SOLNA FÅR ETT HISTORISKT MAKTSKIFTE!

Glädjande nyheter! Nu presenteras ett nytt styre för Solna stad. Nu är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet överens om att tillsammans leda Solna under den kommande mandatperioden. Partiernas förenas i sin övertygelse om att Solna behöver ett nytt politiskt ledarskap som sätter barn och ungas framtid först.

Med 33 av 61 mandat i kommunfullmäktige samlar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet en koalition som föreslås få styra Solna under mandatperioden 2022-2026. Partierna presenterar idag en gemensam inriktning för politiken de kommande fyra åren. De har enats om att särskilt prioritera skola och förskola, jämlikhet och klimat.

”Solnaborna har röstat för förändring och jag är väldigt glad över att ha den här majoriteten på plats. Vi ska satsa på skolan och ge alla elever en trygg skolgång. Det kommer att bli stora förbättringar. Vi förenas i vår övertygelse om att Solna behöver ett nytt politiskt ledarskap som sätter barn och ungas framtid först. ”, säger Sara Kukka-Salam, gruppledare för Socialdemokraterna i Solna.

”Med vårt styre blir Solna utan tvekan mer jämlikt. Vi ser fram emot att öka det förebyggande sociala arbetet i Solna och se till att fler unga får en meningsfull fritid”, säger Sandra Lindström, gruppledare för Vänsterpartiet Solna.

”Det blir satsningar på förskolan vilket vi är glada för. Med en budget i balans tar den nya majoriteten ansvar för Solnas ekonomi samtidigt som vi värnar medborgarnas valfrihet”, säger Martin Karlsson, tillträdande gruppledare för Centerpartiet i Solna.

Victoria Johansson, kommunalråd för Miljöpartiet fyller i. ”Tillsammans kommer vi att jobba för ett grönt och hållbart Solna. Den nya majoriteten kommer att satsa brett på att öka takten på klimatomställningen, vilket såklart är viktigt för oss”.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet befann sig tidigare i opposition medan Centerpartiet och Miljöpartiet styrde i majoritet under förra mandatperioden. Nu har de fyra partierna enats om en gemensam politik för framtiden och betonar att de är överens om mycket och vill åt samma håll.

 

Formellt till sker valet av ny kommunstyrelse den 31/10.

facebook Twitter Email