RÄDDA TALLBACKASKOLAN


Vi behandlar dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

Turerna runt en ny skola i Huvudsta och Tallbackaskolans framtid har varit många. Först föreslog Moderaterna att den nya skolan skulle byggas på den f.d. bensinmackstomten i korsningen Armégatan/Storgatan. Efter omfattande protester från föräldrar som pekade på bristerna i förslaget (till exempel en för liten skolgård, mycket trafikerad korsning och dålig luftkvalité på båda sidorna av skolan) backade Moderaterna lyckligtvis från det bristfälliga förslaget.

Det nya förslaget, att sälja ut barnens skoltomt för bostäder, imponerar inte. Det innebär att barnen får en sämre utemiljö och skulle gå i skola på en byggarbetsplats det kommande decenniet. Ännu en gång betalar barnen priset för att Moderaterna vill ha Sveriges lägsta kommunalskatt.

I januari 2022 fattade Solnas kommunfullmäktige beslutet om Tallbackaskolans framtid och majoriteten godkände Moderaternas förslag. Men det är inte för sent! Det enda sättet för att slopa Moderaternas plan är ett maktskifte och efter 24 år av moderat styre behöver Solna ett styre som prioriterar barnen. Skulle vi socialdemokrater få makten skulle vi göra allt vi kan för att stoppa bostadsbyggnationen på skoltomten.

Vi har en egen vision för området och den sätter barnen i första rummet. Läs mer om våra förslag nedan!

 

 

(S) förslag: Två skolor i Huvudsta – bättre än att bygga bostäder på Tallbackatomten

Vi socialdemokrater vill vara mycket tydliga: Vi vill att den tomt där Tallbackaskolan idag ligger ska förbli en tomt för barn, med skola och förskola. Vi motsätter oss det moderatledda styrets beslut på att sälja stora delar av Tallbacka-skoltomten till bostadsbyggnation. I takt med att Solna växer blir det allt viktigare att värna barnens ytor.

Vår vision för skolorna i Huvudsta är två moderna skolor. Vi vill öppna en ny modern skola på Stenbackahöjden, den plats där Stenbackaskolan tidigare låg och där det idag står tillfälliga modulbostäder. Det är en utmärkt skolmiljö utan trafik. Vi vill dessutom modernisera nuvarande Tallbackaskolan och att Augustendals förskola, som bedriver verksamhet i baracker på tomten, ska få nya fräscha lokaler. Vårt förslag ger barnen i Huvudsta lugnare studiemiljö, mer lekyta och skulle innebära att barnen aldrig behöver gå i skola på en byggarbetsplats. I illustrationen ovan kan du se hur vi tänkt oss.

 

Vill du hjälpa oss att rädda Tallbackaskolan? Skriv under och dela med dina vänner, tillsammans kan vi ändra på det här dåliga beslutet.

 

facebook Twitter Email