Bedrövligt låg ambitionsnivå för Solnas förskolor

På Backens förskola i Solna har en grupp förskoleföräldrar själva tagit initiativ till att rusta upp sin förskola. Så ska det inte behöva vara. Att Solnas förskolor och skolor upprätthåller en god standard är ett absolut minimum. Vi vill mycket mer än så.

Under moderaternas snart 20 år vid makten i Solna har satsningarna på förskolan uteblivit. Det har lett till nedgångna lokaler och tråkiga utomhusmiljöer för dom allra minsta. Vad som är kanske ännu värre är att förutsättningarna för personalen att göra det goda jobb som de vill och kan göra, steg för steg, raserats. De senaste…

Läs mer

Bagartorpsvecka – kom och träffa oss!

Den här veckan har vi fullt fokus på Bagartorp. Vi är trötta på att moderaterna i snart 20 år låtit nedmontera välfärden i stadsdelen. Nu får det vara nog.

Under veckan kommer vi ”flytta ut” vår verksamhet från stadshuset till Bagartorp. Vi kommer knacka dörr, ha torgmöten och besöka föreningsliv och näringsliv. Men först och främst hoppas vi på många bra samtal med Solnabor. Skulle du vilja komma och prata med oss? Nedan finner du vårt schema för veckan! Det är bara komma förbi…

Läs mer

Vår budget 2018 – storsatsning på Solnas skolor

Våra största satsningar 2018:

150 miljoner för att bygga nya skolor 40 miljoner för att modernisera Solnas skolor 30 miljoner till att anställa 60 förskolelärare och pedagoger till Solnas förskolor 25 miljoner till att anställa 40 nya lärare i Solnas skolor   Solna växer. Det är vi glada över. Växande städer innebär inflöden av nya kompetenser och perspektiv. Men…

Läs mer

Sluta nedmontera Bagartorp!

I kontrast till högerns nedmonteringspolitik vill vi Socialdemokrater satsa även på Bagartorp.

Under senaste kommunfullmäktige debatterades Bagartorps framtid. I försök att försvara de senaste 19 årens nedläggningar hänvisar gång på gång företrädare för högern till att det är bra för barnen i Bagartorp att välfärden i deras område läggs ner – för då kommer de iväg till angränsande Ulriksdal och Järvstaden där de kan uppleva stadsdelar som…

Läs mer

Vi vill ha insyn i Solnas byggande

I Solna är alla partier, från Moderaterna till Vänsterpartiet, överens om att Solna ska växa. Men om man, som vi socialdemokrater och miljöpartister, också vill att Solna ska vara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, så krävs ett annorlunda tillvägagångssätt än det som Moderaterna i Solna använt under sina 19 år vid makten.

Moderaterna gör upp om Solnas framtid med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar– det handlar om att krama ut maximalt pris för (ofta) gigantiska markytor. Detta tillvägagångssätt hindrar konkurrens, något som Moderaterna annars ofta påstår sig värna, och resulterar i de dyraste tänkbara lägenheterna. Och ingen insyn får oppositionen heller förrän förslagen är färdiga. Det…

Läs mer

Minskad turtäthet i Ulriksdal inget annat än dumhet

Att minska turtätheten i en växande stad som Solna är inget annat än dumhet. Socialdemokraternas krav i frågan om skip-stop har alltid varit att det inte skulle resultera i försämringar. Det moderatledda landstinget har med andra ord inte varit tydliga gällande den minskade turtäthet - vilket kommer drabba Ulriksdals station nästa år.

När Trafikförvaltningen redogjorde för tidtabellen 2018 i början av hösten framkom det att turutbudet i högtrafik till Solna station förblir oförändrat (8 avgångar per timme) men att Ulriksdals station halveras (4 avgångar per timme). Att minska turtätheten så drastiskt i en växande stad som Solna anser vi vara inget annat än dumhet. När Solna fick…

Läs mer

Levande städer kräver jämlikhet

Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) skrev i Vi i Solna 5/8 en insändare där han redogjorde för varför det är bra att det byggs fler bostäder i Solna. Att det behövs fler bostäder i Solna är alla partier i Solna, med undantag för Sverigedemokraterna, överens om. Men där slutar likheterna mellan Socialdemokratisk och Moderat stadsbyggnadspolitik.

För oss Socialdemokrater är bostadspolitiken mer än antalet bostäder. Bostadspolitiken ska bidra till att skapa jämlika samhällen där människor med inkomst, ålder och bakgrund kan mötas i vardagen. Vi är därför kritiska till att Moderaterna bara bygger dyra bostadsrätter i Solnas nya stadsdelar. De senaste 10 åren har över 93 % av alla bostäder som…

Läs mer

Alla barn kan och ska klara skolan

Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan under Moderaternas snart 20 år vid makten i Solna uteblivit. Att ha Sveriges lägsta kommunalskatt har fått gå före satsningar på skolan. För det har Solnas elever betalat dyrt.

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara grundskolan börjar redan i förskolan. Forskning visar nämligen att barn som gått i en förskola av hög kvalité lyckas bättre i skolan. Därför ska alla barn ha rätt till förskola, oavsett föräldrarnas livssituation. Istället för att få fokusera på att säkerställa att alla barn…

Läs mer

Gör uppehåll med gatustädning under sommaren

I Solna kan man inte att vara bortrest i mer än 2 veckor – utan att ta bilen med sig. Skälet är att det 2016 infördes ett rullande system för städning och service av gatorna var 14e dag. Men många är under sommaren borta längre än två veckor, och alla har inte bekanta som kan flytta bilen åt dem under semestern.

Detta är en insändare tidigare publicerad i Vi i Solna När det nya systemet infördes 2016 utlovades lösningar för semesterparkering, men det finns ingen information på stadens hemsida och flera Solnabor vittnar om att stadens kontaktcenter ger rådet att ställa bilen på Arlanda. En inte helt billig lösning. Och för den som tar tåget finns…

Läs mer

Därför bråkar vi om hyresrätter

I en stad med bostadsbrist är det så klart viktigast att bygga många bostäder. Men det finns goda skäl för vårt krav på att en större del av det som byggs ska vara hyresrätter. Det är där bristen är som störst.

I Solna har det inte byggts en enda hyresrätt de senaste tre åren. Noll hyresrätter står mot över 1000 nybyggda bostadsrätter enligt statistik från SCB. Även den långvariga trenden är att andelen hyresrätter stadigt krymper medan andelen bostadsrätter ökar. Sedan 1995 har det varje år byggts fler bostadsrätter än hyresrätter. Moderaterna försöker med diverse statistiska…

Läs mer
facebook Twitter Email