Hur bygger vi ihop Solna på ett bra sätt?

Berlin är en av Europas metropoler som i likhet med Storstockholm växer mycket snabbt. Det går idag mycket bra för Berlin när det gäller tillväxt av nya företag och framför allt tjänsteföretag inom IT-sektorn har stark tillväxt och även turistnäringen växer rekordartat. En stor utmaning är byggnation. Berlin är till ytan lika stort som London, men det bor här bara 3,5 miljoner. En stor utmaning i Berlin likt Solna är att bygga ihop staden och minska barriärer i form av trafikleder och järnvägar.

En oval huskropp i Berlin
Berlinhus

Berlins byggnation sticker ut med en stor variation av hus. Det finns fler förklaringen. Dels förstördes stora delar av Berlin för 75 år sedan vid krigsslutet och dels har Berlin haft en mer tillåtande och utmanande arkitektur. Den varierande byggnationen ger en dynamik och en spännande gatumiljö. Något som är påfallande är att det byggs hus som liknar våra gamla sekelskifteshus men i modern tappning. Dessa är dock dyra att köpa, vilket jag inte tror vi ska satsa på i Solna, men vi kan ta efter deras ambitioner att skapa bra grönytor även mitt i staden, och även utveckla dem vi redan har så de inbjuder till sport, lek och avkoppling.

Vi besökte ett pågående byggprojekt där hyran per kvadratmeter låg just under 80 kronor per kvadratmeter. Det innebär att en tvåa på runt 60mkostar under 5 000 kr per månad. Priset på nybyggda hyresrätter i Solna är ofta dubbelt så dyra per kvadratmeter.

Något som Sverige även skulle kunna lära av Tyskland är att även här införa s.k. Energisparlån. Det är lån för att rusta upp äldre lägenheter i syfte att göra dem energisnåla. Detta har både skapat fler jobb och energieffektiva bostäder. Samma område som vi besökte hade en  uppvärmning som till 80 %  bestod av återvinning från avloppsvatten från närområdet genom värmepumpar. Klart intressant och lärorikt.

Solna behöver kunna bygga mer energisnåla nya hus för hyresgäster och mitt råd är att ta lärdom från Berlin. Vi ska självklart anpassa bostäderna till svenska förutsättningar. En viktig skillnad är att köken i Tyskland ofta är mycket små – här har vi andra krav.

Arne Öberg Oppositionsråd

facebook Twitter Email