Vi lovar: Bostadsgaranti för Solnas unga!

Vi Socialdemokrater lovar under nästa mandatperiod att bygga minst 500 hyresrätter i Solna varje år. Vi vill införa en flytta-hemifrån-garanti som omfattar alla mellan 18 och 25 år. Alla Solnas unga ska ha ett eget förstahandskontrakt för en hyresrätt före de fyllt 26 år. I vår grannkommun Sundbyberg, som länge varit Socialdemokratiskt styrd, finns redan en sådan garanti. Kan Sundbyberg så kan Solna.

Bostadsbristen för Solnas unga är akut. Det beror på att det knappt byggts några hyresrätter i Solna under Moderaternas tid vid makten i kommunen. De senaste 10 åren har ynka 9 % av allt som byggts i Solna varit hyresrätter. Moderaternas bostadspolitik leder till att unga som inte har rika föräldrar inte kan flytta hemifrån….

Läs mer

Vi vill bevara Överjärva gård!

I snart 20 år har Överjärva gård fått stå och förfalla. Det är 20 år med ointresse från stadens sida som resulterat i att Överjärvas värden gått till spillo. Utvecklingsplan som nu tagits fram för Överjärva gård kan vi tyvärr inte ställa oss bakom.  alldeles för tunn och tar inte något som helst ansvar för gården. Dokumentet har kostat över en halv miljon kronor och uppdraget har varken diskuterats eller beslutats här i kommunstyrelsen. Vi vill se att Överjärva gård rustas upp och att vi återskapar gårdskänslan som gör Överjärva gård till en spännande kulturmiljö med plats för kunskapsinhämtning och hållbarhetstänk.

Vi anser det viktigt att staden tar ansvar både som fastighetsägare och för att hålla ihop verksamheterna så att det blir en bra helhet. Att enbart förlita sig på en entreprenör för upprustning och bevarande av Överjärva gård tror vi inte är rätt väg att gå. Det är klassisk moderat politik inför val är att…

Läs mer

Vårt löfte: En vårdcentral i norra Solna

Solna växer - då behövs det också fler vårdcentraler. Sedan vårdcentralen i Ulriksdal lades ner 2010 har ett stort upptagningsområde helt saknat en vårdcentral i närområdet. Det duger inte. Vi lovar en ny vårdcentral i norra Solna.

Läs om vårt löfte HÄR

Läs mer

Vill du hjälpa till i valrörelsen? Blir volontär för oss!

Just nu söker vi personer som på ett eller annat sätt vill hjälpa till i den kommande valrörelsen. Alla hjälp av välkommen, exempel på arbetsuppgifter är dörrknackning, flygbladsutdelning, affischering och hjälp vid torgmöten och grillningar. Att hjälpa till i valrörelsen är en utmärkt chans att få insyn i partiet och samtidigt få ta del av…

Läs mer

Nu får det vara nog på snålandet. Solnas förskolebarn förtjänar mer!

För några veckor sedan praktiserade jag en hel dag på förskolan Fantasia i Huvudsta (som hette Dillen när jag gick där som barn). På avdelningen som jag praktiserade i var det 23 barn och tre pedagoger. Kort sagt: alldeles för låg personaltäthet! Skolverket rekommenderar att barngrupperna ska vara max 15 barn på tre pedagoger. Trots…

Läs mer

Dags att ta ansvar för NKS, Moderaterna!

Moderaternas hantering av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) kan vara det värsta slöseriet någonsin i svensk offentlig verksamhet. Slöseriet får allvarliga konsekvenser för invånare i alla Stockholms läns kommuner, inte minst för Solnaborna. Som kommunpolitiker kan vi inte acceptera att problemen kring NKS drabbar våra invånare. Några av Moderaterna i Solnas främsta namn är även landstingspolitiker, nu är det dags för dom att driva på sitt parti för ett omedelbart stopp av detta enorma slöseri med skattebetalarnas pengar.

Efter DN:s senaste avslöjanden om allvarliga brister i ekonomin på NKS kopplat till konsultföretaget Boston Consulting Group är det tydligt hur långt rötan i landstinget har tillåtits gå. Jävsförhållanden har inte utretts och konsulter arvoderas flera hundra tusen i månaden på oklara grunder. Miljarder av skattebetalarnas pengar har slösats bort på vad som redan är…

Läs mer

Kom och träffa oss i Hagalund!

Under veckan kommer våra kommunalråd Arne Öberg och Sara Kukka-Salam vara i stadsdelen Hagalund. Vi kommer knacka dörr, ha torgmöten och besöka föreningsliv och näringsliv. Vi har lanserat vår vision för Hagalund och nu vill vi gärna höga vad ni tycker. På torsdag 8 februari kl. 18 har vi ett öppet möte på Hagalundsgatan 38A….

Läs mer

Vi vill satsa på Hagalund!

Sedan Moderaterna tog makten i Solna 1998 har Hagalund omvandlats från att vara ett område som man satsade på till att bli ett område som fått förfalla. Den sociala oron och otryggheten har fått växa. Det är skamligt! Hagalundsborna förtjänar bättre.

Moderata politiker tycker det är bra för barnen i Hagalund att verksamheterna i deras område stängs ner – istället vill Moderaterna att hagalundsbarnen ska söka sig till närliggande Råsunda. Råsunda är Hagalunds raka motsats, här satsar Moderaterna stort. I Råsunda byggs nu en ny skola, i Hagalund har flera skolor lagts ner. I Råsunda finns…

Läs mer

Råstasjöns naturreservat – där ohelig allians fick styra

Vid 2017 års sista fullmäktige fattades beslut om att inrätta ett naturreservat runt Råstasjön. Ett udda beslut då ett partis ståndpunkt uteblev och en person kidnappade sitt parti som vilde. Men för att förstå detta beslut behöver man gå tillbaka i tiden. Redan 2005 fanns förslag om byggnation vid Råstasjön. Då var det området Råstablick…

Läs mer

Den bästa julklappen – Låt barnen gå kvar i Granbackaskolan!

Återigen är Solnas elever och föräldrar inkastade i en skolcirkus skapad av Moderaternas allt mer uppenbara ointresse för Solnas skolor. Det är dags att Solnas styrande Moderater börjar ta ansvar för fiaskot på Granbackaskolan och visa på handlingskraft och lösningsorientering. Det är vi skyldiga Granbackaskolans elever.

Historien återupprepar sig i Solna. Förra vintern fick elever och föräldrar, med en veckas framförhållning, veta att Bergshamraskolan skulle stänga och nyckeln ges till ett privat skolföretag. Den här gången får föräldrarna, bara två veckor före jul, veta att deras 11-åringar som går i årskurs fem på Granbackaskolan inte ska få börja åk sex i…

Läs mer
facebook Twitter Email