Aktuellt

Solna behöver ett Skollyft – Här är (S) 10 reformer för att förbättra Solnas skolor

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Barn som inte klarar grundskolan får sämre möjligheter att som vuxna få ett…

Läs mer

(S) skuggbudget för 2022 prioriterar skolan, äldreomsorgen och klimatet främst

I vår budget för 2022 satsar vi på Solnas barn, äldre och klimatet. Vi vill lyfta Solnas skolor, rusta äldreomsorgen och vi tillför stora resurser till klimatsmarta och miljövänliga lösningar. Solnas välfärd har under lång tid underfinansierats och den utvecklingen behöver stoppas. I vår budget är välfärden i fokus och vi skjuter till stora resurser…

Läs mer

Skolcirkusen i Skytteholm måste få ett slut!

Det moderata styret, tillsammans med stödpartierna, beslutade i december 2020 att lägga ner Skytteholmsskolans mellan- och högstadium. Motiveringen var att det fanns ett för litet elevunderlag, något som är osannolikt då flera friskolor öppnat i Solna stad bara under det senaste året. Vi socialdemokrater röstade mot nedläggningen. Upprörda föräldrar till de barn som skulle tvingas…

Läs mer

(S): Säg upp avtalet med vårdbolaget på Berga!

Under våren 2020 dog 23 boende i covid-19 på äldreboendet Berga i Bergshamra. Det var en vårdskandal utan dess like och vittnesmålen från personalen upprör. De berättade om en kaosartad situation där de saknade förutsättningar och kunskap för att vårda de smittade. Det ansvariga vårdbolaget, A & O Temabo, fick svidande kritik i Inspektionen för…

Läs mer

Sara vald till ny ledare för Socialdemokraterna

HON ÄR SOCIALDEMOKRATERNAS NYA LEDARE I SOLNA Sara Kukka-Salam, 32 år, är vald till ny gruppledare för (S) i Solna efter Arne Öberg som haft rollen i nio år. Hon utmanar Pehr Granfalk till rollen som kommunstyrelsens ordförande. Sara är infödd solnabo och ekonom från Handelshögskolan. Hon bor tillsammans med man och son i Västra…

Läs mer

Peter vald till nytt oppositionsråd

Peter Rangwe, 48. Idag arbetar Peter Rangwe inom resebranschen, han har två barn och en sambo, är och är ledamot i fullmäktige samt i Barn- förskolenämnden. Peter bor i Skytteholm. Jag är oerhört ödmjuk inför att bli kommunalråd. Som förälder har jag egna erfarenheter att på nära håll se behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor…

Läs mer

Stig Malm har gått ut tiden

Stig Malms bortgång berör oss mycket och det är med stor sorg vi tagit emot beskedet. Stig Malm har varit en central person i Sveriges arbetarrörelse. Ombudsman vid Metallindustriarbetarefacket och sedermera LO:s ordförande i tio år.

Stig kom till oss i Solna i början av 2000-talet. Han har varit både 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden och i Omvårdnadsnämnden och han har suttit flera år i kommunala pensionärsrådet. Stigs engagemang för äldre i Solna var varmt och genuint. Stig satt länge i både kommunstyrelsen och i fullmäktige i Solna. Många solnabor…

Läs mer

Den ”långsiktiga” skolpolitiken drabbar barnen. Igen.

Som väntat beslutade det blågröna styret att på Skolnämndens möte den 10:e december lägga ned mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan. Vi Socialdemokrater röstade emot detta förslag. Vi anser att Skytteholmsskolan tvärtom bör vara kvar i nuvarande form med årskurserna f-9 och det är en skola vi vill utveckla. Beslutet innebär omfattande negativa konsekvenser för både…

Läs mer

NEJ TILL NEDLÄGGNINGEN AV SKYTTEHOLMSSKOLAN

Hela havet stormar. Igen. Kaos präglar de moderatstyrda partiernas skolpolitik. Nu är det Skytteholmsskolan som står på tur. De styrande partierna (C, L, MP, KD & M) går ut med att Skytteholmsskolans mellan- och högstadie läggs ned från och med höstterminen 2021. De senaste tio åren har moderaterna tillsammans med L, C och KD lagt ned sex skolor i Solna.

Skytteholmsskolan är en skola mitt i Solna, med närhet till grönområden. Sedan 2019 erbjuds en fotbollsprofil tillsammans med AIK. Vad som nu händer med fotbollsprofilen eller vart barnen ska gå i skolan i framtiden är oklart. Detta får i första hand allvarliga konsekvenser i för barnen. Klasser splittras. Vägen till skolan blir längre och otryggare….

Läs mer

(S) Budget 2021 – För ett barnvänligt Solna igen

Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan under Moderaternas 22 år vid makten i Solna uteblivit. Att ha Sveriges lägsta kommunalskatt har fått gå före satsningar på skolan. Det är Solnas barn som får betala priset. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email