Blågröna styret lägger ner all öppen fritidsverksamhet för barn i åldrarna 10-12 år i Solna – (S) säger nej!

(S) är emot att all den öppna fritidsverksamheten för barn 10-12 år läggs ner I samband med att Solna stad flyttar över ansvaret för den inskrivna fritidsklubbsverksamheten för barn i åldrarna 10-12 år från Kultur- och fritidsnämnden till Skolnämnden så kommer kommunen samtidigt att lägga ner all öppen fritidsverksamhet för barn i samma åldrar. - Det är den största nedläggningen av fritidsverksamhet för barn i Solna sedan Moderaterna la ner fritidsgårdarna kring 2005, säger Sara Kukka- Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

Kultur- och fritidsnämnden i Solna har fram tills nu haft ansvar för både ”öppet fritids” och ”inskriven fritidsklubbsverksamhet” för barn i åldrarna 10-12 år. Den inskrivna verksamheten är avgiftsbelagd och där erbjuds barn mellanmål. Den öppna fritidsverksamheten är gratis. Dit är alla barn välkomna. Till idag har dessa två verksamheter bedrivits i samma barnanpassade lokaler i Solnas olika parklekar…

Läs mer

S i Solna starkt kritiska mot nedläggningen av högstadiet i Bergshamra

Socialdemokraterna i Solna beklagar att elever och föräldrar i Bergshamra åter får ta emot besked om nedläggning av högstadiet.

Det blågröna styret väljer i samband med nedläggningen av det kommunala högstadiet i Bergshamra lansera en ny friskola i en annan del av Solna, och hänvisa Bergshamras barn dit. Vi i Socialdemokraterna anser att en ökad befolkning i Bergshamra talar för att även denna stadsdel ska ha en bra kommunal skola med årskurserna f-9. Fokus…

Läs mer

Intresserad av att bli medlem hos oss?

Är du intresserad av att bli medlem hos oss i Socialdemokraterna i Solna, eller vill du bara veta mer om vad vi gör? Kanske sitter du själv på några tankar om hur du skulle vilja göra Solna bättre? I så fall vill vi gärna träffa dig! Kom och fika med oss i Solna stadshus! Vi…

Läs mer

Stefan Löfven vald till ny statsminister

🌹STEFAN LÖFVEN VALD TILL STATSMINISTER!🌹 Nu är det klart – Sverige har en fått en socialdemokratiskt ledd regering igen. Mer än 4 månader har gått sedan valet och allt sedan valet i september har osäkerheten om vem som ska leda landet varit så stor. Förra veckan blev det klart att S, Mp, C och L…

Läs mer

Budget 2019 – Vi sätter skolan främst!

En av fyra elever i Solna klarar inte grundskolan. Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan i Solna uteblivit. Att ha Sveriges lägsta kommunalskatt har fått gå före satsningar på skolan. För det har Solnas elever betalat…

Läs mer

TACK! S går fram i Solna!

Ett enormt stort tack till alla våra medlemmar för ett fantastiskt arbete under valrörelsen 2018. Tillsammans har vi kämpat outtröttligt för ett mer jämlikt, tryggt och hållbart Solna – ett Solna som håller ihop. Vi har utan tvekan varit det parti som synts mest ute på Solnas gator och torg under valrörelsen och vi är…

Läs mer

RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA DEN 9 SEPTEMBER!

Visste du att 1 av 4 elever i Solna inte klarar grundskolan? Visste du att endast 9 % av alla bostäder som byggts i Solna sedan 2010 varit hyresrätter? Visste du att Moderaterna styrt Solna i 20 år?

Ett Solna för alla – där din bakgrund inte avgör din framtid Valet i höst handlar inte om ja eller nej till att Solna ska vara en företagsvänlig kommun med låg skatt. I den frågan är nämligen alla partier i Solna, från vänster till höger, rörande överens. Det ska Solna vara. Höstens val handlar om…

Läs mer

Gör alla parkeringar till boendeparkeringar!

Det råder brist på parkeringsplatser för solnabor (med boendeparkeringstillstånd) under kvällstid. Samtidigt finns det stora parkeringsytor som dygnet runt reserverats för uthyrda platser och besöksparkering med avgift dygnet runt. När solnabor förgäves kör runt för att hitta en plats att ställa bilen, så står dessa parkeringsplatser ofta tomma under kvällstid. Det anser vi Socialdemokrater är…

Läs mer

Vi lovar: Bostadsgaranti för Solnas unga!

Vi Socialdemokrater lovar under nästa mandatperiod att bygga minst 500 hyresrätter i Solna varje år. Vi vill införa en flytta-hemifrån-garanti som omfattar alla mellan 18 och 25 år. Alla Solnas unga ska ha ett eget förstahandskontrakt för en hyresrätt före de fyllt 26 år. I vår grannkommun Sundbyberg, som länge varit Socialdemokratiskt styrd, finns redan en sådan garanti. Kan Sundbyberg så kan Solna.

Bostadsbristen för Solnas unga är akut. Det beror på att det knappt byggts några hyresrätter i Solna under Moderaternas tid vid makten i kommunen. De senaste 10 åren har ynka 9 % av allt som byggts i Solna varit hyresrätter. Moderaternas bostadspolitik leder till att unga som inte har rika föräldrar inte kan flytta hemifrån….

Läs mer

Vi vill bevara Överjärva gård!

I snart 20 år har Överjärva gård fått stå och förfalla. Det är 20 år med ointresse från stadens sida som resulterat i att Överjärvas värden gått till spillo. Utvecklingsplan som nu tagits fram för Överjärva gård kan vi tyvärr inte ställa oss bakom.  alldeles för tunn och tar inte något som helst ansvar för gården. Dokumentet har kostat över en halv miljon kronor och uppdraget har varken diskuterats eller beslutats här i kommunstyrelsen. Vi vill se att Överjärva gård rustas upp och att vi återskapar gårdskänslan som gör Överjärva gård till en spännande kulturmiljö med plats för kunskapsinhämtning och hållbarhetstänk.

Vi anser det viktigt att staden tar ansvar både som fastighetsägare och för att hålla ihop verksamheterna så att det blir en bra helhet. Att enbart förlita sig på en entreprenör för upprustning och bevarande av Överjärva gård tror vi inte är rätt väg att gå. Det är klassisk moderat politik inför val är att…

Läs mer
facebook Twitter Email