Budget 2019 – Vi sätter skolan främst!

En av fyra elever i Solna klarar inte grundskolan. Under lång tid har föräldrar, lärare och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots det har satsningarna på skolan i Solna uteblivit. Att ha Sveriges lägsta kommunalskatt har fått gå före satsningar på skolan. För det har Solnas elever betalat dyrt. Vi socialdemokrater vill genomföra en kraftfull satsning för att vända utvecklingen i Solnas skolor. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Därför presenterar vi en budget som sätter skolan främst. Nog med underfinansiering, experiment och privatiseringar – Solnas skolbarn förtjäna mer!

Du kan läsa Socialdemokraternas kommunala budgetförslag för Solna år 2019 här!

 

facebook Twitter Email