Stoppa bygget i EKO-parken

Till vår stora förvåning har Solnas blågröna styre nyligen öppnat upp för byggnation i nationalstadsparken i Solna (EKO-parken). Planerat är ett jättelikt kontor som i storlek kan mätas med halva Solna centrum. Det finns lika många träd i parken som det finns anledningar till att det är en riktigt dålig idé att bygga kontor i en nationalstadspark. Det blågröna styret motiverar beslutet med att detta skulle skapa en tystare park, ett motiv vi finner besynnerligt. Självfallet kommer ett stort kontor inne i nationalstadsparken inte bara göra intrång i den fina parkmiljön utan även leda till ökad biltrafik in i parken. För oss Socialdemokrater är upplåtandet av mark inne i nationalstadsparken till kontorsbygge inget annat än ett sätt för det blågröna styret att göra en kortsiktig vinst – men likväl en långsiktig förlust.

Solna har tidigare utlovat ett stärkt skydd för exploatering i nationalstadsparken. Det tycker vi att vi som stad ska hålla. Solna måste nu visa miljöhänsyn och värna de gröna kvaliteterna.

Våra förslag för nationalstadsparken:

  • Utveckla arvet från gymnastikens fader – Pehr Henrik Ling – som bodde i Annelund och som grundade det som idag är Gymnastikhögskolan.
  • Skapa fler entréer till Hagaparken och väck intresse för parkens historia med digitala lösningar.
  • Utöka dagens Hagapark med expansion norrut, där Frösundavik inkluderas. Idag är Frösundavik en dal av nationalstadsparker, men ingår inte formellt i hagaparken. En expansion är att ta ett helhetsgrepp om parkens skötsel och stärka dess skydd mot byggnation.

Arne Öberg
Oppositionsråd (S) i Solna

facebook Twitter Email