Arne

Mer tunnelbana i Solna!

        Det är lätt att gå vilse i turerna kring tunnelbanans utveckling i Stockholmsregionen. Här förklarar vi skillnaden på Sverigeförhandlingarna och Stockholmsförhandlingen och vår syn på linjedragningen. Just nu pågår de s.k. Sverigeförhandlingarna som försöker lösa framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna genom ökad byggnation av bostäder. Det är staten som ansvarar för…

Läs mer

Hur bygger vi ihop Solna på ett bra sätt?

Berlin är en av Europas metropoler som i likhet med Storstockholm växer mycket snabbt. Det går idag mycket bra för Berlin när det gäller tillväxt av nya företag och framför allt tjänsteföretag inom IT-sektorn har stark tillväxt och även turistnäringen växer rekordartat. En stor utmaning är byggnation. Berlin är till ytan lika stort som London,…

Läs mer

Skolan lägger grunden för framtiden

Sara och jag gjorde onsdagen 2 september ett besök på Granbackaskolan i Huvudsta. Vi träffade rektorn Sofia Soc som både visade oss skolan och berättade om verksamheten och de utmaningar hon såg för verksamheten. Vi fick ett bra samtal om verksamheten som omfattar allt från förskoleklass till årskurs 5 och omfattar runt 335 elever och…

Läs mer

Engagemang viktigt för både individ och samhälle

Per Grankvist har skrivit en utmärkt bok för oss samhällsintresserade, Engagemang – Batman, Putnamn och jag . Det är en bok om engagemang, som mixar såväl statsvetenskap som psykologi med den egna drivkraften för att förstå hur engagemang tar sig uttryck. Det är en bok som spänner över många fält. Det jag har funnit extra…

Läs mer

Spontanbesök i Hagalund gav nya intryck och idéer

Nu under sommaren, när det inte sker några officiella möten i stadshuset, har vi bestämt oss för att passa på att vara så mycket som möjligt ute i Solnas stadsdelar för att besöka olika verksamheter. Det är både viktigt och roligt att som kommunpolitiker få lära känna Solna bättre. Först ut på vår turné var…

Läs mer

Almedalen – utvecklingsmoral samt GAL och TAN i Solna

Almedalsveckan går mot sitt slut och SOM-institutet har redan 2013 undersök hur många som tar del av rapporteringen. Det är endast 15 % av befolkningen. Men för den politiskt intresserade är det ett nöjesfält med galet många bra och spännande seminarier och ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter. Vare sig Sara eller Arne var i…

Läs mer

Social hållbarhet – en politisk utmaning vi måste ta

Stadshuset i Stockholm tillsatte efter valet en kommission för ett socialt hållbart Stockholm. Stockholm uppvisar på övergripande nivå en fantastisk utveckling när det gäller tillväxt, sysselsättning och ökade inkomster. När om man börjar jämföra stadsdelarna så framträder en mindre smickrande bild. Staden har stora skillnader mellan stadsdelarna och har tendenser att tydligt glida isär –…

Läs mer

Snart

Läs mer

SOLNA STATION – ELLER FRAMTIDENS HAGALUND

Vi vill uppmärksamma trafiksituation runt Solna station och peka på flera utmaningar där vi kommer agera för lösningar som vi tror bäst gynnar ett sammanhållet Solna.

Läs mer
facebook Twitter Email