Engagemang viktigt för både individ och samhälle

20150723_150712

Per Grankvist har skrivit en utmärkt bok för oss samhällsintresserade, Engagemang – Batman, Putnamn och jag . Det är en bok om engagemang, som mixar såväl statsvetenskap som psykologi med den egna drivkraften för att förstå hur engagemang tar sig uttryck.

Det är en bok som spänner över många fält. Det jag har funnit extra spännande är bl.a. att engagerade människor löper hälften så stor risk bli förkylda gentemot asociala. Det finner heller inte belägg att engagemang leder till ökad stress, utan snarare är det tvärtom att de mest energiska och effektiva på jobbet även hade ett aktivt liv på fritiden. För att denna effekt ska uppstå behöver man hitta en bra balans mellan både digitalt och fysiskt engagemang. Mycket talar för att det kan vara högst hälsosamt och framför allt utvecklande för sin person att både vara aktiv på facebook som att gå på medlemsmöten i ett politiskt parti eller engagera sig i t.ex. Rädda Råstasjön.

Engagemang tillhör även en viktig demokratiskola. Författaren lyfter upp att socialdemokratin på blott 30 kunde gå från att betraktas som radikal till att erhålla en ministerpost i koalition med liberala samlingspartiet 1917. Engagemang kan alltså göra stor samhällsnytta. Engagemang för att vi känner sammanhang och detta stärker oss som människor. Men de kräver även formella strukturer och styre inom engagemanget för att uppnå resultat. Detta kan även ses om medlemmarnas utmaning att lära sig processen, dvs. att skolas i demokrati och hur beslut växer fram i en grupp. I grunden gäller samma även för företag. Här höjs dock en varningens flagg då man försöker reducera medborgarna till enbart skattebetalare och ensidigt se till personligt förverkligande. Det gäller att beakta inte bara friheter, utan även broderskap och jämlikhet. Även främlingsfientliga partier talar om tärande och uppfyller knappast iden om demokratiskola när det gäller jämlikhet.

Vi som politisk rörelse bör även beakta en upptäckt och det är att bland gruppen oengagerade finner vi fler ensamstående, ofta utan barn och har lägre lön och svagare förankring på arbetsmarknaden. Det värde som ett engagemang eller medlemskap innebär ökar det sociala kapitalet. Värdet att träffa andra och skapa sig både kontakter och socialt sammanhang ökar även chanserna till nya utmaningar och nya jobb. Vi bör oftare fråga om man inte vill bli medlem. Det medför även en viktig injektion för oss som parti att utvecklas och fånga dagens sociala utmaningar.

Läs boken Engagemang och berika dig med ny spännande kunskap, men gör det gärna tillsammans med flera samt samtala gärna om innehållet.

Om du vill engagera dig hos oss socialdemokrater är du varmt välkommen!

//Arne Öberg

facebook Twitter Email