(S) krav: Tillsätt en oberoende extern utredning av Covid-19 på Berga äldreboende!

Cirka en tredjedel av alla boende på äldreboendet Berga i Solna har avlidit i Covid-19. Det är djupt tragiskt. Socialdemokraterna i Solna kräver att en extern oberoende utredning tillsätts för att gå till botten med vad som skett.

Att smittspridningen av Covid-19 blev stor på våra äldreboenden är djupt beklagligt. Under hela den pågående pandemin har en central del av strategin från samhället varit att skydda riskgruppen äldre i syfte så att så få som möjligt av dem ska behöva insjukna och avlida i Covid-19. Det är djupt tragiskt att ta del av att så många äldre dött på ett enda boende i Solna, dvs. Berga äldreboende i Bergshamra. Våra tankar är med de anhöriga.

Vi socialdemokrater kräver att kommunstyrelsen nu skyndsamt tillsätter en extern oberoende utredning för att ta reda på vad som hände för att kunna dra lärdomar om hur man kan förebygga och motverka en så omfattande smittspridning både nu och i framtiden. Vi tycker det är viktigt att kunna fastställa händelseförloppet genom att ge en så saklig och oberoende bild av förloppet som möjligt och där erfarenheterna resulterar i rekommendationer för hur man i verksamheten och från kommunens sida ska kunna förebygga att en snabb smittspridning sker. Eftersom både kommunen och det upphandlade företaget haft, och fortfarande har, har en viktig roll i arbetet med att hindra smittspridningen på boendet förordar vi en från båda parter oberoende utredare.

 

facebook Twitter Email