ETT ÅR AV SOCIALDEMOKRATISKT STYRE I SOLNA

 

För ett år sedan vann Socialdemokraterna valet i Solna och ökade i valet med 9.3 procentenheter. Valet 2022 var ett skolval för solnaborna. I allt för lång tid hade skolorna nedprioriterats, resurserna varit för små och skolnedläggningarna följt varandra. Vi styr nu Solna, tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, utifrån löftet att vi ska göra Solna till en kommun som sätter barnens framtid först. Det handlar om att prioritera skolorna och återinföra stabiliteten i Solnas skolor, ta klimathotet på allvar och göra Solna till en kommun som leder den gröna omställningen samt att se till att alla barn får en trygg uppväxt, oavsett bakgrund. Det har bara gått ett år – och vi har redan levererat på många av våra vallöften!

Vi går med raska steg in i Solnakoalitionens andra år som styrande koalition i Solna. Vi kommer inte att trappa ner takten, än finns det för mycket kvar att göra – och många löften lagda till solnaborna att uppfylla. Arbetet för att bygga ett hållbart och jämlikt Solna fortsätter – ett Solna för alla!

Den här mandatperioden (2022–2026) har vi redan:

 • Höjt skolpengen med sju procent.
 • Minskat riktlinjerna för skolklasserna.
 • Stoppat skolnedläggningarna.
 • Återöppnat Skytteholmsskolans mellanstadium.
 • Förbättrat skolskjutsen för elever med funktionsnedsättningar.
 • Höjt resurserna till resursskolor.
 • Ökat resurserna till Solnas förskolor.
 • Låta barn till föräldralediga gå som vanligt i förskolan under loven.
 • Lanserat Hagalundslyftet – en storskalig satsning på att rusta upp och utveckla Hagalund, vilket bland annat innefattar ett nytt centrum i Hagalunds centrum.
 • Infört gratis blöjor på förskolorna.
 • Fattat beslut om att inrätta ett miljö- och klimatkansli.
 • Infört ett snabbspår för utbyggnaden av fler hyresrätter i Solna.
 • Planerat byggnaden av ett stort antal hyresrätter.
 • Påbörjat en storskalig byggnation av solceller på kommunala byggnader.
 • Infört arbetsskor till personalen i äldreomsorgen.
 • Sänkt avgifterna till Solnas kulturskola.
 • Ökat bidragen till förenings- och idrottslivet för första gången på över 10 år.
 • Tagit fram en ny plan för Överjärva gård.
 • Höjt anslagen till kvinnojouren.
 • Underlättat för nyanlända barnfamiljer att bo krav i Solna.
 • Anställer fyra stycken fältassistenter.
 • Fattat beslut om att inrätta ett ungdomsråd.
 • Erbjudit alla unga sommarjobb 2023.
 • Gjort det enklare att hitta en parkeringsplats.
facebook Twitter Email