver fräschas upp!

 • ÅTERÖPPNA DE SEX NEDLAGDA LEKPLATSERNA I SOLNA

Vi motsätter oss Moderaternas nedläggningar av sex lekplatser i Solna. Vi vill återöppna dem. Solna behöver fler, inte färre ytor för barn att leka och röra sig.

 • FLER SPONTANIDROTTSPLATSER OCH UTOMHUSGYM

Barnperspektivet glöms allt för ofta bort när nya bostäder byggs i Solna. När Solna växer är det viktigt att det byggs nya ytor för spontanidrott och lek för barnen. För att stimulera till motion också för vuxna vill vi anlägga nya utomhusgym vid Solnas stränder som redan idag är populära motionsstråk. Vi börjar med att anlägga ett nytt utomhus gym vid Huvudsta strand.

 • SKAPA EN FÖRENINGSLOKAL I VARJE STADSDEL

För att uppmuntra det lokala föreningslivet vill vi skapa kommunala föreningslokaler i varje stadsdel som föreningar kan använda för möten och aktiviteter. Vi vill t.ex. omvandla den anrika Bergmarkska villan som idag står tom i Hagalund till en föreningslokal.

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

 

facebook Twitter Email