Idrott och kultur

Alla barn ska ha en meningsfull fritid

 • Visste du att barn nekas plats i idrottsföreningar på grund av bristen på idrottsanläggningar i Solna?
 • Visste du att alla barn som vill börja på den kommunala kulturskolan inte får plats?

 

Solna ska vara en levande stad där alla solnabor erbjuds möjligheter till ett aktivt fritidsliv och ett rikt kulturliv. Det är extra viktigt att barn och unga ges möjlighet till en meningsfull fritid då vi vet att de som är med i det organiserade föreningslivet mår bättre och presterar bättre i skolan. Politikernas uppgift måste därför vara att se till att varje barn får möjlighet till en meningsfull fritid. Tyvärr ser verkligheten i Solna inte ut så idag.

Alla barn som vill idrotta får idag inte plats. Antalet barn i Solna har ökat de senaste åren. Trots det har investeringar i nya idrottshallar uteblivit. De befintliga idrottsanläggningarna är slitna och flera har rivits på grund av dålig skötsel. Anläggningsbristen tvingar idrottsföreningar att neka barn medlemskap då de inte har träningstider att erbjuda. Småbarnslagen är tvungna att spela fotboll ute i kylan på vintern. Så kan vi inte ha det.

Solna är en av få kommuner i Stockholms län som varken har ett kulturhus eller en musikscen. Över hundra barn står i kö till Kulturskolan. Avgifterna till Kulturskolan är bland de högsta i hela Stockholms län. Situationen är ohållbar.

Vi socialdemokrater vill göra en kraftfull satsning på idrotten och kulturen i Solna. I ett växande Solna måste satsningarna på idrotten och kulturen bli fler. Satsningar på föreningslivet bidrar till ökad gemenskap och stärker ungas deltagande i samhället – något som är allt viktigare i en tid då fler och fler unga ägnar sin tid på internet där näthatet växer. I ett socialdemokratiskt Solna ska alla barn ges jämlika förutsättningar att delta i den organiserade idrotten och inget barn ska lämnas utanför.

Det här vill vi socialdemokrater gör för att alla ska ha en meningsfull fritid:

 • KONST OCH KONSERTHALL PÅ SLAKTARBACKEN

På Slaktarbacken vill vi bygga en konst och konserthall med möjligheter för musik-, dans- och teateruppträdanden för 300 sittande besökare. Här ska Solnas unga talanger kunna uppträda,föreningslivet mötas och stadsteaterns uppsättningar stanna till.

 • 5 NYA FOTBOLLSPLANER

Vi socialdemokrater har gjort ett handslag med fotbollsföreningarna i Solna. Under nästa mandatperiod kommer vi att bygga fem stycken nya fotbollsplaner.

 • BYGGA OM VASALUNDS SIMHALL TILL ETT IDROTTSCENTER

När Vasalunds simhall stänger vill vi bygga om anläggningen till en multiidrottshall som kan användas av Solna gymnasiums elever på dagtid och föreningslivet på kvällstid.

 • UTÖKA ELEVPLATSERNA I KULTURSKOLAN SÅ ATT ALLA BARN FÅR PLATS

Kulturskolan erbjuder idag Solnas unga ett brett utbud av kurser i dans,sång, musik och teater. Kulturskolan är populär och den stora efterfrågan gör att alla inte får plats. Vi vill skapa fler elevplatser på Kulturskolan så att alla barn får plats. Vi vill också låta Solna Kulturskola använda de gamla järnvägsarbetarbostäderna Rödingarna.Att satsa på kulturskolan är en långsiktig investering i barns framtid.

 • SÄNKA AVGIFTERNA TILL KULTURSKOLAN

Kulturskolan i Solna har bland de högsta terminsavgifterna till kurser i hela Stockholms län. Det utestänger många barn från att delta. Vi vill därför sänka avgifterna till Kulturskolan.

 • RUSTA UPP IDROTTSPLATSERNA OCH LEKPLATSERNA

Många av idrottsanläggningarna och lekplatserna i Solna är gamla och slitna. De behöver fräschas upp!

 • BYGGA NYA UTOMHUSGYM

För att stimulera motion vill vi anlägga nya utomhusgym vid Solnas stränder som redan idag är populära motionsstråk. Vi börjar med att anlägga ett nytt utomhus gym vid Huvudsta strand.

 • ÖPPNA NYA FRITIDSGÅRDAR I HAGALUND OCH BAGARTORP!

Fritidsgårdar skapar trygghet för ungdomar i sitt närområde. På fritidsgården får unga lära sig nya saker och umgås med vänner i en trygg vuxenmiljö.

 • FLER SPONTANIDROTTSPLATSER

Barnperspektivet glöms allt för ofta bort när nya bostäder byggs i Solna. När Solna växer är det viktigt att det byggs nya ytor för spontanidrott och lek för barnen.

 • SKAPA EN FÖRENINGSLOKAL I VARJE STADSDEL

För att uppmuntra det lokala föreningslivet vill vi skapa kommunala föreningslokaler i varje stadsdel som föreningar kan använda för möten och aktiviteter.

 

Vad tycker du om våra förslag? Här hittar du kontaktuppgifter till oss, vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter!

 

 

 

facebook Twitter Email