Vi värnar om Överjärva gård!

FÅ VÅRT NYHETSBREV

Överjärva gård

Överjärva gård är ett viktigt kulturarv för Solna. Vi socialdemokrater gick till val på att skydda och bevara Överjärva gårds historiska och kulturella arv med dess värdefulla byggnader tillsammans med natur- och kulturmiljön. Nu när vi tagit över makten har det arbetet påbörjats!

Vi har stoppat det förra moderatledda styrets planer på att bygga en konferens. Istället renoveras Ladugården – stommen och taket ska säkras. Den kommer därefter anpassas efter verksamheten som kommer bedrivas där. Ladugården är tillräckligt stor för att både 4H med djur och andra verksamheter ska bedrivas där. Naturskolan, fåren och Kulturlandskaparna har sin naturliga plats på Överjärva gård.

Vi arbetar nu för fullt för att skydda och värna Övergärva gård.

Här skriver du upp dig för att få vårt nyhetsbrev om arbetet med att bevara Överjärva gård!


Vi behandlar dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

facebook Twitter Email