Den ”långsiktiga” skolpolitiken drabbar barnen. Igen.

Som väntat beslutade det blågröna styret att på Skolnämndens möte den 10:e december lägga ned mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan.

Vi Socialdemokrater röstade emot detta förslag. Vi anser att Skytteholmsskolan tvärtom bör vara kvar i nuvarande form med årskurserna f-9 och det är en skola vi vill utveckla.

Beslutet innebär omfattande negativa konsekvenser för både elever, lärare, skolledningar och annan personal på alla inblandade skolor. Vi anser att vi ska satsa på våra kommunala skolor inte nedmontera dem och avveckla dem. Sedan förslaget presenterades den 26 november har frågorna och oklarheterna bara blivit fler.

Ingen barnkonsekvensanalys är gjord innan förslaget lades fram. Barnens åsikter är inte tillvaratagna.
Vi Socialdemokrater vill istället för att nedmontera Solnas skolor satsa på att göra dem attraktiva genom att skapa stabilitet och den arbetsro som ett grundligt förbättringsarbete kräver. Bara så kan vi vända den negativa trenden och utveckla kvaliteten till det bättre. För Skytteholmsskolan skulle t.ex. en profilering mot fler idrotter kunna attrahera elever och vårdnadshavare, inte bara från Solna.

Sara Kukka-Salam & Arne Öberg
Oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email