Jämställdhet

Sverige är fortfarande inte jämställt. Vi ligger långt fram på flera plan – men kvinnor har fortfarande lägre löner, sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och sämre arbetsmiljö än män. Kvinnor tar ett större ansvar för de obetalda hemarbetet och utsätts i mycket högre utsträckning för sexuella trakasserier av män. Det är oacceptabelt.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Vår vision är ett samhälle där ingen begränsas av det kön du fötts i. Vi socialdemokrater tycker att kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.

För att nå ett jämställt samhälle krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete.

  • HELTID SKA VAR EN RÄTTIGHET

Många kvinnor inom välfärdsyrken arbetar idag ofrivillig deltid. Det leder på sikt till att kvinnor tjänar mindre under sitt arbetsliv och även riskerar bli fattigpensionärer när de blir gamla. Heltid ska därför vara en norm för de som arbetar inom Solna stads välfärd. Krav på heltid ska också ställas vid offentliga upphandlingar.

  • FÖRBÄTTRA KVINNORS ARBETSMILJÖ – ANSTÄLL FLER I VÄLFÄRDEN

De flesta som arbetar inom välfärdssektorn är kvinnor. I dessa verksamheter är inte sällan bemanningen låg och stressnivåerna höga, något som leder till ökad sjukdom och utbrändhet bland kvinnor. Genom att anställa mer personal i välfärden förbättrar vi kvinnors arbetsmiljö och därmed också kvinnors hälsa.

  • FÖRTUR I BOSTADSKÖN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR

För att fler kvinnor ska våga lämna en våldsam relation är det självklart för oss att kvinnor som utsatts för våld i hemmet ska ges förtur i bostadskön.

  • PORRFILTER PÅ ALLA DATORER OCH SURFPLATTOR I VÅRA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

Den vanligaste platsen för barn att komma i kontakt med pornografi är i skolan. För att motverka detta vill vi att alla kommunens surfplattor som används i undervisningen ska ha porrfilter installerade.

  • INFÖR GENUSBUDGETERING

Forskning visar att offentliga resurser fördelas ojämlikt mellan män och kvinnor. För att motverka det vill vi att kommunens budget årligen ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

 

facebook Twitter Email