Socialdemokraterna Solna

Stadshuset

Sara Kukka-Salam

Kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige.

E-post: [email protected]

Peter Rangwe

Kommunalråd och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

E-post: [email protected]

Eva Eriksson

Kommunalråd och ordförande i skolnämnden.

E-post: [email protected]

Martin Eliasson

Kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden.

E-post: [email protected]

Solna Arbetarekommun

Veronica Lindholm, ombudsman

E-post: [email protected]

Telefonnummer: 073-263 32 22

Partiexpeditionen

Skytteholmsvägen 12

E-post: [email protected]

Styrelsen

Elisabeth Brolin, ordförande

Telefonnummer: 070-629 03 32

E-post: [email protected]

Joakim Edhborg, vice ordförande

Telefonnummer: 072-207 39 79

E-post: [email protected]

Jan Perers, kassör

Tel: 070-668 90 31

E-post: [email protected]

Gunilla Åberg, sekreterare

Tel: 076-119 33 83

E-post: [email protected]

Ledamöter

Alfred Esbjörnson

Alexander Canizares Dahlström

Adam Josefsson

Eva Pousette Grönqvist

Katsiaryna Strachal

Ersättare

Mikael Kullberg

Margaretha Nordin

Mats Haapanen

Våra lokala stadsdelsföreningar i Solna

Bergshamraföreningen

Ebbe Adolfsson, ordförande

E-post: [email protected]

Hagalundsföreningen

Frida Azadi, ordförande

E-post: [email protected]

Huvudstaföreningen

Jimmy Blomqvist Larsson, ordförande

E-post: [email protected]

Råsundaföreningen

Annika Häggberg, ordförande

E-post: [email protected]

Ulriksdalsföreningen

Sune Holmberg, ordförande

E-post: [email protected]

Inloggningar

Rosen för alla – Intranät för alla medlemmar

Rosen – Intranät för anställda och vissa förtroendevalda

facebook Twitter Email