Kom och träffa oss i Hagalund!

Under veckan kommer våra kommunalråd Arne Öberg och Sara Kukka-Salam vara i stadsdelen Hagalund. Vi kommer knacka dörr, ha torgmöten och besöka föreningsliv och näringsliv. Vi har lanserat vår vision för Hagalund och nu vill vi gärna höga vad ni tycker. På torsdag 8 februari kl. 18 har vi ett öppet möte på Hagalundsgatan 38A….

Läs mer

Vi vill satsa på Hagalund!

Sedan Moderaterna tog makten i Solna 1998 har Hagalund omvandlats från att vara ett område som man satsade på till att bli ett område som fått förfalla. Den sociala oron och otryggheten har fått växa. Det är skamligt! Hagalundsborna förtjänar bättre.

Moderata politiker tycker det är bra för barnen i Hagalund att verksamheterna i deras område stängs ner – istället vill Moderaterna att hagalundsbarnen ska söka sig till närliggande Råsunda. Råsunda är Hagalunds raka motsats, här satsar Moderaterna stort. I Råsunda byggs nu en ny skola, i Hagalund har flera skolor lagts ner. I Råsunda finns…

Läs mer

Råstasjöns naturreservat – där ohelig allians fick styra

Vid 2017 års sista fullmäktige fattades beslut om att inrätta ett naturreservat runt Råstasjön. Ett udda beslut då ett partis ståndpunkt uteblev och en person kidnappade sitt parti som vilde. Men för att förstå detta beslut behöver man gå tillbaka i tiden. Redan 2005 fanns förslag om byggnation vid Råstasjön. Då var det området Råstablick…

Läs mer

Den bästa julklappen – Låt barnen gå kvar i Granbackaskolan!

Återigen är Solnas elever och föräldrar inkastade i en skolcirkus skapad av Moderaternas allt mer uppenbara ointresse för Solnas skolor. Det är dags att Solnas styrande Moderater börjar ta ansvar för fiaskot på Granbackaskolan och visa på handlingskraft och lösningsorientering. Det är vi skyldiga Granbackaskolans elever.

Historien återupprepar sig i Solna. Förra vintern fick elever och föräldrar, med en veckas framförhållning, veta att Bergshamraskolan skulle stänga och nyckeln ges till ett privat skolföretag. Den här gången får föräldrarna, bara två veckor före jul, veta att deras 11-åringar som går i årskurs fem på Granbackaskolan inte ska få börja åk sex i…

Läs mer

Moderaternas skip-stop är ett rent fiasko

Det har varit en mörk höst för oss pendlare. Vi har vant oss vid att stå på perrongen och vänta på pendeltåg. Förseningar och inställda tåg med varierande förklaringar har gett opålitlig trafik och en tuff pendlartillvaro. Trasiga tåg står på kö för att komma in på verkstäderna. Men det behöver inte vara så här – det är ingen naturlag att pendeltågen ska fungera dåligt, utan följden av Moderaternas styre i landstinget och SL.

Ni har ställt för låga krav på operatörerna och inte planerat för tillräcklig kapacitet i pendeltågens verkstäder. Era förväntningar på den nya operatören MTR är så låga att de får bonus om tågen går i tid. För oss socialdemokrater är det här oacceptabelt och vi kräver att pendeltåget prioriteras upp. Din partikollega, finanslandstingsrådet Irene Svenonius…

Läs mer

Vi vill minska ensamheten bland äldre

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i samhället. Äldre människor är särskilt utsatta och upplever en större risk för ensamhet och utanförskap, något som sin tur kan påverka deras hälsa negativt. Bland äldre kan ofrivillig ensamhet öka risken för depression och andra psykiska sjukdomar. Vi vill att Solna timanställer gymnasieungdomar för att bidra till den sociala verksamheten under helger på Solnas äldreboenden.

Enligt Öppna jämförelser rapport från SKL 2016 plockar Solna bottenplaceringar när det gäller bemötande, förtroende och trygghet. Så mycket som hälften av alla äldre på särskilt boende i Solna upplever ensamhet och brist på aktivitet. Så ska det inte vara! För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre bör samhället på olika sätt erbjuda sociala sammanhang…

Läs mer

Bedrövligt låg ambitionsnivå för Solnas förskolor

På Backens förskola i Solna har en grupp förskoleföräldrar själva tagit initiativ till att rusta upp sin förskola. Så ska det inte behöva vara. Att Solnas förskolor och skolor upprätthåller en god standard är ett absolut minimum. Vi vill mycket mer än så.

Under moderaternas snart 20 år vid makten i Solna har satsningarna på förskolan uteblivit. Det har lett till nedgångna lokaler och tråkiga utomhusmiljöer för dom allra minsta. Vad som är kanske ännu värre är att förutsättningarna för personalen att göra det goda jobb som de vill och kan göra, steg för steg, raserats. De senaste…

Läs mer

Bagartorpsvecka – kom och träffa oss!

Den här veckan har vi fullt fokus på Bagartorp. Vi är trötta på att moderaterna i snart 20 år låtit nedmontera välfärden i stadsdelen. Nu får det vara nog.

Under veckan kommer vi ”flytta ut” vår verksamhet från stadshuset till Bagartorp. Vi kommer knacka dörr, ha torgmöten och besöka föreningsliv och näringsliv. Men först och främst hoppas vi på många bra samtal med Solnabor. Skulle du vilja komma och prata med oss? Nedan finner du vårt schema för veckan! Det är bara komma förbi…

Läs mer

Vår budget 2018 – storsatsning på Solnas skolor

Våra största satsningar 2018:

150 miljoner för att bygga nya skolor 40 miljoner för att modernisera Solnas skolor 30 miljoner till att anställa 60 förskolelärare och pedagoger till Solnas förskolor 25 miljoner till att anställa 40 nya lärare i Solnas skolor   Solna växer. Det är vi glada över. Växande städer innebär inflöden av nya kompetenser och perspektiv. Men…

Läs mer

Sluta nedmontera Bagartorp!

I kontrast till högerns nedmonteringspolitik vill vi Socialdemokrater satsa även på Bagartorp.

Under senaste kommunfullmäktige debatterades Bagartorps framtid. I försök att försvara de senaste 19 årens nedläggningar hänvisar gång på gång företrädare för högern till att det är bra för barnen i Bagartorp att välfärden i deras område läggs ner – för då kommer de iväg till angränsande Ulriksdal och Järvstaden där de kan uppleva stadsdelar som…

Läs mer
facebook Twitter Email