Vårt löfte: En vårdcentral i norra Solna

Solna växer - då behövs det också fler vårdcentraler. Sedan vårdcentralen i Ulriksdal lades ner 2010 har ett stort upptagningsområde helt saknat en vårdcentral i närområdet. Det duger inte. Vi lovar en ny vårdcentral i norra Solna.

Läs om vårt löfte HÄR

Läs mer

Vill du hjälpa till i valrörelsen? Blir volontär för oss!

Just nu söker vi personer som på ett eller annat sätt vill hjälpa till i den kommande valrörelsen. Alla hjälp av välkommen, exempel på arbetsuppgifter är dörrknackning, flygbladsutdelning, affischering och hjälp vid torgmöten och grillningar. Att hjälpa till i valrörelsen är en utmärkt chans att få insyn i partiet och samtidigt få ta del av…

Läs mer

Nu får det vara nog på snålandet. Solnas förskolebarn förtjänar mer!

För några veckor sedan praktiserade jag en hel dag på förskolan Fantasia i Huvudsta (som hette Dillen när jag gick där som barn). På avdelningen som jag praktiserade i var det 23 barn och tre pedagoger. Kort sagt: alldeles för låg personaltäthet! Skolverket rekommenderar att barngrupperna ska vara max 15 barn på tre pedagoger. Trots…

Läs mer

Dags att ta ansvar för NKS, Moderaterna!

Moderaternas hantering av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) kan vara det värsta slöseriet någonsin i svensk offentlig verksamhet. Slöseriet får allvarliga konsekvenser för invånare i alla Stockholms läns kommuner, inte minst för Solnaborna. Som kommunpolitiker kan vi inte acceptera att problemen kring NKS drabbar våra invånare. Några av Moderaterna i Solnas främsta namn är även landstingspolitiker, nu är det dags för dom att driva på sitt parti för ett omedelbart stopp av detta enorma slöseri med skattebetalarnas pengar.

Efter DN:s senaste avslöjanden om allvarliga brister i ekonomin på NKS kopplat till konsultföretaget Boston Consulting Group är det tydligt hur långt rötan i landstinget har tillåtits gå. Jävsförhållanden har inte utretts och konsulter arvoderas flera hundra tusen i månaden på oklara grunder. Miljarder av skattebetalarnas pengar har slösats bort på vad som redan är…

Läs mer

Kom och träffa oss i Hagalund!

Under veckan kommer våra kommunalråd Arne Öberg och Sara Kukka-Salam vara i stadsdelen Hagalund. Vi kommer knacka dörr, ha torgmöten och besöka föreningsliv och näringsliv. Vi har lanserat vår vision för Hagalund och nu vill vi gärna höga vad ni tycker. På torsdag 8 februari kl. 18 har vi ett öppet möte på Hagalundsgatan 38A….

Läs mer

Vi vill satsa på Hagalund!

Sedan Moderaterna tog makten i Solna 1998 har Hagalund omvandlats från att vara ett område som man satsade på till att bli ett område som fått förfalla. Den sociala oron och otryggheten har fått växa. Det är skamligt! Hagalundsborna förtjänar bättre.

Moderata politiker tycker det är bra för barnen i Hagalund att verksamheterna i deras område stängs ner – istället vill Moderaterna att hagalundsbarnen ska söka sig till närliggande Råsunda. Råsunda är Hagalunds raka motsats, här satsar Moderaterna stort. I Råsunda byggs nu en ny skola, i Hagalund har flera skolor lagts ner. I Råsunda finns…

Läs mer

Råstasjöns naturreservat – där ohelig allians fick styra

Vid 2017 års sista fullmäktige fattades beslut om att inrätta ett naturreservat runt Råstasjön. Ett udda beslut då ett partis ståndpunkt uteblev och en person kidnappade sitt parti som vilde. Men för att förstå detta beslut behöver man gå tillbaka i tiden. Redan 2005 fanns förslag om byggnation vid Råstasjön. Då var det området Råstablick…

Läs mer

Den bästa julklappen – Låt barnen gå kvar i Granbackaskolan!

Återigen är Solnas elever och föräldrar inkastade i en skolcirkus skapad av Moderaternas allt mer uppenbara ointresse för Solnas skolor. Det är dags att Solnas styrande Moderater börjar ta ansvar för fiaskot på Granbackaskolan och visa på handlingskraft och lösningsorientering. Det är vi skyldiga Granbackaskolans elever.

Historien återupprepar sig i Solna. Förra vintern fick elever och föräldrar, med en veckas framförhållning, veta att Bergshamraskolan skulle stänga och nyckeln ges till ett privat skolföretag. Den här gången får föräldrarna, bara två veckor före jul, veta att deras 11-åringar som går i årskurs fem på Granbackaskolan inte ska få börja åk sex i…

Läs mer

Moderaternas skip-stop är ett rent fiasko

Det har varit en mörk höst för oss pendlare. Vi har vant oss vid att stå på perrongen och vänta på pendeltåg. Förseningar och inställda tåg med varierande förklaringar har gett opålitlig trafik och en tuff pendlartillvaro. Trasiga tåg står på kö för att komma in på verkstäderna. Men det behöver inte vara så här – det är ingen naturlag att pendeltågen ska fungera dåligt, utan följden av Moderaternas styre i landstinget och SL.

Ni har ställt för låga krav på operatörerna och inte planerat för tillräcklig kapacitet i pendeltågens verkstäder. Era förväntningar på den nya operatören MTR är så låga att de får bonus om tågen går i tid. För oss socialdemokrater är det här oacceptabelt och vi kräver att pendeltåget prioriteras upp. Din partikollega, finanslandstingsrådet Irene Svenonius…

Läs mer

Vi vill minska ensamheten bland äldre

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i samhället. Äldre människor är särskilt utsatta och upplever en större risk för ensamhet och utanförskap, något som sin tur kan påverka deras hälsa negativt. Bland äldre kan ofrivillig ensamhet öka risken för depression och andra psykiska sjukdomar. Vi vill att Solna timanställer gymnasieungdomar för att bidra till den sociala verksamheten under helger på Solnas äldreboenden.

Enligt Öppna jämförelser rapport från SKL 2016 plockar Solna bottenplaceringar när det gäller bemötande, förtroende och trygghet. Så mycket som hälften av alla äldre på särskilt boende i Solna upplever ensamhet och brist på aktivitet. Så ska det inte vara! För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre bör samhället på olika sätt erbjuda sociala sammanhang…

Läs mer
facebook Twitter Email