Mer tunnelbana i Solna!

_DANAI~1

 

 

 

 

Det är lätt att gå vilse i turerna kring tunnelbanans utveckling i Stockholmsregionen. Här förklarar vi skillnaden på Sverigeförhandlingarna och Stockholmsförhandlingen och vår syn på linjedragningen.

Just nu pågår de s.k. Sverigeförhandlingarna som försöker lösa framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna genom ökad byggnation av bostäder. Det är staten som ansvarar för förhandlingarna och de sker med både landsting och kommuner. För Solnas del är det två frågor som är aktuella. Dels gäller det en t-banestation mellan Hagastaden och Solna station som avser södra Hagalund, dvs. industriområdet, och dels gäller det förlängningen av t-banan norrut från Solna station och Arenastaden.

Stockholmsförhandlingen är redan avslutad (2013) och resulterade i den gula linjen med två stopp i Solna, nämligen Hagastaden och Arenastaden (Solna station). Där fanns även med att möjliggöra en framtida station i södra Hagalund.

Ett bekymmer för Solnas del är den gula linjens anslutning till Odenplan där vi gärna ser ett djupare läge med möjlighet till förlängning söderut. Ett grundare läge är det som har förhandlats fram i Stockholmsförhandlingen och vi hade hoppats på draghjälp från Stockholms stad som äger frågan om Odenplan. Vår syn är att ett djupare läge och en förlängning söderut från Odenplan skulle göra den gula linjen mer attraktiv för Solna och regionen i dess helhet om nu även gula linjen på sikt knyter an till röd linje mot Mörby och troligen upp mot Täby i framtiden. Stockholm stad har här beställt en utredning från KTH och har landat i ett förslag om dra tunnelbana söderut från Fridhemsplan.

En ny station i södra Hagalund är bra ut flera perspektiv. Det ger en drivkraft för att utveckla det gamla industriområdet som idag inte har någon kollektivtrafik och det skulle även vara en bra drivkraft för byggnation längs med Solna vägen och öppnar även för upp en mer levande stad då detta blir en bytes möjlighet till blå linje med ett trevligt gångstråk till Solna centrum.

Landstinget har nu förslag på var stationerna för både Hagastaden och Arenastadens station ska placeras. Ni finner dessa på förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). 

Ett problem med Sverigeförhandlingarna är att vi i opposition inte deltar i själva förhandlingarna, men vi har fått statusuppdateringar och väckt förslag som vi tror skulle vara till stor fördel för Solna.

Arne Öberg, oppositionsråd (S) i Solna

facebook Twitter Email