NEJ TILL NEDLÄGGNINGEN AV SKYTTEHOLMSSKOLAN

Hela havet stormar. Igen. Kaos präglar de moderatstyrda partiernas skolpolitik. Nu är det Skytteholmsskolan som står på tur. De styrande partierna (C, L, MP, KD & M) går ut med att Skytteholmsskolans mellan- och högstadie läggs ned från och med höstterminen 2021. De senaste tio åren har moderaterna tillsammans med L, C och KD lagt ned sex skolor i Solna.

Skytteholmsskolan är en skola mitt i Solna, med närhet till grönområden. Sedan 2019 erbjuds en fotbollsprofil tillsammans med AIK. Vad som nu händer med fotbollsprofilen eller vart barnen ska gå i skolan i framtiden är oklart.

Detta får i första hand allvarliga konsekvenser i för barnen. Klasser splittras. Vägen till skolan blir längre och otryggare. Det visar också på den hattifnattpolitik som genomsyrar Moderaternas syn på skolan. Lägg ned en skola, öppna den igen efter några år med nytt namn – riv skolor och stäng högstadier. Starta en fotbollsprofil på Skytteholmsskolan tillsammans med AIK ett år och lägg ner skolan nästa år.

De borgerliga partierna brukar värna valfrihet och det fria skolvalet. Med den här utvecklingen kommer det vara svårt att göra ett fritt skolval i framtiden. Det barn som vill gå i en kommunal skola hänvisas till grannkommuner. Riskkapitalisternas skolor som etablerar sig i Solna har egna köer för barn från hela Stockholm.

Liksom vi är emot nedläggning av Bergshamraskolans högstadium och Granbackaskolans mellanstadium är vi emot nedläggningen av mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan.

Om vi socialdemokrater hade styrt i Solna så hade vi utvecklat de kommunala skolorna istället för att lägga ned dom.

facebook Twitter Email