Solna behöver ett Skollyft – Här är (S) 10 reformer för att förbättra Solnas skolor

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Barn som inte klarar grundskolan får sämre möjligheter att som vuxna få ett…

Läs mer

(S) skuggbudget för 2022 prioriterar skolan, äldreomsorgen och klimatet främst

I vår budget för 2022 satsar vi på Solnas barn, äldre och klimatet. Vi vill lyfta Solnas skolor, rusta äldreomsorgen och vi tillför stora resurser till klimatsmarta och miljövänliga lösningar. Solnas välfärd har under lång tid underfinansierats och den utvecklingen behöver stoppas. I vår budget är välfärden i fokus och vi skjuter till stora resurser…

Läs mer

Skolcirkusen i Skytteholm måste få ett slut!

Det moderata styret, tillsammans med stödpartierna, beslutade i december 2020 att lägga ner Skytteholmsskolans mellan- och högstadium. Motiveringen var att det fanns ett för litet elevunderlag, något som är osannolikt då flera friskolor öppnat i Solna stad bara under det senaste året. Vi socialdemokrater röstade mot nedläggningen. Upprörda föräldrar till de barn som skulle tvingas…

Läs mer

(S): Säg upp avtalet med vårdbolaget på Berga!

Under våren 2020 dog 23 boende i covid-19 på äldreboendet Berga i Bergshamra. Det var en vårdskandal utan dess like och vittnesmålen från personalen upprör. De berättade om en kaosartad situation där de saknade förutsättningar och kunskap för att vårda de smittade. Det ansvariga vårdbolaget, A & O Temabo, fick svidande kritik i Inspektionen för…

Läs mer

Sara vald till ny ledare för Socialdemokraterna

HON ÄR SOCIALDEMOKRATERNAS NYA LEDARE I SOLNA Sara Kukka-Salam, 32 år, är vald till ny gruppledare för (S) i Solna efter Arne Öberg som haft rollen i nio år. Hon utmanar Pehr Granfalk till rollen som kommunstyrelsens ordförande. Sara är infödd solnabo och ekonom från Handelshögskolan. Hon bor tillsammans med man och son i Västra…

Läs mer

Peter vald till nytt oppositionsråd

Peter Rangwe, 48. Idag arbetar Peter Rangwe inom resebranschen, han har två barn och en sambo, är och är ledamot i fullmäktige samt i Barn- förskolenämnden. Peter bor i Skytteholm. Jag är oerhört ödmjuk inför att bli kommunalråd. Som förälder har jag egna erfarenheter att på nära håll se behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor…

Läs mer

Socialdemokraterna i Solna söker politisk sekreterare

En central roll med siktet inställt på valvinst 2022! I Solna har vi idag ett spännande lag med socialdemokratiska politiker och medlemmar som jobbar målmedvetet för valvinst 2022. Målet är att Solna ska bli en socialt hållbar stad där alla ska ha samma möjligheter att bo och utvecklas. För att nå dit rekryterar vi ytterligare…

Läs mer

Stig Malm har gått ut tiden

Stig Malms bortgång berör oss mycket och det är med stor sorg vi tagit emot beskedet. Stig Malm har varit en central person i Sveriges arbetarrörelse. Ombudsman vid Metallindustriarbetarefacket och sedermera LO:s ordförande i tio år.

Stig kom till oss i Solna i början av 2000-talet. Han har varit både 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden och i Omvårdnadsnämnden och han har suttit flera år i kommunala pensionärsrådet. Stigs engagemang för äldre i Solna var varmt och genuint. Stig satt länge i både kommunstyrelsen och i fullmäktige i Solna. Många solnabor…

Läs mer

Socialdemokraterna i Solna söker valombudsman

Vårt mål med valarbetet 2022 är att ta över styret i Solna. Vi menar att det är hög tid att byta ut det moderata styret.Vi vill ha en välskött stad som är till för alla med bra skolor, förskolor och äldreomsorg där alla har en möjlighet att leva och utvecklas.

Vill du bidra till en valvinst i Solna 2022? Vi söker en valombudsman med tillträde under hösten 2021 enligt överenskommelse. Inledningsvis är det förslagsvis en halvtidsanställning som från januari 2022 eller tidigare, växlas upp till en heltidsanställning.Du kommer att ha en viktig roll i vår centrala valledning. Solna har många medlemmar, förtroendevalda och förtroendevalda politiker…

Läs mer

Den ”långsiktiga” skolpolitiken drabbar barnen. Igen.

Som väntat beslutade det blågröna styret att på Skolnämndens möte den 10:e december lägga ned mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan. Vi Socialdemokrater röstade emot detta förslag. Vi anser att Skytteholmsskolan tvärtom bör vara kvar i nuvarande form med årskurserna f-9 och det är en skola vi vill utveckla. Beslutet innebär omfattande negativa konsekvenser för både…

Läs mer
facebook Twitter Email