Massflykt av personal från Solnas fritidsklubbar

Samtliga fritidsgårdar i Solna står utan personal då en majoritet av personalen säger upp sig i protest. Ett totalt haveri menar Socialdemokraterna i Solna.

Solnas fritidsverksamhet hotas då en majoritet av personalen på staden fritidsklubbar väljer att säga upp sig i protest mot den senaste tidens omstruktureringar. Det hela började med att stadens blågröna styre beslutat att flytta in den inskrivna fritidsklubbsverksamheten till skolbyggnaderna och i samma veva göra stora förändringar i fritidsklubbarnas verksamhet. Socialdemokraterna ställer sig djupt kritiska…

Läs mer

S störst parti i Solna i EU-valet!

Socialdemokraterna fick 19,9 % i EU-valet i Solna. Det gör oss till största parti. Dessutom ökade vi från förra valet med hela 3,4 %, vilket är den största ökningen för S i någon kommun i Stockholms län och gör Solna till en av de kommuner i hela Sverige där S ökade mest. Det är helt…

Läs mer

Stoppa bygget i EKO-parken!

Det blå-gröna styret i Solna stad har slutit en principöverenskommelse som möjliggör byggnation av 25 000 m2 kontor inne i världens första nationalstadspark (EKO-parken). Detta motiveras med att det skapar en tystare park och att man får bl.a. ett utebad på köpet, men själva åtagandet när parken inrättades var just att stoppa framtida byggnation. Vi Socialdemokrater säger stopp till byggnation i nationalstadsparken, men har flera förslag för att stärka parkområdet.

Blå-gröna styret i Solna motiverar ett stort kontor är att det skulle skapa en tystare parkmiljö, det är ett motiv vi finner väldigt besynnerligt. Ett stort kontor kommer dels skulle göra ett stort intrång i den finns parkmiljö och dels skulle ett stort kontor skapa ökad trafik in i parken. Två resultat som går tvärt…

Läs mer

Svar på Öppet brev: (S): Tillsätt en framtidsgrupp för fritiden i Solna

I ett öppet brev från personalen i Solnas fritidsverksamhet riktas skarp kritik mot blågröna styret och de negativa effekter som förväntas till följd att de föreslagna förändringarna i verksamheten. Vi Socialdemokrater är djupt kritiska till hur styrande politiker hanterat situationen. Avsaknaden av politisk vision från det blågröna styret är allvarligt och uppseendeväckande. Vi är nu oroade över att ungdomarna kan fråntas en meningsfull fritidsverksamhet som följd av massuppsägningar. Situationen kräver högsta politiska prioritering. Därför kräver vi att de blågröna tillsätter en framtidsgrupp för att ta ett helhetsgrepp om verksamheten.

Den 3:e maj 2019 publicerades ett öppet brev av personalen i Solnas fritidsverksamhet, underskrivet av 21 anställda inklusive chefer för olika fritidsgårdar. Jag vill tacka er för att ni hör av er till oss politiker. Det är viktigt att vi politiker får höra era synpunkter och perspektiv på de förändringar som nu föreslås. Utan er…

Läs mer

EU-valet den 26 maj

Socialdemokraterna vill ha ett EU som sätter vanligt folk främst och är en stark global aktör i en orolig tid. Vi prioriterar trygga jobb med schyssta villkor, en offensiv politik för att bekämpa klimathotet och försvarar Europas demokratiska värderingar.

Ett Europa som försvarar demokratin och står upp för alla människors lika värde och rättigheter, fria medier, oberoende domstolar och som bekämpar den gränsöverskridande brottsligheten. Europa ska möta hat med gemenskap. Ett Europa som skapar fler, trygga jobb och sätter löntagares intressen före storföretagens, försvarar svenska kollektivavtal, stoppar skattefusk – där fler kvinnor jobbar och som ligger…

Läs mer

Blågröna styret lägger ner all öppen fritidsverksamhet för barn i åldrarna 10-12 år i Solna – (S) säger nej!

(S) är emot att all den öppna fritidsverksamheten för barn 10-12 år läggs ner I samband med att Solna stad flyttar över ansvaret för den inskrivna fritidsklubbsverksamheten för barn i åldrarna 10-12 år från Kultur- och fritidsnämnden till Skolnämnden så kommer kommunen samtidigt att lägga ner all öppen fritidsverksamhet för barn i samma åldrar. - Det är den största nedläggningen av fritidsverksamhet för barn i Solna sedan Moderaterna la ner fritidsgårdarna kring 2005, säger Sara Kukka- Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

Kultur- och fritidsnämnden i Solna har fram tills nu haft ansvar för både ”öppet fritids” och ”inskriven fritidsklubbsverksamhet” för barn i åldrarna 10-12 år. Den inskrivna verksamheten är avgiftsbelagd och där erbjuds barn mellanmål. Den öppna fritidsverksamheten är gratis. Dit är alla barn välkomna. Till idag har dessa två verksamheter bedrivits i samma barnanpassade lokaler i Solnas olika parklekar…

Läs mer

S i Solna starkt kritiska mot nedläggningen av högstadiet i Bergshamra

Socialdemokraterna i Solna beklagar att elever och föräldrar i Bergshamra åter får ta emot besked om nedläggning av högstadiet.

Det blågröna styret väljer i samband med nedläggningen av det kommunala högstadiet i Bergshamra lansera en ny friskola i en annan del av Solna, och hänvisa Bergshamras barn dit. Vi i Socialdemokraterna anser att en ökad befolkning i Bergshamra talar för att även denna stadsdel ska ha en bra kommunal skola med årskurserna f-9. Fokus…

Läs mer

Intresserad av att bli medlem hos oss?

Är du intresserad av att bli medlem hos oss i Socialdemokraterna i Solna, eller vill du bara veta mer om vad vi gör? Kanske sitter du själv på några tankar om hur du skulle vilja göra Solna bättre? I så fall vill vi gärna träffa dig! Kom och fika med oss i Solna stadshus! Vi…

Läs mer

Stefan Löfven vald till ny statsminister

🌹STEFAN LÖFVEN VALD TILL STATSMINISTER!🌹 Nu är det klart – Sverige har en fått en socialdemokratiskt ledd regering igen. Mer än 4 månader har gått sedan valet och allt sedan valet i september har osäkerheten om vem som ska leda landet varit så stor. Förra veckan blev det klart att S, Mp, C och L…

Läs mer

Budget 2019 – Vi sätter skolan främst!

En av fyra elever i Solna klarar inte grundskolan. Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan i Solna uteblivit. Att ha Sveriges lägsta kommunalskatt har fått gå före satsningar på skolan. För det har Solnas elever betalat…

Läs mer
facebook Twitter Email