(S) krav: Tillsätt en oberoende extern utredning av Covid-19 på Berga äldreboende!

Cirka en tredjedel av alla boende på äldreboendet Berga i Solna har avlidit i Covid-19. Det är djupt tragiskt. Socialdemokraterna i Solna kräver att en extern oberoende utredning tillsätts för att gå till botten med vad som skett.

Att smittspridningen av Covid-19 blev stor på våra äldreboenden är djupt beklagligt. Under hela den pågående pandemin har en central del av strategin från samhället varit att skydda riskgruppen äldre i syfte så att så få som möjligt av dem ska behöva insjukna och avlida i Covid-19. Det är djupt tragiskt att ta del av…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE – En hållbar bostadsmarknad kräver en aktiv bostadspolitik.

Fler och fler har reagerat på de negativa effekter som uppstår av dyrare boende och bristen på bostäder. Solna nämns gång på gång som en kommun som istället för att ta ansvar för sina bostadslösa hänvisar bostadslösa Solnabor till andra kommuner – likt social dumping. Det här är en utveckling vi i Socialdemokraterna vet att man kan, och bör, vända. Men det krävs en aktiv och ansvarstagande bostadspolitik. Det saknas i Solna idag. Solna liksom många andra kommuner i vår region måste ta ett mer långsiktigt ansvar för de som bor i kommunen. Därför presenterar vi nu en övergripande bostadspolitisk agenda för ett hållbart och ansvarstagande Solna

Solna har en av Sverige starkaste arbetsmarknader på grund av vårt geografiska läge. Det är här i Solna som möjligheterna till jobb är som störst. Det är bra att Solna är en kommun som värnar företagande och näringsliv men då är det också rimligt att kommunen för en aktiv politik för att människor ska ha…

Läs mer

Aftonbladet debatt: M och KD hycklar om välfärdsmiljarderna

Samtidigt som M och KD på nationell nivå skriker sig hesa om att regeringens miljardsatsning på kommunerna är för liten så visar samma partier på kommunal nivå lite eller inget intresse för att faktiskt använda pengarna till att förbättra välfärden i sina respektive kommuner. Det är hyckleri.

Läs gärna den debattartikel vi, tillsammans med S i Sollentuna, Upplands Väsby och Järfälla, skrivet på ämnet HÄR.

Läs mer

Budget 2020 – Barnen i fokus

  Årets budget från oss socialdemokrater är en budget som prioriterar förskola och skola. Det är lätt att tro att det inte finns någon politisk konflikt på detta område, då det blågröna styret också säger sig sätta barn och unga främst. Men tyvärr har de inte förstått omfattningen av behoven inom dessa verksamheter. Vår budget…

Läs mer

Motioner inför medlemsmötet den 20 november 2019

Klicka på länken nedanför för att hitta samtliga motioner som inkommit inför medlemsmötet den 20 november 2019. Motioner från 1-28

Läs mer

Budget 2020: Vårt trafikpaket för Solna

När Socialdemokraterna i Solna är ute på gator och torg för att prata med Solnabor så är det ofta trafiksituationen i Solna som väcker de livligaste diskussionerna. De vanligaste klagomålen rör det dåliga vägunderhållet, ökad trafik samt svårigheten att ta emot besökare som boende i Solna på grund av de höga kostnaderna för besöksparkering. –…

Läs mer

SvD Debatt – Rika kommuner sysslar med social dumping

Bara i år har Solna skickat 14 bostadssökande personer till Kramfors, en liten kommun i Norrland. Bland de kommuner som skickat flest personer till Kramfors de senaste åren återfinns moderatstyrda Solna, Sigtuna och Sollentuna. Enligt en kartläggning gjord av Kramfors kommun har så många som 57 personer skickats till Kramfors från kommuner i Stockholms län de senaste åren.

Socialdemokraterna i Solna skriver i SvD Debatt tillsammans med oppositionsråd från Sigtuna och Sollentuna om problematiken med social dumping. Rika kommuner måste sluta undfly sitt ansvar för integration och etablering. Läs debattartikeln HÄR!

Läs mer

Stoppa bygget i EKO-parken

Till vår stora förvåning har Solnas blågröna styre nyligen öppnat upp för byggnation i nationalstadsparken i Solna (EKO-parken). Planerat är ett jättelikt kontor som i storlek kan mätas med halva Solna centrum. Det finns lika många träd i parken som det finns anledningar till att det är en riktigt dålig idé att bygga kontor i…

Läs mer

Massflykt av personal från Solnas fritidsklubbar

Samtliga fritidsgårdar i Solna står utan personal då en majoritet av personalen säger upp sig i protest. Ett totalt haveri menar Socialdemokraterna i Solna.

Solnas fritidsverksamhet hotas då en majoritet av personalen på staden fritidsklubbar väljer att säga upp sig i protest mot den senaste tidens omstruktureringar. Det hela började med att stadens blågröna styre beslutat att flytta in den inskrivna fritidsklubbsverksamheten till skolbyggnaderna och i samma veva göra stora förändringar i fritidsklubbarnas verksamhet. Socialdemokraterna ställer sig djupt kritiska…

Läs mer

S störst parti i Solna i EU-valet!

Socialdemokraterna fick 19,9 % i EU-valet i Solna. Det gör oss till största parti. Dessutom ökade vi från förra valet med hela 3,4 %, vilket är den största ökningen för S i någon kommun i Stockholms län och gör Solna till en av de kommuner i hela Sverige där S ökade mest. Det är helt…

Läs mer
facebook Twitter Email