Socialdemokraterna gick till val på att satsa på Solnas skolor, förskolor och resursskolor. Efter många år av moderat styre med underfinansiering och återkommande skolnedläggningar har vi nu redan börjat vända den negativa skolspiralen i Solna. Här kan du läsa om de satsningar vi redna genomfört och vad som är på gång. Missa inte att prenumerera på vårt skolbrev där du får uppdateringar om vad som händer i Solnas skolpolitik.
 

Sara Kukka-Salam är kommunstyrelsens nya ordförande i Solna och den tidigare rekorn Eva Eriksson är Skolnämndens ordförande. Tillsammans ska de införliva socialdemokraternas viktigaste vallöfte: att alla barn i Solna ska klara skolan.

Vilket är det viktigaste politiska beslutet för att få ordning på Solnas skolor?

Sara: I grund och botten handlar det om att skolorna måste få de resurser som behövs. När vi tog över hade Solna lägst skolpeng av alla sina grannkommuner. Vi har nu höjt skolpengen med 7 procent i år och samma ökning blir det nästa år. Det ger inte minst skolorna möjlighet att anställa fler lärare. Målet är att vara den bästa skolkommunen i Stockholms län.

Eva: Det handlar också om att från politiskt håll ha tydliga målsättningar. Bland det första vi gjorde var att minska riktmärket för antalet elever per klass från 30 till 25. Att minska klasserna utan att flytta runt barn kommer inte gå över en natt. Därför ville vi sätta igång direkt.

När kommer solnaborna kunna se resultaten av dessa storsatsningar på skolan?

Eva: När vi tog över styret så var det så många som en av fyra barn i Solnas skolor som inte fick godkänt betyg i alla ämnen. Fler lärare och bättre förutsättningar för skolorna att ge alla barn den hjälp och stöd de behöver kommer ge resultat snabbt. Vad vi vet är att Solnas skolbarn inte har någon tid att förlora. De går ju i skolan här och nu.

Sara: För dem som börjar förskoleklass till hösten kommer det att märkas att klasserna är mindre än tidigare. Det kommer göra stor skillnad för varje barns studiero och möjlighet att få stöd. Sen är det ju många av våra beslut som ger omedelbar effekt. Inte minst vår utökning av rätten till skolskjuts för barn med funktionsnedsättning och vår återöppning av Skytteholmsskolans mellanstadium.

Vad mer är på gång för att förbättra Solnas skolor?

Sara: För oss var det viktigt att stoppa nedläggningarna av kommunala skolor som var vardag i Solna under det tidigare moderata styret. Det har vi nu gjort. Istället har vi återöppnat Skytteholmsskolans mellanstadium och håller på att ta fram en skolförsörjningsplan så att alla stadsdelar i Solna ska ha tillräckligt med skolplatser.

Eva: Vi motsätter oss också att oseriösa skolaktörer etablerar sig i Solna. Alla skolor i Solna ska vara bra skolor och alla barn ska klara skolan. Det är vårt absolut främsta fokus och vi kommer göra det som krävs för att nå dit.

 

 

 

[email protected]

[email protected]

 

 

 

PRENUMERERA PÅ SKOLBREVET


Vi behandlar dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

facebook Twitter Email