Solnas äldreomsorg behöver resurser!

Efter kvällens Uppdrag granskning är det tydligt att det inte gått rätt till på äldreboendet Berga i Solna. Redan i våras när de ofattbara dödstalen kom så krävde vi socialdemokrater i Solna en oberoende extern granskning av situationen på Berga. Det har gått sex månader men vi har inte fått höra något. Men helt uppenbart är det att det har funnits brister. Äldreomsorgen i Solna har länge varit eftersatt och konsekvenserna av det blev oförsvarbara på Berga. 37 % av alla anställda inom Solnas omvårdnadsboenden är timanställda  – så har det sett ut långt före pandemin. Det är på tok för högt. Vi socialdemokrater fortsätter kräva att de anställda på Solnas äldreboenden ska arbeta heltid. Det är bra för både anställda som för de boende.

Nu ökar smittspridningen i samhället igen och än så lyser Solnas moderatledda styres åtgärder med sin frånvaro. Solnas äldre förtjänar bättre!

//Arne Öberg och Sara Kukka-Salam

facebook Twitter Email