Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Barn som inte klarar grundskolan får sämre möjligheter att som vuxna få ett jobb.

I Solna lämnar var fjärde elev grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det placerar Solna i Stockholms läns bottenliga. Solnas skolpeng är lägre än grannkommunernas. Istället för att erkänna resursbristen och höja skolpengen så genomför Solnas politiska styre ständiga omorganisationer och skolnedläggningar. Nedläggningarna har orsakat en rektorsflykt – ingen rektor i Solna har varit på sin tjänst i mer än några år. Moderaternas nedläggningsiver har inför hösten 2021 även orsakat en elevflykt som är dubbelt så stor som man räknat med. Solna behöver en ny skolpolitik: skolpengen måste höjas, nedläggningarna upphöra och stabiliteten återinrättas.

Därför presenterar vi socialdemokrater i Solna ”Skollyftet”. Det är de reformer vi socialdemokrater kommer att genomföra om vi får styra Solna efter kommunvalet 2022. I vårt Solna ska rektorer och lärare ges förutsättningar att möta varje elev och ge dem det stöd de behöver. För det behövs fler lärare, mindre klasser och ett stopp på skolnedläggningarna. Solnas elever ska få de bästa förutsättningarna för att klara skolan och nå sin fulla potential.

 

SKRIV PÅ FÖR SKOLLYFTET!


Vi behandlar dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

facebook Twitter Email