Den bästa julklappen – Låt barnen gå kvar i Granbackaskolan!

Återigen är Solnas elever och föräldrar inkastade i en skolcirkus skapad av Moderaternas allt mer uppenbara ointresse för Solnas skolor. Det är dags att Solnas styrande Moderater börjar ta ansvar för fiaskot på Granbackaskolan och visa på handlingskraft och lösningsorientering. Det är vi skyldiga Granbackaskolans elever.

Historien återupprepar sig i Solna. Förra vintern fick elever och föräldrar, med en veckas framförhållning, veta att Bergshamraskolan skulle stänga och nyckeln ges till ett privat skolföretag. Den här gången får föräldrarna, bara två veckor före jul, veta att deras 11-åringar som går i årskurs fem på Granbackaskolan inte ska få börja åk sex i…

Läs mer

Moderaternas skip-stop är ett rent fiasko

Det har varit en mörk höst för oss pendlare. Vi har vant oss vid att stå på perrongen och vänta på pendeltåg. Förseningar och inställda tåg med varierande förklaringar har gett opålitlig trafik och en tuff pendlartillvaro. Trasiga tåg står på kö för att komma in på verkstäderna. Men det behöver inte vara så här – det är ingen naturlag att pendeltågen ska fungera dåligt, utan följden av Moderaternas styre i landstinget och SL.

Ni har ställt för låga krav på operatörerna och inte planerat för tillräcklig kapacitet i pendeltågens verkstäder. Era förväntningar på den nya operatören MTR är så låga att de får bonus om tågen går i tid. För oss socialdemokrater är det här oacceptabelt och vi kräver att pendeltåget prioriteras upp. Din partikollega, finanslandstingsrådet Irene Svenonius…

Läs mer

Vi vill minska ensamheten bland äldre

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i samhället. Äldre människor är särskilt utsatta och upplever en större risk för ensamhet och utanförskap, något som sin tur kan påverka deras hälsa negativt. Bland äldre kan ofrivillig ensamhet öka risken för depression och andra psykiska sjukdomar. Vi vill att Solna timanställer gymnasieungdomar för att bidra till den sociala verksamheten under helger på Solnas äldreboenden.

Enligt Öppna jämförelser rapport från SKL 2016 plockar Solna bottenplaceringar när det gäller bemötande, förtroende och trygghet. Så mycket som hälften av alla äldre på särskilt boende i Solna upplever ensamhet och brist på aktivitet. Så ska det inte vara! För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre bör samhället på olika sätt erbjuda sociala sammanhang…

Läs mer

Bedrövligt låg ambitionsnivå för Solnas förskolor

På Backens förskola i Solna har en grupp förskoleföräldrar själva tagit initiativ till att rusta upp sin förskola. Så ska det inte behöva vara. Att Solnas förskolor och skolor upprätthåller en god standard är ett absolut minimum. Vi vill mycket mer än så.

Under moderaternas snart 20 år vid makten i Solna har satsningarna på förskolan uteblivit. Det har lett till nedgångna lokaler och tråkiga utomhusmiljöer för dom allra minsta. Vad som är kanske ännu värre är att förutsättningarna för personalen att göra det goda jobb som de vill och kan göra, steg för steg, raserats. De senaste…

Läs mer

Bagartorpsvecka – kom och träffa oss!

Den här veckan har vi fullt fokus på Bagartorp. Vi är trötta på att moderaterna i snart 20 år låtit nedmontera välfärden i stadsdelen. Nu får det vara nog.

Under veckan kommer vi ”flytta ut” vår verksamhet från stadshuset till Bagartorp. Vi kommer knacka dörr, ha torgmöten och besöka föreningsliv och näringsliv. Men först och främst hoppas vi på många bra samtal med Solnabor. Skulle du vilja komma och prata med oss? Nedan finner du vårt schema för veckan! Det är bara komma förbi…

Läs mer

Vår budget 2018 – storsatsning på Solnas skolor

Våra största satsningar 2018:

150 miljoner för att bygga nya skolor 40 miljoner för att modernisera Solnas skolor 30 miljoner till att anställa 60 förskolelärare och pedagoger till Solnas förskolor 25 miljoner till att anställa 40 nya lärare i Solnas skolor   Solna växer. Det är vi glada över. Växande städer innebär inflöden av nya kompetenser och perspektiv. Men…

Läs mer

Sluta nedmontera Bagartorp!

I kontrast till högerns nedmonteringspolitik vill vi Socialdemokrater satsa även på Bagartorp.

Under senaste kommunfullmäktige debatterades Bagartorps framtid. I försök att försvara de senaste 19 årens nedläggningar hänvisar gång på gång företrädare för högern till att det är bra för barnen i Bagartorp att välfärden i deras område läggs ner – för då kommer de iväg till angränsande Ulriksdal och Järvstaden där de kan uppleva stadsdelar som…

Läs mer

Vi vill ha insyn i Solnas byggande

I Solna är alla partier, från Moderaterna till Vänsterpartiet, överens om att Solna ska växa. Men om man, som vi socialdemokrater och miljöpartister, också vill att Solna ska vara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, så krävs ett annorlunda tillvägagångssätt än det som Moderaterna i Solna använt under sina 19 år vid makten.

Moderaterna gör upp om Solnas framtid med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar– det handlar om att krama ut maximalt pris för (ofta) gigantiska markytor. Detta tillvägagångssätt hindrar konkurrens, något som Moderaterna annars ofta påstår sig värna, och resulterar i de dyraste tänkbara lägenheterna. Och ingen insyn får oppositionen heller förrän förslagen är färdiga. Det…

Läs mer

Minskad turtäthet i Ulriksdal inget annat än dumhet

Att minska turtätheten i en växande stad som Solna är inget annat än dumhet. Socialdemokraternas krav i frågan om skip-stop har alltid varit att det inte skulle resultera i försämringar. Det moderatledda landstinget har med andra ord inte varit tydliga gällande den minskade turtäthet - vilket kommer drabba Ulriksdals station nästa år.

När Trafikförvaltningen redogjorde för tidtabellen 2018 i början av hösten framkom det att turutbudet i högtrafik till Solna station förblir oförändrat (8 avgångar per timme) men att Ulriksdals station halveras (4 avgångar per timme). Att minska turtätheten så drastiskt i en växande stad som Solna anser vi vara inget annat än dumhet. När Solna fick…

Läs mer

Levande städer kräver jämlikhet

Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) skrev i Vi i Solna 5/8 en insändare där han redogjorde för varför det är bra att det byggs fler bostäder i Solna. Att det behövs fler bostäder i Solna är alla partier i Solna, med undantag för Sverigedemokraterna, överens om. Men där slutar likheterna mellan Socialdemokratisk och Moderat stadsbyggnadspolitik.

För oss Socialdemokrater är bostadspolitiken mer än antalet bostäder. Bostadspolitiken ska bidra till att skapa jämlika samhällen där människor med inkomst, ålder och bakgrund kan mötas i vardagen. Vi är därför kritiska till att Moderaterna bara bygger dyra bostadsrätter i Solnas nya stadsdelar. De senaste 10 åren har över 93 % av alla bostäder som…

Läs mer
facebook Twitter Email