Uppfyllda socialdemokratiska vallöften 2023

Socialdemokraterna ökade med nästan 10 procentenheter i kommunvalet 2022. Solnabornas vilja var tydlig - de ville ha ett nytt styre där barnens framtid går först. Vi gick till val på ambitiösa målsättningar för skolan och leder nu Solna med ett politiskt styre som prioriterar barnen och unga. Här redogör vi för de största politiska vallöften som genomförts under vår tid vid styret.

Ökade resurser till minskade skolklasser och ökad personaltäthet

2023 ökades skolpengen till Solnas skolor med 7%. Det är den högsta satsningen på skolan i hela Stockholms län. När andra kommuner tvingas dra ner på skolan så gör vi en storsatsning. 2024 kommer skolpengen öka med ytterligare 7%. Det kan vara den största skolsatsningen i hela Sverige!

Pengarna ska finansiera fler lärare och mindre klasstorlekar. Vi har fattat beslutet att ändra riktmärket för skolklasserna till 25 elever per klass. Målet är att alla barn ska klara av skolan. Hittills har vi redan ökat andelen med godkända betyg från 76% till 79%. 

Skytteholmsskolans mellanstadie är återöppnat

Föregående mandatperiod lades Skytteholmsskolan mellanstadium ner hastigt, utan en ordentlig konsekvensanalys och rimliga skäl. Eleverna, föräldrar och lärare protesterade mot beslutet.

Ett av de första besluten vi fattade var att återöppna Skytteholmsskolans mellanstadium. Nu har lågstadieeleverna möjlighet att stanna kvar på samma skola, nära hem. Det är även bra för kontinuiteten, något som ger eleverna bättre möjligheter att prestera i skolan.

Tallbackatomten bevaras till barnen

Moderaterna fattade beslutet att sälja mer än halva av Tallbackaskolans tomt till ett byggföretag som skulle bygga bostadshus på skoltomten. Trots protester från elever, lärare, föräldrar och boende i närområdet gick man vidare med det beslutet. Nu har vi lyckats häva det beslutet!

Solna är en stad som växer. Då är det viktigt att vi tar ett långsiktigt ansvar och säkerställer att Solna är en barnvänlig stad. Ytorna för barn menar vi därför behöver värnas. 

Tallbackatomten är nu räddad och bostadsbyggnation kommer inte att genomföras. Skoltomten är barnens!

Bergshamraskolans högstadium ska återöppnas

Nedläggningen av Bergshamraskolans högstadie är en av många nedläggningarna som det moderatledda styret gjort. Bergshamraskolan var en högfungerande skola och var väldigt omtyckt. Eleverna, föräldrarna och bergshamraborna protesterade emot skolnedläggningen.

Nu återöppnas högstadiet! Vi har tillfört rejäla resurser till alla Solnas skolor. Med nuvarande politiska inriktning kommer Bergshamraskolan få bra förutsättningar att bedriva högkvalitativ undervisning till eleverna.  

Vi ser dessutom ett stort värde i att det finns en skola i varenda stadsdel. Kontinuitet är viktigt för att barnens lärande och alla ska ha nära till sin närmaste skola. När Bergshamraskolan återöppnas har alla barn i Bergshamra möjlighet att ha hela sin skoltid i sin stadsdel.

Hagalundslyftet

Hagalundslyftet är vår satsning på stadsdelen Hagalund. Projektet består av tre ben; att bygga ett nytt centrum, rusta upp stadsmiljön och återetablera kommunal verksamhet.

Hagalund har varit en stadsdel som det tidigare moderatledda styret symptomatiskt prioriterat bort. När politiken drar sig undan välkomnar man otrygghet. Det har varit en aktiv politisk prioritering som orsakat att man inte har satsat på Hagalund. 

Nu tar vi ett stort grepp kring stadsdelens utveckling och arbetar för ett mer tryggt och levande Hagalund. Nu lyfter vi Hagalund!

AIK får en hemvist i Solna

AIK Fotboll hör hemma i Solna! Vid Råstasjöns IP kommer AIKs herrar att få en hemvist. Det förverkligas genom att Solna stad arrenderar ut mark till byggbolaget Fabege, som i sin tur bygger en hemvist till AIK Fotbolls herrlag. 

Parallellt till hemvisten satsar vi stort på fotbollen. Skytteholms IP och Huvudstafältets IP utvecklas och rustas upp, samtidigt som fotbollsplanen i Järvastaden “Krossen” snart står klar. Föreningarna kommer att få fler träningstimmar än tidigare och satsningen på AIK kommer aldrig att ske på bekostnad av de övriga föreningarna vi har verksamma i Solna.

Ett ambitiöst bostadsbyggande

Vi vill att Solna ska vara en stad för alla. Man ska kunna växa upp här, bo kvar och bli gammal i Solna. För det behöver vi en bostadspolitik för unga, familjer såväl som äldre och för det behövs hyresrätter. Alldeles för länge har nästintill alla bostäder som byggts varit bostadsrätter.

Under endast 2023 har detaljplaner för 1000 lägenheter antagits, infört ett snabbspår för byggnation av hyresrätter och tomträttsavtal. Allt för att underlätta bostadsbyggnation, och säkerställa en mer social bostadspolitik. Vi ska bygga mycket, grönt och hyresrätter. Nu bygger vi ett Solna för alla!

Ökat resurserna till Solnas förskolor

Vi vill att alla ska ha samma möjligheter i livet. Det arbetet påbörjas redan i förskolan. Därför har vi gjort rekordstora satsningar på förskolan. Satsningarna går till att minska barngrupperna och öka personaltätheten. Redan nu har andelen förskolelärare ökat i Solnas förskolor. 

Vi har fattat beslutet att barn till föräldralediga ska ha rätt att fortsätta gå till förskolan under loven. Även att blöjorna ska vara avgiftsfria, precis som normen är i landet.

facebook Twitter Email