Massflykt av personal från Solnas fritidsklubbar

Samtliga fritidsgårdar i Solna står utan personal då en majoritet av personalen säger upp sig i protest. Ett totalt haveri menar Socialdemokraterna i Solna.

Solnas fritidsverksamhet hotas då en majoritet av personalen på staden fritidsklubbar väljer att säga upp sig i protest mot den senaste tidens omstruktureringar. Det hela började med att stadens blågröna styre beslutat att flytta in den inskrivna fritidsklubbsverksamheten till skolbyggnaderna och i samma veva göra stora förändringar i fritidsklubbarnas verksamhet.

Socialdemokraterna ställer sig djupt kritiska till den bristande dialogen och förankringen hos såväl fritidspersonal som barn och föräldrar.

Att en så stor del av Solnas fritidspersonal väljer att säga upp sig i protest mot styrets agerande kan inte kallas något annat än ett fullständigt haveri. Att Solnas styre brister i sin förankring är ingen ovanlighet men detta är exceptionellt, säger Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

Fritidspersonalen har själva i flera omgångar kallat till möten med ansvariga politiker, skrivit öppna brev och uttryckt sin oro över det stora förändringarna, men upplever att deras försök till dialog fått kalla handen.

Det finns ingen demokratisk förankring till dessa beslut. Man har helt enkelt valt att köra över personalen här och de som drabbas främst av detta är ju barnen. Det är så illa skött att man storknar, säger Arne Öberg, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

Upproren avlöser varandra i Solna

Haveriet med massuppsägningar på kommunens fritidsklubbar är bara en i raden av uppror och protester som de blågröna styret mötts av i Solna den senaste tiden. Hot om nedläggning av två av Solnas skolor har lett till stora protester från elever och lärare. Stadens styre har hittills tagit emot 3 protestlistor och en fjärde är på gång.

Det här haveriet kan inte få fortgå. Nu måste staden blågröna styre ta ansvar. Vi vill tillsätta en framtidsgrupp som ska ta ett samlat grepp om barnens fritid i Solna och hoppas på att styret omvärderar sina obetänksamma beslut om omstruktureringen av fritidsverksamheten och nedläggningen av flera populära skolor, säger Sara Kukka-Salam.

Kontakt

Sara Kukka-Salam
072-5433362
[email protected]

Arne Öberg
072-5833708
[email protected]

facebook Twitter Email