S: Oacceptabelt att Solnas elever inte får det stöd de behöver

Vi blir besvikna på den styrande moderatledda koalitionen när vi läser brevet med titeln ”Går budget före skollagen?” från specialläraren på Ulriksdals skolan. Specialläraren på Ulriksdals skolan larmade till oss kommunpolitiker om den otillräckliga stöd som elever i Solna får. Solna stad uppfyller inte skollagen och skolverkets allmänna råd där varje elev har rätt till stöd när de är i behov av det.

Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan under Moderaternas mer än 20 år vid makten i Solna uteblivit. För det har Solnas elever betalat dyrt.

Vi socialdemokrater vill genomföra en kraftfull satsning för att vända utvecklingen i Solnas skolor. Vi gick därför till val på riktad skattehöjning till skolan på 16 öre. Höjningen motsvarar 48 kronor mer i skatt i månaden för den som har en månadslön på 30 000 kronor. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Barn som har svårt att nå kunskapsskolan måste tidigt ges individanpassat stöd och uppföljning. Vi fortsätter kämpa tills alla barn klarar skolan.

facebook Twitter Email