Skapa integration– förmedla varannan modulbostad till en solnaungdom

Idag befinner sig rekordmånga människor på flykt (60 miljoner). En bråkdel, närmare bestämt 268 av dem, kommer att i år få möjligheten att börja nya tryggare liv i Solna. I Solna, en kommun med högt bostadsbyggande (800 lägenheter per år), fler arbetsplatser än boende och ett starkt föreningsliv. Med andra ord, en i en kommun…

Läs mer

Systemskiftet på Solnas bostadsmarknad

Politik är att sätta spelregler och ständigt jobba för att lösa utmaningar. I debatten idag framstår det som om det vore snudd på en naturlag att bostadsbeståndet består av 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 villor eller radhus. Det ser nämligen så ut i dag om man ser till hela Stockholms län. Men ju närmare…

Läs mer

Hagalunds industriområde behöver kollektivtrafik

Vid veckans kommunstyrelse skrev samtliga gruppledare under ett svar till Sverigeförhandlingarna där vi lyfter frågan om t-banestation i Hagalunds industriområde. Moderaterna söker konflikt med förhandlarna och staten i sina utspel, men vi tror detta är en både förlegat och usel taktik. När Stockholmsförhandlingarna gick av stapeln var det bara organ styrda av moderater som var…

Läs mer

Överjärva gård – en slarvigt skött pärla

Överjärva är en av de mest centrala lantbruksmiljöerna i Stockholms län som till stora delar är bevarad och ligger idag inom Igelbäckens naturreservat. Vid början av 1900-talet var detta Solnas största jordbruk med mer än 100 boende. Nu föreslår den borgerliga majoriteten att den gamla ladugården ska rivas och ge plats åt de två Rödingarna,…

Läs mer

Många osakligheter från landstingsrådet

Nu har även landstingsrådet Kristoffer Tamson (M) klivit in i debatten om Mark- och miljööverdomstolens dom som upphäver detaljplanen för del av Råstasjön. Den innehåller många faktafel som vi här bemöter. Influensområdet aldrig fastställt i Stockholmsförhandlingarna När uppgörelsen om tunnelbana till Arenastaden fattades fanns krav på 4500 nya bostäder i Solna. Överenskommelsen ställer krav på att…

Läs mer

Inga planer att inskränka fritt skolval

I en insändare anklagar det borgerliga styret i Solna Socialdemokraterna i Stockholm för att vilja inskränka det fria gymnasievalet. Det finns inte några sådana planer. Tvärtom har vi betonat att vägen framåt är en offensiv utbyggnad av gymnasiekapaciteten, så att fler elever än i dag får ett val som de är nöjda med. Det innebär dock…

Läs mer

Allmän bostadsbrist inte motiv för att bygga på strandskyddat område

Idag kom domen från Mark- och miljööverdomstolen(MÖD) gällande detaljplanen från 2014 om byggnation av 6-700 bostäder runt Råstasjön. Domen slår fast att byggande av 600 – 700 bostäder inte kan motiveras med allmän bostadsbrist som argument för att få bygga på strandskyddat område. Vi välkomnar domen och konstaterar att vår linje att försvara strandskyddet hela…

Läs mer

Fotografera Solnas #pkaos

  Vi Socialdemokrater har under de senaste veckorna uppmärksammat Er solnabor, både här på bloggen och genom att kampanja i stadsdelarna, om hur ineffektivt kommunen i dagsläget utnyttjar sina parkeringsytor. Samtidigt som solnabor förgäves kör runt för att hitta en plats att ställa bilen efter jobbet, står stora ytor reserverade för besöksparkering, med avgift dygnet…

Läs mer

Smarta parkeringslösningar kan minska biltrafiken i Solna

Solna har idag omfattande trafik, och den kommer troligen öka i framtiden som en effekt av att fler bor i eller arbetar i Solna om inget görs. Fler som bor och jobbar i Solna har resulterat i bristande parkeringsplatser för Solnaborna. Samtidigt finns det stora parkeringsytor som dygnet runt reserverats för uthyrda platser och besöksparkering…

Läs mer

En analys av avtalet med Trafikverket

Trafikverket och Solna stad har tecknat ett avtal om både Mälarbanans utbyggnad med ytterligare spår genom Solna och en Huvudstaled för biltrafik i tunnel. Järnvägsdragningen avser Tomteboda – Kallhäll. Ta gärna del av avtalet. Detta är två centrala infrastrukturprojekt för Solna som innehåller flera utmaningar och som kommer påverka Solna. När det gäller Mälarbanan finns det…

Läs mer
facebook Twitter Email