Den ”långsiktiga” skolpolitiken drabbar barnen. Igen.

Som väntat beslutade det blågröna styret att på Skolnämndens möte den 10:e december lägga ned mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan. Vi Socialdemokrater röstade emot detta förslag. Vi anser att Skytteholmsskolan tvärtom bör vara kvar i nuvarande form med årskurserna f-9 och det är en skola vi vill utveckla. Beslutet innebär omfattande negativa konsekvenser för både…

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ZOOM

Så här deltar du i onlinemöte via Zoom på din dator, smartphone eller surfplatta. Att göra innan första gången du deltar i ett möte Mobil: 1. Ladda ner appen Zoom cloud meetings från App store till din iPhone/iPad eller Google Play Store om du har en Android. Apple – Länk: https://apps.apple.com/se/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 Android – Länk: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 2….

Läs mer

NEJ TILL NEDLÄGGNINGEN AV SKYTTEHOLMSSKOLAN

Hela havet stormar. Igen. Kaos präglar de moderatstyrda partiernas skolpolitik. Nu är det Skytteholmsskolan som står på tur. De styrande partierna (C, L, MP, KD & M) går ut med att Skytteholmsskolans mellan- och högstadie läggs ned från och med höstterminen 2021. De senaste tio åren har moderaterna tillsammans med L, C och KD lagt ned sex skolor i Solna.

Skytteholmsskolan är en skola mitt i Solna, med närhet till grönområden. Sedan 2019 erbjuds en fotbollsprofil tillsammans med AIK. Vad som nu händer med fotbollsprofilen eller vart barnen ska gå i skolan i framtiden är oklart. Detta får i första hand allvarliga konsekvenser i för barnen. Klasser splittras. Vägen till skolan blir längre och otryggare….

Läs mer

(S) Budget 2021 – För ett barnvänligt Solna igen

Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan under Moderaternas 22 år vid makten i Solna uteblivit. Att ha Sveriges lägsta kommunalskatt har fått gå före satsningar på skolan. Det är Solnas barn som får betala priset. Det…

Läs mer

Solnas äldreomsorg behöver resurser!

Efter kvällens Uppdrag granskning är det tydligt att det inte gått rätt till på äldreboendet Berga i Solna. Redan i våras när de ofattbara dödstalen kom så krävde vi socialdemokrater i Solna en oberoende extern granskning av situationen på Berga. Det har gått sex månader men vi har inte fått höra något. Men helt uppenbart…

Läs mer

Solna drar in skolskjuts för barn med neuropsykiatriska funktionshinder

Flera barn i Solna som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har fått sin skolskjuts indragen efter att nya riktlinjer antagits i kommunen. Eva Eriksson (S) är barn- och utbildningsnämndens vice ordförande och mycket upprörd över den indragna skolskjutsen. – Det är en skandal. De ska ta ett politiskt ansvar och ta hand om dem som behöver den…

Läs mer

S: Oacceptabelt att Solnas elever inte får det stöd de behöver

Vi blir besvikna på den styrande moderatledda koalitionen när vi läser brevet med titeln ”Går budget före skollagen?” från specialläraren på Ulriksdals skolan. Specialläraren på Ulriksdals skolan larmade till oss kommunpolitiker om den otillräckliga stöd som elever i Solna får. Solna stad uppfyller inte skollagen och skolverkets allmänna råd där varje elev har rätt till…

Läs mer

Öppna biblioteket i Solna centrum

Vi socialdemokrater ander at biblioteket i Solna centrum ska öppnas. – Biblioteket i Solna centrum är det största i staden och den är mest populär. Kapacitet finns för att följa begränsningarna som gäller under pandemin, och det finns en vilja att öppna. Både från personal och besökare, säger Faradj Koliev (S), andra vice ordförande i…

Läs mer

S-kritik mot fortsatt få timmar i förskolan

Sedan pandemins start har Solna stad haft svårt att erbjuda föräldralediga plats på förskola i den mån de tidigare kunnat. Men att det sex månader senare inte har åtgärdats är vi strakt kritiska till. I samband med att pandemin bröt ut minskade Solna stad rätten för barn till föräldralediga att vara på förskolan från 30…

Läs mer

(S) krav: Tillsätt en oberoende extern utredning av Covid-19 på Berga äldreboende!

Cirka en tredjedel av alla boende på äldreboendet Berga i Solna har avlidit i Covid-19. Det är djupt tragiskt. Socialdemokraterna i Solna kräver att en extern oberoende utredning tillsätts för att gå till botten med vad som skett.

Att smittspridningen av Covid-19 blev stor på våra äldreboenden är djupt beklagligt. Under hela den pågående pandemin har en central del av strategin från samhället varit att skydda riskgruppen äldre i syfte så att så få som möjligt av dem ska behöva insjukna och avlida i Covid-19. Det är djupt tragiskt att ta del av…

Läs mer
facebook Twitter Email